Användningsområden

Företaget Nuance, som arbetar med röstteknologi har tagit fram en gratisapp som skriver ned vad du säger. Genom att prata in i mikrofonen omvandlar appen det du sagt till skriven text.

Dragon DictationFör att få appen att förså vad du säger krävs träning, man måste tala tydligt och långsamt för att det ska fungerar. Störande bakgrundsljud förstör också kvaliteten på röstupptagningen. Det är en mycket spännande och fascinerande teknologi som vi säkert bara sett början på. Det krävs internetuppkoppling för att appen ska fungera.Man kan tänka sig många användningsområden. Främst är kanske att låta elever som har svårt att skriva, att istället diktera vad de vill ha nedskrivet. Men elever som håller på att lära sig läsa och skriva kan också diktera olika texter och sedan kontrolläsa om appen skrivit rätt.

Jag ger den betyget 3. Det är en spännande teknologi, men det är ännu lite för svårt att få appen att skriva vad man säger.

Funktioner

  • Det kan nästan inte bli enklare att använda en app. När man startar den finns bara en stor röd knapp, klickar man på den börjar inspelningen. Tryck igen på skärmen, inspelningen slutar och resultatet visas.
  • Texten kan redigeras och läsas upp av den inbyggda talsyntesen.
  • Koppling till ditt Twitter- eller Facebookkonto, diktera dina statusuppdateringar!
  • Namnigenkänning
  • Identifiera slut på tal. När du tystnar slutar appen att spela in och börjar automatiskt tolka din diktering.
  • Appen förstår olika kommandon för skiljetecken och viss formatering. Säg ”frågetecken” och appen dikterar ett ”?” .

Tänk utanför appen

Eftersom det går att byta till ett trettiotal språk kan man använda sig av Dragon Dictation i främmande språkinlärning. Det gäller att ha ett bra uttal för att få appen att diktera korrekt.

Koppling till Lgr 11

Lgr 11 Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.

Lgr 11 Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd.

Undervisningens syfte

En Mspr Ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation.

Sv Ges förutsättningar att utveckla sitt tal­ och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga.

Förmågor som eleverna ska utveckla

En Mspr Sv Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Twitter
Recensenter
Facebook