Användningsområden

I Bokstavspussel får man möjlighet att öva sig på att ljuda ihop bokstavsljud kopplade till symbol, för att sedan utläsa ordet och på sikt kunna skriva ordet på egen hand. Appen innehåller många färdiga ord, klara att arbeta med. Det går även att lägga till egna ord och i den senaste uppdateringen kan du även göra egna ord på språk som läses från höger till vänster, t.ex. arabiska.

Alla ljud i orden ljudas och delas in i kategorierna: ljudenliga ord, icke ljudenliga ord och ljudstridiga ord. Det vill säga ord som skrivs som de låter, ord med kort vokal och ord som stavas på ett annat vis än som de låter. I appen ljudas alla bokstäver med utgångspunkt från det sammanhang bokstäverna befinner sig i. Bokstäver låter alltså olika i olika kombinationer. Alla bokstäver i de färdiga pusslen skrivs med gemena bokstäver, men det går att ändra till versaler om man så önskar. Det går även att byta ut bilder och inläst bokstavsljud på de redan färdiga pusslen. Tanken med att detta är att det ges möjligheter att läsa in med egen röst eller en röst som barnet är välbekant med. Detsamma gäller för bilder.Appen passar för undervisning på SFI om man arbetar med grupper som är i början av sin läs- och skrivutveckling.

I den senaste uppdateringen av Bokstavspussel kan du ändra belöningen, dvs byta ut det lilla fåret som skuttar fram och utropar ”Superbra!”. Nu finns det fler emotioner som slumpas fram och inläst beröm som du kan ställa in för att slumpvis alterneras via inställningar. Jag rekommenderar appen för arbetssättet att skriva sig till läsning (ASL). Jag ger appen en stark femma i betyg.

Funktioner

Appen är gjord så att du kan lägga till egna bilder, egna ord och spela in egna bokstavsljud. Om du vill ha helt egna ord, går du till sista sidan och håller ett finger på den gula ytan. Jag brukar säga ”värm ytan med ditt finger”. När du gjort det helt kort kommer det upp en grå kvadratisk ruta och under den står det ”Nytt pussel”.

 

Dutta till eller tappa helt lätt med ett finger på den gråa rutan. Nu är du inne i redigeringsläget. Rutan är svart och du får en menyrad högst upp. Till vänster får du två ikoner: en med en ruta i med en ”streckgumma” och en med flera mindre rutor i med små, små streckgubbar. När du vill lägga till en ny, egen bild kommer den stora bilden att vara aktiv. När du vill förändra i de från start befintliga sidornas pussel är den andra ikonen aktiv. Det är mycket visuellt och går inte att missa.

 • Först ska du lägga till en bild.
 • Du duttar eller tappar lätt på kameraikonen och får upp: Välj bildkälla. Du har två alternativ: Fotoalbum eller Kamera. Har du tagit bilder i förväg, välj album. Vill ta bilder i stunden, välj kamera.
 • När du valt bild och du ser bilden på din arbetsyta på skärmen, lyses nästa ikon upp i menyn: Ord.
 • Nu duttar eller tappar du helt lätt på den ikonen.
 • Nu ska du ange vilket ord som ska höra till bilden i rutan ”Ange pusseltext”.
 • När du skrivit in ditt ord kommer ordet att delas upp lodrätt.
 • Nu är det dags att läsa in ljudet.
 • Först läser du in hela ordet. För att kunna läsa in ordet måste du stänga av inspelningsskyddet genom att dra i reglaget. När du gjort den manövern, blir knappen som det står spela in på aktiv. Nu kan du trycka på den knappen och spela in när du läser ordet. Ett tips är att du ska försöka att vara snabb i starten med att läsa, annars upplevs ljudet som långsamt när pusslet ska användas i skarpt läge i undervisning.
 • Efter att ha gjort detta, scrollar du till nästa bokstav och gör om manövern med inspelningsskydd etc. Nu är det dock bokstavsljudet du ska läsa in, ett efter ett.
 • När du läst in ordets alla ljud, duttar eller tappar du helt lätt med fingret uppe i menyn på knappen där det står ”Klar”. Nu skapas det pussel du har arbetat fram.

När eleven kommit en bit till i sin läs- och skrivutveckling kan ni skapa pussel av meningar, det blir som sönderklippta meningar med med ljud- och belöningssystem inbyggt.

På din gula arbetsyta ser du nu de pussel du själv har konstruerat. I ena nedre hörnet på varje bild, ser du ett vitt kuvert. Det finns där så att du ska kunna mejla ditt pussel till en annan person som har en iPad eller iPhone med appen Bokstavspussel installerad. Jag har provat att skicka ett pussel till min egen brevlåda i en iPad för att sedan plocka upp pusslet via min brevlåda i en iPhone. Öppna mejlet i din brevlåda. I mejlet får du en fil bifogad, när du duttar på den frågar apparaten om du vill öppna filen i Bokstavspussel – det vill du! Dutta på den rutan så läggs ditt pussel in i appen på sista sidan, den gula. Nu är det bara att spela!

Tänk utanför appen

Bokstäverna på bilderna har jag skärmdumpat från appen LetterSchool. Jag tänker göra hela alfabetet med bild och ljud i appen Bokstavspussel. Sedan funderar jag på att göra siffror: hur de ser ut, hur de låter och hur ordet för siffran stavas. Det tror jag kan passa i undervisning för nyanlända elever eller för alla.

När jag får en ny klass, varför inte ta foton av alla i klassen, använda dessa foton att göra ljudande pussel av. Skriva in namn till bilder… få alla namn ljudande och upplästa. Det blir nästan som i TV-programmet ”Fem myror är fler än fyra elefanter”.

Sedan tänker jag att det går att arbeta i språkliga domäner med ord, för begreppsinlärning. Kanske tematiskt också… Låt fantasin flöda!

För ämnet modersmål tänker jag mig att det kanske går att använda appen på flera språk, om du byter tangentbord i inställningar, språkljuden läser du ju själv in… Om du vill ha flera tangentbord att byta mellan lägger du till de du vill ha under ”Inställningar” i iPad generellt, gå till allmänt i listan, sedan går till du till tangentbord och lägger till. När du sedan vill använda olika tangentbord i din iPad, växlar du på skärmens tangentbord när du är i skrivläge, då har du en ikon på tangentbordet som ser ut som en jordglob: Internationellt. Där växlar du. Du ser på mellanslagstangenten vilket språks tangentbord du har aktivt. Jag har testat på engelska och det fungerar men då måste jag lägga in ett lodrätt streck typ ”|” mellan fonemen, t.ex. ordet phone: ”ph | o | n | e |”. Detta för att du ska få bokstavsljuden så nära som det faktiskt låter som möjligt. Jag även testat på franska och det fungerar på samma sätt som med engelska ord.

Jag tänker mig även att ingen arbetar ensam – alltid minst två i par eller att vi arbetar i grupp för att alla ska ges möjligheter till att öva på att kommunicera, att förstå, att uttrycka och formulera sig och därmed få tilltro till sin egna språkliga förmåga.

Att Bokstavspussel nu är utvecklad så att den kan användas för olika språk, gör att den har en given plats i undervisning i läs- och skrivinlärningen. I det här fallet har tekniken hunnit i fatt oss pedagoger, nu är det möjligt att tänka fritt och att låta eleverna bygga en en egen ord och begreppskarta där ljud, bild och symbol är lika viktiga på riktigt!

Koppling till Lgr 11

Lgr 11 Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.

Lgr 11 Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd.

Undervisningens syfte

Sv Eleverna ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Sv SvA Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

SvA Eleverna ska genom undervisningen ges möjligheter att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

SvA Undervisningen ska ge eleven rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet.

Ml Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin egen språkliga förmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Mspr En Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla an allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär  bl a att förstå talat och skrivet språk.

Grundsärskolans läroplan angående syfte i ämnet svenska: Genom undervisningen  ska eleverna ge möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera och anpassa sitt språk till olika sammanhang och för olika syften. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar tal, skrift och andra kommunikationsformer. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att utveckla  och fördjupa sin ord- och begreppsförståelse (s. 111).

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sv SvA Ml Mspr En Utveckla förmåga att formulera sig i tal och skrift

En Mspr Utveckla sin förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk och i olika slags texter.

Grundsärskolans läroplan angående att utveckla förmågor i ämnet svenska: Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att tala och samtal i olika sammanhang samt läsa, förstå och reflektera över olika texter (s.111).Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

2 Responses to Bokstavspussel – Ljuda ihop ord i första läs- och skrivinlärningen

 1. Tina Johansson skriver:

  Jag håller absolut med om att bokstavspussel är en jättebra app. Jag använder den i skolan till mina 6, 7 och 8 åringar. Den passar både för ickeläsare och för de som kan läsa eftersom man kan anpassa inställningarna och fota och skriva egna ord och meningar. Jag kan verkligen rekommendera appen.

 2. Ulrika Jonson skriver:

  Tina, vad jag blir glad att du berättar att appen passar för olika utvecklingsfaser i läs- och skrivinlärningen. Jag hoppas att du har sett de uppdateringar av appens funktioner som tillkommit.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Twitter
Recensenter
Facebook