2014-08-31

Nu finns Hopscotch School Edition tillgänglig. Vi har inte recenserat den.Användningsområden

Många barn och unga är idag intresserade av programmering men vet kanske inte riktigt hur de ska göra för att komma igång eller vart de ska vända sig för att få pröva på programmering. Därför är det roligt att appar som Hopscotch dyker upp på marknaden och kan erbjuda dessa nyfikna barn en ingång till programmeringens spännande värld. Hopscotch är med andra ord en enkel och användbar app att utforska bakomliggande faktorer kring programmering.

Hopscotch är en enkel app där barnet bygger sin animering med hjälp av färdigkodade block som dras och släpps på en speciell arbetsyta. Barnet programmerar så att figuren t ex kan gå åt olika håll, skapar olika mönster, roterar och ändrar storlek. Appen ska på intet sätt jämföras med Scratch, ett programmeringsspråk som används på datorn, utan ses som den enkla programmeringsapp den faktiskt är. Se appen som ett bra verktyg att skapa animeringar med och för att få förståelse för hur olika spel och animeringar är gjorda. Genom att förstå bakomliggande faktorer kring hur en animering fungerar används bl a den analytiska och metakognitiva förmågan hos barnet.

När barn skapar animeringar lär de sig matematiska begrepp som t ex koordinatsystem och variabler och de lär sig begreppen i ett meningsfullt och motiverande sammanhang. De utvecklar sitt logiska tänk och programmeringen hjälper dem att förstå hur olika tekniker som de möter i vardagen faktiskt fungerar. Barnet får arbeta processinriktat kring en idé, skapa en fungerande figur, experimentera, felsöka, revidera och ompröva den ursprungliga idén. Barnet får också en djupare digital förtrogenhet vilket innebär att barnet inte bara är användare av sin lärplatta utan också får möjlighet att skapa med hjälp av lärplattan. I samtal med pedagog eller kompisar leder detta förhoppningsvis till förståelse för hur spel, program och animeringar i barnets närhet är uppbyggda.

Om vi låter barn i förskolan eller skolan få pröva på att programmera och koda på ett lekfullt och kreativt sätt får både flickor och pojkar i en tidig ålder möjlighet att bekanta sig med programmering. Det tror jag är väldigt viktigt eftersom de här barnen kommer att arbeta och bygga upp vårt samhälle den dag då de blir yrkesverksamma och då kommer programmering vara en viktigt och självklar del i mångas arbetsuppgifter.

Appen får betyget 3, inte för att den är dålig utan för att den är så pass enkel. Med lite fler funktioner skulle det lätt kunna bli en fyra.

Funktioner

 • Det finns 4 st olika djur att välja på och ett textobjekt. Alla går att animera på olika sätt.
 • Allt i appen är skrivet på engelska.
 • Dela den färdiga animeringen via mejl.

Jag har kontaktat apputvecklarna eftersom jag skulle jag önska att följande funktioner fanns i appen:

 1. Skapa en webbplats där andra barns animeringar finns. Om den möjligheten finns kan barn lära och inspireras av varandra.
 2. Få till en ”om-funktion”. T ex att om apan kommer åt den gröna färgen så kommer den att hoppa tillbaka till sin startposition.
 3. En kopieringsfunktion så att man kan kopiera den script som man kodat till en annan figur.
 4. Att den fanns fler figurer att välja på.
 5. En önskan om att man kunde synliggöra koordinatsystemet under tiden eleven prövar sig fram.

Tänk utanför appen

 • Arbeta med matematik: koordinatsystem, variabler, grader och skapa geometriska figurer.
 • Låt eleverna få i uppgift att skapa ett L, en femhörning eller något annat man bestämt.
 • Arbeta med bild i kombination med digitala verktyg.
 • Arbeta med teknik så att eleverna skapar nyfikenhet och intresse kring ämnet teknik.
 • Låt eleverna arbeta processinriktat – planera från idé till färdig animering.

Undervisningens syfte

Ma  Undervisningen i matematik syftar till ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. // Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategiska metoder, modeller och resultat. // Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar…

Bl Ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Te Eleverna ska utveckla sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Ma Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Ma Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Bl Skapa bilder med digitala tekniker.

Te Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

Te Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.Områden
Programmera

Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

2 Responses to Hopscotch – Programmera enkla animeringar på din iPad

 1. Sandra Arvidsson skriver:

  Hej!
  Jag har använt denna app i matematiken som introduktion i geometri. Mycket bra. Vi fick mycket att diskutera: koordinatsystem, negativa tal, hur många grader figuren måste vända sig för att rita en cirkel mm Men vi diskuterade även programmering och hur spel är uppbyggda. Många elever jobbade vidare på fritiden och gjorde egna spel!
  Jag rekommenderar den varmt!
  /Sandra

 2. Sandra Arvidsson skriver:

  Hej igen!
  Glömde att ge tips på ”programmeringsappar” som passar yngre barn.
  ”Bee-Bot”,” A.L.E.X”, ”Daisy the Dino” är några.
  /Sandra

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Recensenter
Twitter
Facebook