Användningsområden

Jag älskar Fingu! Fingu är ren och skär appkärlek. 🙂

Appen har tagits fram i ett svenskt forskningsprojekt som fått namnet CoDAC. CoDAC står för Conditions and tools for Developing Arithmetic Competence, eller på svenska: Villkor och verktyg för att utveckla aritmetisk kompetens. Aritmetik betyder räkning och antalsuppfattning. Svenska forskare på Göteborgs Universitet och Högskolan Kristianstad undersöker alltså huruvida ett mattespel på lärplatta kan hjälpa äldre förskolebarn och yngre skolbarn att lära sig addera och uppfatta tal.Tanken med appen är att eleverna ska lära sig att känna igen olika antal genom att de under en kort tid får se två grupper av objekt, frukter, som rör sig på skärmen. När frukterna visas ska spelaren, innan tiden går ut, placera lika många fingrar på valfri plats på skärmen. Det är möjligt att trycka ner fingrarna var som helst på skärmen. En blå- och grönmarkerad list överst i bild visar tiden som man har på sig. Gråa “fingeravtryck” visar att en eller flera fingrar har placerats på skärmen. När svaret registreras blir fingeravtrycken gröna och spelaren får information om ifall svaret var rätt eller fel. Svarar man rätt dyker tre figurer upp, tre glassar, och man får ett poäng. 20 poäng leder till en ny nivå.

mza_3254293417027103820.480x480-75 mza_3137880692917582018.480x480-75 mza_400297401028318304.480x480-75

Appen är till en början relativt enkel, vilket triggar igång de flesta elevers självförtroende, men efterhand som man klarar de olika nivåerna ökar svårighetsgraderna.  Först fixar eleverna uppgifterna med bara en hand, men de högre nivåerna kräver två händer.

Fingu får högsta betyg. Den är mycket användarvänlig, har ett trevligt utseende och tränar dessutom det den avser att träna på ett roligt och genomtänkt sätt.

Det jag gillar allra mest med appen är att barnen får uppleva, både visuellt, motoriskt och taktilt, att ett tal kan se ut på olika sätt. Det fina med hela konkarongen är att barnet i det första läget kan få en bild av exempelvis talet 8 i form av  frukter grupperade 3 och 5. Men sedan är det upp till eleven själv att hantera utmaningen att sätta ner 8 fingar på skärmen. Hur väljer eleven att addera då? Talet 8 tränas alltså två gånger i samma övning! Fingu är en utmärkt app för att befästa talområdet 1-10.

Artikel i Lärarnas tidning om Fingu.

Funktioner

Inledningsvis vill jag poängtera att det är viktigt att vi är med och instruerar våra elever när de först bekantar sig med Fingu. Många av mina elever började till exempel att jaga frukterna runt på skärmen, innan de fick kläm på att det fungerade bra att sätta ner fingrarna var som helst på skärmen.

  • Appen arbetar inom talområdet 1 och 10.
  • Det finns 7 st nivåer i ökande i svårighet, och man måste klara en nivå för att ta sig till nästa.
  • Det finns 20 st till 30 st uppgifter per nivå. Man kan svara fel fem gånger per nivå. Svarar man fel blir man en lök. (Som kuriosa kan nämnas att man i tidigare versioner blev en bajskorv vid felsvar – vilket givetvis uppmanade många spelare att svara fel med flit.)
  • Alla inställningar, så som svarstid, antal liv och tiden mellan placering av fingrarna och registrering av svaret, kan anpassas.
  • Barnet kan välja en rolig figur för att spara sina resultat.
  • Genom att visa statistik kan man hålla koll på olika spelares utveckling.
  • Observera att Multitask-gester under Allmänt på iPadens inställning måste vara avslagen för att appen ska fungera som allra bäst.
  • Gå till Pappas Appar för ytterligare inställningar och funktioner.

Tänk utanför appen

Appen tränar naturligtvis grundläggande aritmetik. Den tränar också finmotorik. Men jag vill uppmana alla lärare att dokumentera eleverna när de arbetar med Fingu, och då filma skärmen. Man får mycket information om var eleverna befinner sig i sin matematiska utveckling av att studera HUR de väljer att sätta ner fingrarna på skärmen.

Undervisningens syfte

Ma  Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Ma Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifterOmråden
Lärande lek
Förmågor
Använda Välja

Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Twitter
Facebook
Recensenter