Användningsområden

Oxford Bookworms ”How Good is Your English?” är ett test som genom olika lucktexter avgör din kunskapsnivå vad gäller läsförståelse. Den testar dig utifrån sex olika nivåer. Det finns två test för varje nivå. Enklast gör du genom att börja på Stage 1 för att sedan jobba dig uppåt.

Efter att testet genomförts, rättas det och du får ditt resultat. Utifrån det kan du göra fler test om det visar sig att testad nivå det inte var passande för din kunskap, eller testa någon av de böcker som du blir du rekommenderad för din nivå. Dessa böcker finns att köpa på App Store och du kan, genom några klick i appen, komma till App Store för att köpa dessa. Du får också tillgång till att provläsa kapitel genom att välja funktionen ”Free Chapters” och kan genom det avgöra vilken bok du är intresserad av att fortsätta läsa.Du kan i appen också läsa om hur läsning spelar in i språkutvecklingen och titta på statistik och en presentation gällande detta.

Appen är gratis, men böckerna som du sedan kan fortsätta läsa måste man betala för. Kostnaden är ganska hög per bok (i dagsläget 65 kr) och det hade varit önskvärt att det gick att köpa böckerna likt fleranvändarlicens eller klassbibliotek för att göra efterarbetet enklare (och billigare). Eftersom hela appen baseras på att fortsätta läsa böckerna får appen en trea i betyg.

Funktioner

  • Nivåtest (sex nivåer)
  • Självrättande
  • Provläs kapitel
  • Köp till böcker utefter nivå
  • Läs om forskning gällande språkutveckling och lärande

Tänk utanför appen

Om man inte vill köpa böckerna som appen föreslår, kan man hålla sig till att läsa provkapitlen. Då detta främst är en app som testar din nivå, så finns inga inbyggda övningsfunktioner. Man kan utifrån de provkapitel som erbjuds, som lärare givetvis göra egna läsförståelsefrågor som eleverna ska svara på.

Ett annat användningsområde skulle kunna vara gemensam högläsning eller rollspelande utifrån handlingen. Det är också ett bra underlag för att visa eleverna på skillnaden i svårighetsgrad på olika texter. Det kan ju vara så att man redan har en uppsättning Oxford Bookworms-böcker i pappersutgåva på skolan. Då kan denna app användas till att hitta rätt nivå för eleverna, likväl som nivån kan tänkas korrespondera med andra förlags nivåindelningar, utifrån lärarens egna bedömning.

Undervisningens syfte

En Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå […] skriven engelska.

En  Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket.

Förmågor som eleverna ska utveckla

En Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.Förmågor
Förstå Tolka

Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

One Response to How Good is Your English? – Testa din engelska läsförståelse

  1. Kalle skriver:

    Har du testat denna app? Själv är jag språklärare men istället stödlärare i engelska. Några av mina elever vill absolut inte arbeta i sina läroböcker och har mer eller mindre gett upp. Därför försöker jag leta fram andra alternativa vägar. Kanske kan de bli motiverade om de fick arbeta med engelska på annat sätt? Har du något annat tips?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Twitter
Recensenter
Facebook