Användningsområden

Vill du utnyttja film till din formativa bedömning? Coach’s Eye låter dig sakta ner tempot och zooma i filmen för att se saker i detalj vilket kan vara bra bl a när man bedömer en fysisk prestation som t ex att i ämnet idrott ta sig över en bock på rätt sätt. Eleven kan själv se om denne lutar sig på fel sätt eller sätter i händerna fel osv.

När man laddat ner appen ingår en övningsfilm med en kille som simmar. Det är jättebra att öva sig på denna innan man spelar in elever. Man vet då precis hur appen fungerar, vad man kan få ut av en filmanalys och vad man ska tänka på när man filmar.coaches eye

Börja med att filma som vanligt med din inbyggda kamera. Filmen importerar du sedan enkelt i Coach’s Eye för att analysera. Det går också att filma direkt i appen. När du väljer att analysera videoklippet får du en list längst nere på skärmen. Genom att flytta listen åt sidan styr du över hastigheten som klippet spelas upp i. Det finns även en knapp som gör att klippet spelas upp i långsam hastighet när man trycker på playknappen så att filmen spelas upp automatiskt istället för att själv styra hastigheten. Spela nu upp klippet i den hastighet du vill via listen eller tryck på playknappen och spela in dina röstkommentarer samtidigt som du ritar på skärmen. Du kan även backa och ta om sekvenser hur många gånger du vill.

En film genereras och denna kan du dela med dig av. Det går då att dela via sms, mail, Twitter, Facebook eller exportera till YouTube, ditt album eller till annan app som du har installerad på din enhet. I och med det nya iOS så kan du också ”airdroppa” filmen. Innan du skickar iväg filmen kan du ställa in att den är privat och då ingen kan hitta filmen om de inte har länken.

En annan funktion är att ta in två videoklipp bredvid varandra och jämföra dem med varandra. Jag gillar själv inte när man jämför en elev med en annan men om man har ett klipp från före och efter en elev har tränat ett visst moment så kan man förhoppningsvis påvisa förbättringen för eleven.

Det finns tillbehör att köpa som t ex vinkelmätare, spotlight och tidtagare för att man tydligare ska kunna påvisa saker som har med detta att göra. Tillbehören kan köpas var för sig eller till paketpris om man köper alla tre. Dessa tillbehör kan vara till nytta mestadels för ämnet idrott tror jag.

Jag gillar verktyget eftersom det är så lättanvänt men vinkelmätaren, spotlighten och tidtagningen borde ingått. Jag skulle också vilja ha en pausfunktion så jag slapp spela in allt på en gång med risk för att göra fel och då behöva göra om allt från början. Appen får en trea i betyg av mig.

Funktioner

 • Filma i appen eller importera filmklipp.
 • Kommentera med ljudinspelning.
 • Rita på videoklippet med streck, pilar eller geometriska figurer.
 • Zooma in och ut i videoklippet.
 • Jämför två filmsekvenser bredvid varandra. Styr var och en eller båda på en gång.
 • Byt ut filmsekvens som importerats för jämförande.
 • Dela via sms, mail, Twitter, Facebook eller exportera till YouTube, ditt album eller till annan app som du har installerad på din enhet och som kan hantera .mov-filmer.
 • Dela via Airdrop till andra mobila enheter.
 • Dela ”privat”, dvs bara de med länken kan se filmen.
 • Se andras uppladdade analysfilmer.
 • Tagga dina filmer för att lättare hitta dem i ditt bibliotek eller online om du delat dem.
 • Köp tilläggen vinkelmätning, spotlight och tidsmätning.

Tänk utanför appen

Appen skulle kunna användas i ämnet bild för ett helt annat filmskapande. Här kan man ju filma något och spela upp det framlänges, baklänges och med valfri hastighet och samtidigt spela in ljud. Man skulle kunna skapa en riktigt konstnärlig film.

Man skulle också kunna spela in en film och låta eleverna ljudsätta den och prata t ex på engelska eller ett språkval. På detta sätt kan Coach’s Eye även användas i ämnet ”svenska som andraspråk”.

I matematik kan eleven filma när denne löser ett problem och sedan tillsammans med läraren eller en kompis rita, berätta och förtydliga uträknandet. Varför inte filma t ex ett affärsbesök (grönsaksdisken med priser) och därefter hitta på lite uppgifter och beräkningar som man kan spela in och visa upp för klasskamraterna.

Undervisningens syfte

Id Eleverna ska genom undervisningen utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsätt­ningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.

En Mspr  Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommuni­kativ förmåga.

Ma  Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Te  Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kun­nande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknik­ intensiv värld.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Id Värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

En Mspr  Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Ma Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Ma Föra och följa matematiska resonemang.

Ma  Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Te Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Facebook
Twitter
Recensenter