Användningsområden

Det har under de senaste åren utvecklats otroligt många appar med fokus på den tidiga läs- och skrivinlärningen och där målgruppen för apparna främst är barn. Att de vänder sig till barn märks om inte annat tydligt i grafik och gränssnitt. Dock finns det en annan stor grupp personer och också befinner sig i sin tidiga läs- och skrivinlärning, åtminstone när det gäller det svenska språket. Detta är ungdomar och vuxna som nyligen kommit till Sverige från ett annat land och som har svårt att både läsa och skriva. Däremot har det inte funnits så många appar med dessa funktioner som vänder sig till lite äldre personer.

Alfavux är en app som är utvecklad just med tanke på ungdomar och vuxna med annat modersmål och som håller på att lära sig läsa och skriva på svenska. Det är Komvux i Norrköping som med hjälp av ett statsbidrag tagit fram appen tillsammans med teknikutvecklare en och reklambyrå. Appen påminner till viss del av appen Bokstavspussel, vilken vänder sig till lite yngre elever.Alfavux innehåller ca 200 foton. Till varje bild finns det läggbokstäver som ska läggas i rätt ordning, t.ex. ”mat”, ”spis”, ”påse” etc. En röst läser upp målordet så fort en bild visas. Denna uppläsning kan återupprepas genom att du klickar på en högtalarsymbol. När du klickar på bokstäverna som hör till ordet hörs bokstavsljudet som är kopplat till den specifika bokstaven. Detta hjälper dig att kunna avgöra vilken ordning bokstäverna ska läggas. Bokstäverna drar du till rätt ”platshållare” under fotot. När alla bokstäverna är lagda kontrolleras ordet automatiskt. De bokstäver som är rätt placerade ligger kvar, medan de andra åker tillbaka igen. När ordet är rätt lagt ljudas hela ordet från början.

Det finns sex olika svårighetsgrader i appen. Svårighetsgraderna bygger på hur många olika sorters bokstäver som kan ingå i ett ord. I den första nivån ingår ord som innehåller bokstäverna: s, i, l, o, r, e, m, a. Dessa är enligt utvecklarna de vanligast förekommande bokstäverna. I nästa nivå läggs det till fyra nya bokstäver osv. Den sjunde nivån innehåller alla ord blandat.

Svårighetsgraderna bygger således inte på hur orden är konstruerade efter parametrar som ljudenliga ord (”nos”), ljudstridiga ord (”rosa”), konsonantkombinationer (”fisk”), dubbeltecknade ord (”lamm”) m.fl, som det är vanligt i appar som riktar sig mot barns tidiga läs- och skrivinlärning.  Om detta är en fördel eller nackdel låter jag vara osagt, men nivåindelningen i Alfavux känns inte helt logisk, då en del sk. ”svåra” ord (enligt de andra parametrarna ovan) kan hittas redan under nivå 1.

På nivå 8 kan du lägga till egna ord och bilder. Först skriver du in ordet och därefter väljer du en bild, antingen från din kamerarulle eller genom att ta ett kort direkt. Målordet spelas in genom en inspelningsfunktion. Om du inte spelar in hur ordet uttalas kommer du av någon anledning inte kunna gå vidare till nästa ord när du väl är inne i övningsläget, eftersom det inte kommer upp en gå-vidare-pil.

Det finns en hel del förbättringsområden och utvecklingspotential i appen. Jag ser gärna att det skulle kunna gå att kategorisera orden på något sätt alt. skapa mappar med olika kategorier. Nu kommer orden huller om buller och följer inget semantiskt system, dvs. med fokus på ordens betydelse. Appen skulle då även kunna användas bredare genom mer riktad ordinlärning inom olika kategorier (t.ex. vanliga ord som används i köket, i skolan, affären). Systemet med de befintliga nivåerna är jag som sagt lite tveksam till, men det kanske finns forskning kopplat till detta som jag inte känner till.

Som det är nu i appen finns möjligheten att lägga ett ord korrekt utan att förstå eller kunna stava till ordet alls. Detta eftersom de korrekt placerade bokstäverna stannar kvar. Detta borde vara en inställning som går att ändra. Somliga behöver få lägga ordet i sin helhet flera gånger, med hjälp av alla bokstäver, och inte bara de som blir kvar efter första läggningen.

En annan inställning jag saknar är möjligheten att använda stora respektive små bokstäver. I nuläget går det endast att använda små bokstäver. Om jag t.ex. lägger till ett namn, så kommer första bokstaven att vara liten oavsett vad. Detta skulle vara bra att kunna reglera i en inställningsmeny.

Jag önskar också att det fanns en möjlighet att spela in sin egen röst under pågående övning och jämföra med uttalet av målordet. De är många som har svårt med just uttalet, särskilt av vokalljuden. Att kunna lyssna på sitt eget uttal och jämföra detta kan öka medvetenheten kring hur man själv uttalar ordet.

En annan utvecklingsmöjlighet för att kunna öka svårighetsgraden är att det finns fler bokstäver att välja på utöver de som ska ingå i ordet. I nuläget återfinns exakt de bokstäver som ska ingå i ordet och inga fler.

Jag ger appen en 3:a i betyg. Jag tror och hoppas att appen kommer att fortsätta utvecklas, då den har potential att på sikt bli riktigt bra.

Funktioner

 • Välj mellan olika svårighetsnivåer som du hoppar fritt mellan.
 • Stava ord med hjälp av att läggbokstäver, foton och ljud.
 • Dra bokstäverna till rätt plats under ordet.
 • Klicka på bokstäverna för att höra bokstavsljuden.
 • Klicka på högtalaren för att höra målordet fler gånger.
 • Vokalerna symboliseras med röd färg och konsonanterna med svart.
 • De bokstäver som är rätt placerade ligger kvar, medan felaktiga åker tillbaka.
 • När ordet är rätt lagt, ljudas ordet från början till slut. Bokstäverna markeras efterhand som de ljudas.
 • Klicka på högerpilen för att gå vidare till nästa ord.
 • Lägg in egna ord, bilder och ljud på nivå 8.
 • Alla bokstavsljud är förinspelade, men du spelar in målordet själv under nivå 8.
 • När du lägger in egna ord, bilder och ljud har du möjlighet att välja vilket vokalljud (kort eller långt) som ska användas beroende på vilken position det har i ordet, t.ex. ordet ”affär” har ett kort a-ljud, men ett långt ä-ljud.

Tänk utanför appen

Detta är givetvis en app som kan användas med fler syften än endast till den primära målgruppen, elever med annat modersmål. Det finns många lite äldre elever med språk-, läs- eller skrivsvårigheter, med svenska som modersmål, som också behöver stöd i sin läs- och skrivutveckling och som inte vill sitta med barnsliga appar. I och med att det går att lägga in egna ord, bilder och inspelningar kan man skräddarsy nivå 8, så att den nivån matchar just en specifik elevs behov.

Koppling till Lgr 11

Lgr 11 Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.

Lgr 11 Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd.

Undervisningens syfte

Sv SvA  Eleverna ska utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Sv  SvA  Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

SvA  Undervisningen ska ge eleven rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sv SvA  Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

8 Responses to Alfavux – Språkträning för äldre elever med annat modersmål

 1. Anders Frick skriver:

  Komvux-Norrköping här. Du ger oss bra tips på hur appen kan utvecklas och bli ännu bättre. Tack!
  Denna app utvecklades genom medel från Skolverket. Vi hade själva idéer och förslag till en mängd funktioner i appen. Allt gick inte att få med i denna version. Men vi vill gärna utveckla den samt även skapa en version för Android.
  Men återigen tack för din recension och det var trevligt att du gillade den.

 2. Vi insåg tidigt att vi inte kunde få med alla funktioner vi ville, t ex versaler, ordområden, vokalljuden. Man kan säga att appen bygger på det bokstavsarbete vi arbetar med i pappersversionen i skolan. Dvs: befästa några ljud i taget innan man går vidare och blandar in flera ljud. En del ord blir då ljudstridiga som lamm, rosa. Men som Anders skriver ovan, vi hoppas på utveckling av appen.

 3. Vad roligt att ni redan tänker på hur appen kan utvecklas. Det ska bli spännande att följa!

 4. Karl Karlsson skriver:

  Är det iPads inbyggda text to speech dem använder? Uttalas alla ord korrekt eller är vissa uttal ganska dåliga? (som det ibland kan vara med de här text to speech-programmen…)

 5. Karl, det är endast inspelat tal som används i Alfavux, dvs. det är en riktig röst och ingen text-to-speech (talsyntes). Detta innebär att alla ord uttalas korrekt.

 6. Karl Karlsson skriver:

  Ok, då har jag koll. Bra val av dem! Ska titta närmare på den där appen.

  Tack för en läsvärd recension.

 7. Pia skriver:

  Vad bra den verkar! Men finns den inte alls till Android?

 8. Pernille Helena Rasmussen skriver:

  Hej – jeg arbejder med alfabetisering i Danmark og er meget interesseret i at anvende ALFAVUX for voksne udlændinge på alfabetiseringsniveau, som skal lære dansk. Ved I om der er et samarbejde mellem Danmark og Sverige omkring ALFAVUX?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Twitter
Recensenter
Facebook