Användningsområden

I denna app får eleven leka sig fram i enkla näringskedjor. Utvalda växter och djur placeras i rätt ordning, vem äter vem?

Appen är uppbyggd i banor där barnen ställs inför olika djur och växter. Uppgiften går ut på att placera dem i rätt ordning för att skapa näringskedjor som överensstämmer med hur det ser ut i naturen. I gratisversionen får man endast 6 banor som smakprov, men det går att köpa ytterligare 30 banor.Det finns ett korrekt svar men man behöver inte klara en bana för att öppna nästa. Det går att hoppa över de inledande lättare banorna och gå direkt på de svåra.

Det finns både lättare och klurigare banor men appen passar främst yngre barn i förskole- och lågstadieålder.

image

Även om appen är på engelska så hindrar inte språket förståelsen för appens funktion. Språket kan snarare vara ett komplement då man kan se arternas engelska namn. Djur och växter är även i hög grad överensstämmande med de djur som lever i den svenska naturen.

Appen kan även med fördel användas i grupp som diskussionsunderlag där eleverna i helklass eller parvis kan diskutera och resonera sig fram till olika lösningar som överensstämmer med deras egna erfarenheter av naturen.

Även om appen är välfungerande för att använda kring just detta ämnesområde så blir betyget inte högre än en trea. Appen kunde tjäna på att ha fler banor, den blir färdigspelad förhållandevis snabbt. Det hade även varit en fördel om vissa av banorna var uppbyggda som näringsvävar för att ge eleverna en ökad förståelse kring komplexiteten i naturen. Det passar sig dock utmärkt att använda som diskussionsunderlag efter arbete med appen.

Funktioner

Appen är väldigt enkel och ren i sin layout. Det ovan beskrivna är det som finns, man kan inte påverka inställningar i språk eller svårighetsgrad eller liknande.

Tänk utanför appen

Vi har använt appen, dels för att arbeta mot målet om enkla näringskedjor, men även som inspiration till eleverna att skapa egna näringskedjor i appen Popplet.

Undervisningens syfte

Bi Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor.

Bi Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Bi Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Recensenter
Facebook
Twitter