Användningsområden

Ibland kan det vara farligt att blanda olika ämnen på grund av explosionsrisken. Nu kan du göra det utan någon fara alls. På ditt bord plockar du fram den typ av bägare eller behållare du vill ha. (Bordsunderlägget kan du förresten ändra till det periodiska systemet för att få hjälp via denna.) Du kan koppla samman bägarna med rör, sätta korkar på, ställa en brännare under och sätta bägaren på ett stativ.

Därefter fyller du på med ämnen. Du hittar ämne för reagens, fasta (pulverform), flytande och gasformiga ämnen. Alla är uppmärkta med sin kemiska formel för att man ska kunna se vad det är och om du bara nuddar behållaren istället för att ta ner den så ser man ämnets smältpunkt och kokpunkt, densitet och lösningsförmåga.screen480x480

I vänster hörn plockar man fram olika hjälpredskap: PH-indikator, termometer, glasstav, pipett, tändsticka och en frysstav.

Under ”label” kan man få upp olika information kring det man har på sitt bord. Du kan få vikt, volym, massa, temperatur och koncentration på ämnet. I styrspakarna kan du ändra rumstemperatur och vilken gas som ska finnas i rummet (syrgas, kvävgas, vanlig luft och luft som man manipulerat).

Tar det för lång tid att värma något eller att få en reaktion? Du kan ändra hastigheten på tiden upp till 4 ggr.

När du skapat en nytt ämne kan du spara det på din egen ämneshylla.

Appen är fantastiskt rolig att använda och jag tycker att allt jag kan behöva finns här. En brasklapp: jag är inte utbildad kemilärare. Det jag saknar är vad varje formel betyder. Vilka ämnen är det egentligen jag har framför mig? Jag behöver komplettera med en lista över ämnen. Appen är på engelska och att få ämnena på engelska hade bara hjälpt mig till viss del. Appen får 5 i betyg för att den är så enkel att använda och för att den kan vara ett fantastiskt redskap för en kemilärare.

Funktioner

 • Behållare, brännare m fl verktyg för kemiska experiment.
 • Mer än 100 st olika kemiska ämnen med kemiska formler och annan information. Spara även dina egna nyskapade ämnen.
 • Inställningar för temperatur och andra labbförhållanden.
 • Mätredskap såsom PH-indikator och termometer.
 • Verklighetstrogna reaktioner såsom explosioner.

Tänk utanför appen

På högstadiet och gymnasiet är det ju givet hur man kan använda denna app och jag tänkte först att den inte är lämplig för yngre barn, men den kan ju vara ett bra utgångsläge för att prata om ämnets olika former: fast, flytande och gasform. Det kan också vara läge att mäta och läsa av en termometer och se vad som händer när man försöker tända eld på vatten. Man kan förbereda barnen på vad de olika behållarna, tillbehören och mätverktygen är och fungerar.

Undervisningens syfte

Ke Utveckla kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Ke Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska proces­ser och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Ke Utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor.

Ke Utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Ke Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Ke  Söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.Förmågor
Söka Undersöka

Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

2 Responses to Chemist – Ditt eget hemlabb

 1. Frida Berggren skriver:

  Hej! Vilken bra app!
  Mina elever har varsin dator, en Mac. Jag skulle vilja att varje elev hade appen. Måste man köpa en licens till varje dator då?
  /Frida

 2. Vad jag vet finns Chemist endast som app för iPad och Android. Inte Mac.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Twitter
Recensenter
Facebook