Användningsområden

ChatterPix Kids är en lättillgänglig app för att skapa korta multimodala meddelanden. Du fotar dig själv, någon annan, ett gosedjur eller en figur i en bild du målat och låter den säga något du har på hjärtat eller som du ska redovisa inför en grupp. Att lägga något utanför sig själv, det vill säga att inte alltid behöva prestera direkt på plats utan att ha förberett, kan underlätta för en del personer att faktiskt visa att de kan.I appen tar du ett foto, låter fotot få en mun, spelar in ett meddelande, lägger på filter, sticker, ram och text på bilden. Det finns bara ett sätt att dela filmen via i den här appen och det är via kamerarullen. Om man vill ha möjligheten att dela på fler sätt, så får man ta appen ChatterPix. I den versionen går det att dela via: kamerarullen, e-mail, Facebook och YouTube. Jag har valt att skriva om ChatterPix Kids då jag vill framhålla att det kan finnas situationer där vi vill ha arbetet lokalt i en enhet av olika skäl. Flera val möjligheter kan också ges vartefter eleverna blir mer förtrogna med att dela sina verk i olika forum.

Appen är enkel och alla jag upplever att alla kan använda den, betyget blir fyra då jag önskar att det gick att gör ljudmeddelandet lite längre.

Funktioner

Om du tittar på bildspelet får du se de funktioner som finns i appen.

Tänk utanför appen

Precis som jag redan skrivit är min idé att man ska kunna lägga det man ska säga i ett meddelande istället för att behöva stå in för en grupp och prata, för att på så sätt våga meddela sig. Även om man behöver träna sig i att lyssna till sin egen röst, kan appen komma till användning. Någon har svårt att kommunicera med rösten, kan en annan person låna ut sin röst för att läsa in det meddelande en annan elev inte kan läsa in. En bild på personen som meddelar, en text från densamma, men rösten kan vara lånad. De korta filmklipp som genereras via appen, kan man sedan använda i en film man gör exempelvis i iMovie. Det kan vara en berättarkaraktär som dyker upp i olika delar av filmen för att ge sin bild av läget, föra storyn framåt, ge sin reflektion, bidra med fakta. Återigen är det bara vår egen fantasi som är vår begränsning!

Koppling till Lgr 11

Lgr 11 Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.

Lgr 11 Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd.

Inom kommunikationsämnet i särskolan kan du ha glädje av appen. Ur Kommentarmaterial till till grundsärskolans kursplaner, Kommunikation, s. 118:  ”…ingår kunskaper om hur man i tal och andra kommunikationsformer kan uttrycka sig med en tydlig avsikt, till exempel att påverka sin omgivning, skapa relationer, söka information eller uttrycka känslor och åsikter”. Jag kopplar även det appen kan bidra med till förmågan att tolka olika former av kommunikativa uttryck.

Undervisningens syfte

Sv SvA En Ml Mspr Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Bl Genom undervisningen ska eleverna få utveckla sin förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg med olika material.

Bl Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sv SvA En Ml Mspr  Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Bl  Arbeta med bildredigering genom att framställa och presentera egna bilder.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Recensenter
Facebook
Twitter