Användningsområden och funktioner

Tröjan Tula blir nåt nytt är berättelsen om en gul tröja med önskan om att bli omtyckt och använd på bästa sätt. Det underliggande temat för appen är ”konsumtion och återanvändning”. Berättelsen kring tröjan Tula utvecklar sig efter de val läsaren gör och berättelsen kan läsas på 24 st olika sätt. Med jämna mellanrum ställs läsaren inför två val vilket påverkar hur historien utvecklar sig. Genom ett aktivt sätt får läsaren följa tröjan Tulas äventyr där Tula ändrar mönster, får nitar, blir en väst, ett rep, en påse, ett fågelbo i Afrika och mycket mer.

Idén bakom den här appen är att inspirera läsaren att ta hand om de saker som redan finns runt omkring oss. Boken är framtagen av företaget Gro Play som gör leksaker och spel (analoga och digitala) med syfte att lära barn om miljö och hållbar livsstil. Appen kan med fördel användas för diskussion om resurser, återanvändning och återvinning.Tröjan Tula

Appen innehåller över 100 st handritade illustrationer, bilder som är färgstarka och detaljrika och skapar möjlighet för att prata kring. Handlingen i kombination med valen som ska göras engagerar läsaren. När det gäller text och berättarröst kan man välja på svenska och engelska. Eva Röse läser svenska originalversionen.

Appen engagerar och involverar eleverna samt öppnar upp för diskussioner om återanvändning. Designen av appen, från handling till design känns modern och inspirerande. En prisvärd app med lång livslängd som eleverna gärna vill återkomma till för  att lyssna på om och om igen med nya val och nya reflektioner och diskussioner kring återanvändning.

Appen får betyget 5, för att den engagerar i ett viktigt område, med detaljrika snygga illustrationer, har modern design, är enkel och användarvänlig och får läsaren att tänka till. Dessutom berör berättelsen inte enbart förnuftet utan läsaren blir även känslomässigt engagerad i Tulas öde.

Appen kostar 28 kr men det finns även en gratisversion som du kan testa innan köp.

Här kan du se trailern för appen:

Tänk utanför appen

En bokapp som med fördel kan användas för uppstart och inspiration inom arbetsområden med miljöpedagogiskt tema som konsumtion, återanvändning och hållbar utveckling.

 • Använd appen för att kommunicera i grupper där eleverna tillsammans får möjlighet att analysera och föra resonemang över konsekvenserna av de val som görs i appen.
 • Eleverna kan argumentera för de val som ska görs på svenska eller engelska.
 • Eleverna kan skapa en liknande bok tillsammans i par. Boken kan vara digital där eleverna på samma sätt bygger upp en berättelse utifrån något som kan återvändas. Börja med en enkel digital bok där det finns två olika slut. För att välja fortsättning kan det i den digitala berättelsen t ex stå: Väljer du A går du till nästa sida, väljer du B gå till sida 10.
 • Eleverna kan själva illustrera livcykeln för Tula utifrån det Tula har använts till under berättelsens gång.
 • Titta på livscykeln för andra saker, hur kan vi göra för att förlänga livscykeln och återanvända saker vi har omkring oss? Vad återanvänder vi idag?
 • Appen kan med fördel användas som inspiration i arbete med miljöpedagogiskt tema inom området återanvändning. Eleverna kan illustrera bilder som visar återanvändning, skapa loppis på skolan eller varför inte införa klädbytardagar? Låt appen väcka elevernas förmåga att påverka för hållbar utveckling.
 • I samarbete med syslöjden kan eleverna få sy om, eller designa om något plagg de har hemma.
Teckning skapad av elever i klass 2 på Kronan i Trollhättan.

Teckning skapad av elever i klass 2 på Kronan i Trollhättan.

Vi har arbetat med appen i helklass med iPad kopplad till Smartboard vi har i klassrummet. Eftersom jag arbetar i en förberedelseklass med elever som är nybörjare i svenska har appen även bearbetats tillsammans med studiehandledare på elevernas modersmål. Handlingen har bidragit till samtal och diskussioner kring handlingen. Vi har även pratat kring varje illustration och eleverna har lärt sig nya ord. Handlingen har även lett in diskussionerna kring ”Varför flyttar fåglar till varmare länder?” ”Hur ser staden ut, hur ser vår stad ut?” och ”Vad menas med syskonkärlek?”. Vi har återberättat handlingen tillsammans med gemensam text, skrivit ner den individuellt och använt texten som läsläxa. Mina elever ville gärna fortsätta arbeta med appen länge. De ville gärna ”läsa om” berättelsen för att göra nya val och se vad som händer med Tula eftersom de val eleverna gör förändrar historiens gång.

Tröjan Tula

Teckning skapad av elever i klass 2 på Kronan i Trollhättan.

Undervisningens syfte

I skolans värdegrund och uppdrag i Lgr 11 står det att ett av skolans uppdrag är att i undervisningen belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Genom att arbeta med Tröjan Tula och diskutera, analysera och reflektera över de val som kan göras kan appen med fördel användas i tematiskt arbete om miljö och hållbarhet. I berättelsen synliggörs just de delar som eleverna själva har möjlighet att direkt påverka och ta ansvar för ett bättre samhälle ur ett miljöperspektiv.

Tröjan Tula kan därmed användas i tematiskt arbete om miljö och hållbarhet inom flera olika ämnen.

Sv SvA  Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

En Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

NO Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet.

Sh Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Te Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sv SvA Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

En Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

NO Använda kunskaper för att granska information.

NO Kommunicera och ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet.

Sh Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

One Response to Gro Book – Läs Tröjan Tula för lärande om hållbar utveckling

 1. Tina Lillängen skriver:

  Lysande!

  Denna app ser jag som en klockren slöjdapp! Den passar perfekt inom ämnet slöjd och återbruk. Inom området hållbar utveckling.

  I textilslöjd finns stora möjligheter att arbeta med hållbar utveckling rent praktiskt. Som en del i helheten att se hur våra val påverkar miljön.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Twitter
Recensenter
Facebook