Användningsområden

Hos barn med typisk talutveckling faller de allra flesta språkljuden på plats i 4-6 årsåldern, dvs. innan de börjar skolan. Vissa språkljud som /s/ och /r/ kan emellertid etableras något senare, utan att detta innebär en språkförsening. Uttalssvårigheter hos barn och elever är dock tämligen vanligt. Detta kan t.ex. innebära att alla bakre ljud som /k/ och /g/ uttalas långt fram i munnen som /t/ och /d/, t.ex. ”kaka” -> ”tata”. Det finns också barn som konsekvent byter ut alla s.k. ”väsljud” som /s/ och /f/ till ”stoppljuden” /t/ och /p/, te.x. ”sol” -> ”tol”.

Även om de flesta barns ljudsystem till slut färdigställs kan en talförsening ofta göra att talet låter väldigt avvikande samt att barnen kan vara svårförståeliga både för utomstående och nära familj. Detta kan emellanåt leda till talgenans hos barnet. Ibland ger barnet t.o.m upp efter att ha försökt förklara ett par gånger, vilket kan kännas väldigt jobbigt och ledsamt.Appen Fonemixo Pro är en vidareutveckling av den sedan tidigare etablerade appen Fonemo Pro, vilken hjälper dig att träna ett barns eller elevs tal på ett väldigt genomtänkt sätt. I appen finns det tillgång till olika spel som innehåller de svenska konsonantljuden (om man inte räknar alla olika lokala varianter). Appen är en mycket bra och rolig variant av mer traditionell talträning, då appen är både interaktiv och stimulerar flera sinnen. Fonemixo finns även som en gratisapp innehållande en demo av fyra olika språkljud. I gratisappen kan du ladda ner önskade språkljud separat med inuti-appen-köp för 9-29 kr/st, om du inte vill ha hela Pro-versionen.

I Fonemixo Pro kan du jobba med ett eller flera språkljud i taget. Detta gör du i form av memoryspel eller genom att skapa berättelser till givna bilder som innehåller dina valda språkljud. Det finns olika inställningsmöjligheter som t.ex. att välja i vilken position i ordet som språkljudet ska finnas, först, i mitten, i slutet eller blandat. I början kan det vara lämpligt att börja med en position, kanske först i ordet. Här kan det vara viktigt att barnet eller eleven har varit hos en logoped för bedömning av sitt tal, så att talträningen blir rätt anpassad efter barnet. Det går också att ställa in tre olika nivåer av hur många memorybrickor eller ordkort som ska användas, beroende på ålder och förmåga.

 

Barnet kan först få lyssna på hur målordet låter och sedan spela in sitt eget tal samt på så sätt jämföra uttalen. På detta sätt får barnet omedelbar feedback på sitt tal, vilket kan hjälpa barnet komma snabbare fram i sin talutveckling genom att han eller hon blir mer medveten. Om barnet vill lyssna på sitt tal omedelbart igen så klickar han eller hon på nallen. Inga inspelningar sparas dock, utan den senaste inspelningen ”spelas över” så fort det görs en ny inspelning.

En spelvariant utöver memory är att med hjälp av bilder, s.k ordkort, skapa egna berättelser och ordlekar. Denna funktion finns sedan tidigare i de enskilda apparna Fonemix (med /s/ och /r/) och Pratbubbel, men ingår nu i Fonemixo Pro med alla konsonantljud. Barnen kan bilda nya ord och tränar på så sätt även sin språkliga medvetenhet. De nya orden som barnen skapar kan de spela in och lyssna på efter hand, t ex ”fårfamiljsfotboll”. Barnen kan också spela in sina små sagor, som de bildar av de bilder de väljer.

Som utvecklingsområden i appen ser jag den önskvärda möjligheten att spara inspelningar för att kunna följa ett barns talutveckling över tid (eller bara under den stund man sitter och jobbar). Det är möjligt att det finns något slags sekretessdilemma över detta, men det skulle vara väldigt nyttigt för barnet att ”se” sin utveckling samt så klart även för den som hjälper barnet i talträningen. En lösenordsskyddad mapp med inspelningar skulle kanske kunna vara ett alternativ.

Jag ser också gärna att konsonantkombinationer efterhand kommer med, så att appen även kan användas av lite äldre elever som kommit längre i sin talutveckling och som har svårt med vissa kombinationer.

Precis som många appar riktade till yngre barn är gränssnittet också för tämligen små barn. Jag kan tänka mig att många äldre barn och elever kan uppleva att appen är för ”barnslig” just därför. Det hade varit toppen om det fanns två olika utseenden i appen, ett för yngre barn och ett för äldre.

Till slut: Tänk på att Fonemixo främst är en app som barnet/eleven sitter och jobbar med tillsammans med någon vuxen som kan hjälpa till att spegla talet (även om det självklart går att använda den på egen hand). Det finns också barn som inte alls gillar att lyssna på sitt inspelade tal, särskilt inte om det låter väldigt avvikande. Gå varsamt framåt här och känn av barnet.

Jag ger Fonemixo Pro en svag 5:a i betyg.

Funktioner

  • Språkljud som ingår är: b, d, f, g, j, k, l, n, p, r, s, t, v, sj, tj, ng, rd, rn, rs, rt
  • Jobba med ett språkljud i taget eller kombinera flera.
  • Välj position av språkljudets position i orden, först, i mitten, i slutet eller blandat.
  • Välj tre olika nivåer av antal memorybrickor och ordkort.
  • Välj antal spelare. En eller två.
  • Klicka på mikrofonknappen för att spela in barnets tal. Då visas en röd cirkel runt mikrofonen. Klicka igen när inspelningen är klar.
  • Om du vill lyssna på det nyss inspelade talet igen så klickar du på högtalaren.
  • Klicka på nallen om du vill höra målordet igen.
  • Klicka på snurrpilen uppe till vänster för att starta ett nytt spel.

Tänk utanför appen

Nyanlända barn och elever kan ha svårt med det svenska ljudsystemet, särskilt med våra vokalljud, även om de inte är språkförsenade. Dessa barn och elever kan också ha stor användning av appen och de inspelningsmöjligheter som finns.

Talträning med Fonemixo kan med fördel kombineras med gratisappen Se bokstavsljuden. Det är bra om barnet eller eleven först hittar bokstavsljudet isolerat innan orden blandas in. Ett tips är också att använda en spegel vid bildandet av vissa språkljud, särskilt vokalerna och de språkljud som görs långt fram i munnen. De som görs långt inne i munnen syns ju inte i spegeln.

Barn och elever med grammatiska svårigheter kan också ha stor nytta av appen när de skapar berättelser som de sedan spelar in. Detta kan gör dem mer medvetna på sitt tal och språk.

Att jobba med Fonemixo sker i en tämligen arrangerad inlärningssituation, vilket kan vara viktigt för att etablera språkljuden och rikta uppmärksamheten på talet. Därefter gäller det så klart att fortsätta spegla barnets tal i många fler situationer, så att språkljuden etableras även i spontantalet. Försök därför att hitta ljuden ni jobbar med i många fler situationer i vardagen, både i förskolan, skolan och i hemmet.

Undervisningens syfte

Sv SvA  Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Sv SvA  Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sv SvA Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Ur centrala innehållet i SvA: Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets. Skillnader mellan tal- och skriftspråk.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Recensenter
Facebook
Twitter