Användningsområden

Om en bild är en app för att träna sitt tal med stöd av bilder och ljud. Man kan även helt enkelt använda den för att meddela sig via den eller att ta in information via den. I appen skapar du album med det antal bilder eller filmsnuttar du själv väljer, och sedan lägger du på text och ljud. Vips har du ett album som berättar i text, ljud och bild – en multimodal text. Tanken med appen är egentligen att barn som har talsvårigheter skall kunna träna sitt tal genom att härma och att du som vuxen skall kunna följa talutvecklingen via appen. En kommunikationsapp. Om en bild vann Hjälpmedelsinstitutets utvecklingspris 2012. Jag ger appen betyget 5.

Funktioner

Så här går det det till att använda appen som talträningsstöd:  • Skapa album utifrån t.ex. språkliga domäner (skogen, havet, staden) eller varför inte utifrån vad barnet tycker om eller utifrån igenkänningsbara saker och miljöer som vi sedan kan benämna.
  • Lägg till foton och/eller filmsnuttar från kamerarullen i din enhet.
  • På varje bild kan du skriva ett ord eller en mening.
  • På varje bild kan du spela in det du vill säga/berätta eller det ord du vill att barnet skall träna.

När barnet sedan bläddrar mellan olika album kan barnet öva sig på sitt tal genom att först lyssna till det inspelade ljudet till en bild i albumet, för att efter det spela in sig själv när det härmar. Inspelningstiden för ljud är förinställd på 10 sek, men det kan du ändra på i inställningar. En del barn talar långsamt och behöver mer tid. Det kan vara bra att nämna att det även går att lägga in videos, den förinställda tiden för videos längd är även den 10 sek. Det kan du ändra på i inställningar.

Som vuxen kan man sedan ta del av barnets progression inne i inställningar under ”Föräldraläge”. Sätt på föräldraläge (tänk pedagogläge) och gå tillbaka till huvudmenyn. Välj album och du kan då lyssna till det som barnet spelat in. Barnets härmningsförsök ligger snyggt i en lista efter datum och tid. Det blir som en logg över tid, och går att använda som en portfolio över barnets talutveckling.

I appen kan du sätta upp träningsmål, så att barnet uppmuntras att göra de övningar ni bestämt att genomföra. Träningsmål sätter du själv upp i valfritt antal bilder utifrån barnets förmåga. Träningsmål ställer du in i inställningar. Du kan välja allt ifrån att inaktivera träningsmål upp till 100 st delmål. Du sätter målbilden efter ditt barns eller din elevs förmåga.

Appen finns på 11 st språk, vilket gör att den får än större användningsområde inom undervisning. Appen finns på: engelska, italienska, danska, finska, norska, franska, tyska, portugisiska, spanska och holländska. Jag skulle önska att appen fanns på ex ryska, arabiska, turkiska, polska etc men det kanske kommer på sikt. Om du önskar en funktionalitet som inte finns just nu, kan du önska en sådan via appen. Inne i inställningar kan du trycka på just ”Önska funktionalitet”, då dyker ett mejlutkast upp och du kan mejla dina tankar direkt till utvecklaren.

I inställningar finner du fler instruktioner och en introduktionsfilm. Introduktionsfilmen är bra men jag hade önskat att det var en vuxen speakerröst – det anser jag hade stärkt appens trovärdighet och intrycket hade blivit mer seriöst. Det betyder egentligen inte så mycket efter att man använt appen, men första mötet med en produkt är viktigt. Speciellt med en så användbar app.

Tänk utanför appen

Jag tänker mig att Om en bild kan få andra användningsområden än den tänkta, dvs talträning.

Varför inte använda appen som en introduktion till vad vi ska göra idag i skolan. Då har pedagogen gjort ett album i förväg och bild för bild tar vi oss igenom dagen. Lite som mitt eget schema vid min plats. Klassen kanske har ett övergripande schema över dagens arbete, men mitt eget finns specifikt uttryckt i den här appen. Där kan det ligga bilder på material jag ska använda, det materialet kan man då ha benämnt i text och ljud. Är ett moment nytt, fungerar det alldeles utmärkt att lägga till en filmsnutt som visar hur eleven ska göra. Det fina är att albumet är avgränsat, tydligt, var uppgift har sin bestämda plats. Bild för bild tar vi oss an dagen.

I nästa tanke tänker jag att appen kan tjäna som dagbok för en elev att dokumentera sin skoldag i. Ett sätt att kommunicera vad eleven arbetat med under dagen i skolan till hemmet. Elevens familj skulle kunna sända tillbaka ett album över vad eleven vill berätta från sin fritid, framförallt när det gäller elever som behöver extra kommunikationsstöd.

Vidare kan man använda den för begreppsinlärning i t.ex. svenska som andraspråk samt i början av arbetet med moderna språk – att göra album över olika språkliga domäner för att lära in begrepp. Att audiovisualisera begrepp kan vara ett stöd för alla, men i synnerhet för den som har behov av extra stöd för att ta in på annat sätt än via enbart text. Nu är jag där igen, multimodalitet…

Om en bild ger mig nya idéer nästan varje gång jag öppnar den. Just nu tänker jag att klasser kan använda den för att skapa sociala berättelser, men det får du som läsare fundera vidare över själv.

Koppling till Lgr 11

Lgr 11 Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.

Lgr 11 Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd.

Jag vill även koppla till Läroplanen för grundsärskolan 2011, inriktning träning i ämnet Kommunikation.

Undervisningens syfte (Grundsärskolan)

Eleverna ska ges förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och kunna uttrycka sig med tydlig avsikt i tal och andra kommunikationsformer. Undervisningen ska stimulera elevernas vilja att ta emot och tolka kommunikation. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att utveckla sin förmåga att lyssna, samtala och förstå.

Förmågor som eleverna ska utveckla (Grundsärskolan)

Eleverna ska ge förutsättningar att utveckla sin förmåga att tolka olika former av kommunikativa uttryck samt att använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Undervisningens syfte

Sv Eleverna ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Sv Eleverna ska ges möjlighet till att utveckla förmåga att formulera sig i tal och skrift

Förmågor som eleverna ska utveckla

Mspr Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Det ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation.

SvA Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig i tal och skrift. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Recensenter
Facebook
Twitter