Användningsområden

Glosboken.se är en app som med hjälp av olika typer av glosövningar ger möjlighet att träna upp ordförrådet. Man behöver skapa en användare för att kunna använda appen och det kan man göra endera via appen eller via webbsidan www.glosboken.se.

I appen skapar eleverna egna listor utifrån behov och tränar sedan genom olika lägen: Knappläget (flervalsalternativ), Stavningsläget, Förhör eller Memory. Om man har premiumversionen kan man också träna via spelfunktionen ”Banka glosor”. Denna funktion går att använda även utan premiumversion, men då endast med förinställda glosor. Funktionen går ut på att man ska klicka på de mullvadar som håller upp rätt översättning till ett bestämt ord. Det finns också ett Genomgångsläge för eleverna att titta igenom, så de får de olika glosorna och dess översättningar innan de startar övningarna.glosbokenknapplage (2)

Efter att en elev gått igenom och svarat på alla glosor, kommer en sammanställning av övningen upp, där eleven får sina resultat och alternativen ”Kör igen”, ”Repetera fel svar” och ”Visa alla svar”.

glosbokensammanställning (2)

Möjligheten att skapa övningar av typen fråga/svar finns också. Detta kan med fördel användas om man t.ex. arbetat med hör- eller läsförståelse, men kan även användas i andra ämnen där rena faktakunskaper ska läras in som grund. Detta ställer man in när man skapar övningen genom att välja vilken typ av övning man vill ha. Alternativen som finns är (förutom ”Språk/Glosor”) ”Matematik/Fysik/Kemi”, ”Standardprov” och ”Historia/Religion/Geografi”. Alla dessa alternativ erbjuder en fråga/svar-struktur på övningen, där svaret skrivs in först och frågan i nästa ruta.

glosbokentypavovning (2)

Du kan göra olika inställningar, som t.ex. om appen ska var känslig för stora eller små bokstäver, om det i knappläget ska visas hela ord som alternativ eller endast inledningen av ord, vilken hastighet du vill att glosorna ska spelas upp i genomgångsläget, etc.

Premiumversionen kostar 29 kr/månad och erbjuder förutom ovanstående, även talsyntes, annonsfritt, fler spel, extra övningslägen, etc. Även skol- eller kommunlicens kan köpas (offert).

Om man använder sig av webbsidan www.glosboken.se, så finns fler funktioner och möjligheter, som t.ex. möjligheten för lärare att skapa kurser att bjuda in elever till, dela ut gloslistor till elever, samt även för eleverna att dela listor med varandra. Jag har testat dessa möjligheter en del, men har haft svårt att få webbsidan och appen att synka med varandra. Om appen hade innehållit fler av de funktioner som webbsidan erbjuder, och då på ett lättillgängligt sätt, hade Glosboken.se fått ett högre betyg, men i dagsläget får den en trea.

Funktioner

  • Skapa egna gloslistor
  • Träna glosor på olika sätt
  • Skapa olika typer av övningar (glosor eller fråga/svar)
  • Genomgångsläge
  • Sammanställning efter varje övning
  • Repetera fel svar

Tänk utanför appen

Man kan med fördel även använda appen för att träna fraser eller hela meningar. Utifrån t.ex. en gloslista kan eleverna själva få uppgiften att skapa en övning där orden i listan som de tidigare övat på ska skrivas in i en mening.

Om man arbetar med läs- eller hörförståelse kan man också tänka sig att använda sig av något av de andra övningslägena för att skapa frågor och svar. Eleverna skulle då t.ex. kunna formulera frågor åt varandra genom att arbeta med en kompis platta och sedan byta tillbaka för att svara på frågorna.

Undervisningens syfte

En Mspr Eleverna ska utveckla en allsidig kommuni­kativ förmåga.

En Mspr Eleverna ska ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation.

Förmågor som eleverna ska utveckla

En Mspr Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

En  Mspr Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Recensenter
Facebook
Twitter