Användningsområden

ABC-spelet är en app där du kan träna dig på bokstavsigenkänning, koppla ljud till symbol och sedan föra ihop ett antal utvalda bokstäver till helord. När du samlat på dig några helord, provar appen om användaren kan kan koppla till det skrivna ordet ur en kort lista. Det gäller att peka ut det ord som lästs upp.

När du kommer in i appen kan du välja mellan att öva eller spela. Du väljer även mellan gemener eller versaler. I första momentet är det ett barn som säger olika fraser, som t ex ”Ser du något O?” eller ”Kan du hitta ett S som i snö?”. Barnet säger bokstavens namn. När du samlat ihop bokstäver, frågar en barnröst dig om du kan stava till det ord som kopplas till bilden du har framför dig. När du duttar på en bokstav för att stava till ordet på bilden, ljudar barnet bokstaven. När ordet är komplett, ljudar barnet ut ordet och läser sedan ut ordet samt ger dig beröm. Orden du samlar på dig listas till höger i bild. När du samlat på dig en grupp ord får du en uppgift där barnrösten frågar dig: ”Kan du hitta ordet ….?”. Appen övar dig i ordigenkänning av ord som du nu bör ha fått en förförståelse för.Skillnaden mellan att spela i övnings- och spelläge är att i spelläget arbetar du på tid. Högst upp på din arbetsyta får du en tidsmarkör som är blå och du ser att tiden går på att den blå färgen blir kortare och kortare. När tiden är ute kommer det upp en bild som talar om hur många poäng du samlat på dig. Du får även två val, att gå tillbaka till startsidan eller att spela igen. Din insats förstärks av barnrösten som berömmer dig. Om du skulle missa en instruktion kan du dutta på frågetecknet så upprepas den senaste frasen, ordet eller ljudet.

Jag tilltalas av att appen är ren. Enkel, utan krusiduller och störande moment. Bilderna eller de foton som finns i appen är tydliga med vad de avser att visa för ord. I mitt tycke är bilderna rent av vackra. Angående val av typsnitt på bokstäverna som svävar lätt på den gröna ytan skulle jag önska att fler utvecklare valde bokstäver som ser ut som de vi skriver för hand, för att ögat hos användaren ska få uppfatta formen så att handen på sikt kan lära sig att forma. Jag önskar att de skulle se ut så här:

Skärmavbild 2013-06-28 kl. 11.30.43Det finns ett par detaljer till jag vill framhålla och det rör bland annat bokstavsljudningen. Det är bra att man använder sig av en barnröst, eftersom andra barn kan identifiera sig med uppläsaren. Dock kan det vara svårt att skilja en del ljud åt, speciellt om man som person har svårt med diskrepansen mellan bokstavsljuden eller bokstavsnamnen. Bokstäverna m och n kan vara svåra att höra skillnaden på samt i, j och y. Jag skulle även vilja ha möjligheten att lägga till egna ord. För övrigt anser jag att denna app passar fint in i arbete med ASL (Att skriva sig till läsning). Den är ett bra komplement till övrig tidig läs- och skrivinlärning. Jag ser framför mig att appen kan puffa en del elever en bit fram. Appen har en given plats i undervisning för yngre nyanläda elever, samt inom undervisning i svenska som andraspråk för yngre skolåldrar. Jag tänker dels på ljudanalysen, dels på inlärning av vardagsord och begrepp.

I dess nuvarande utformning ger jag appen betyget 3.

Funktioner

Appen bygger på:

  • bokstavsigenkänning
  • ordsammansättning
  • ordigenkänning

De inställningar du kan göra är att välja mellan två spellägen: öva eller spela, samt om du ska träna med versaler eller gemener.

Undervisningens syfte

Sv SvA Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

SvA Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkliga förmåga.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sv  Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Jag ser även möjligheter att använda appen för att tillägna sig förmågan att göra en ljudanalys, avläsa för att lära sig läsa.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

One Response to ABC-spelet – Ett komplement vid första läsinlärningen

  1. Corinne skriver:

    Jag håller med om att barnets uttal av ljuden är otydliga. Likaså formen på bokstäverna 🙁 Saknar även inställningar för svårighetsgrad på orden (ordlängd, dubbelteckningar…) Tanken är bra men appen kan bli mycket bättre!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Recensenter
Facebook
Twitter