Användningsområden

Isequences är ursprungligen utvecklad för barn med autism i syfte att träna berättande och känslouttryck. Den narrativa förmågan är kopplad till den pragmatiska förmågan som kan beskrivas som en persons förmåga att använda sin kommunikation tillsammans med andra. Att förstå och tolka känslouttryck kan kopplas till den pragmatiska förmågan. Berättarförmågan kan även kopplas till språkliga funktioner och arbetsminne.

Appen kan med fördel användas för alla barn, men lämpar sig särskilt för barn med nedsatt berättarförmåga och svårigheter att läsa av känslouttryck.Isequences finns i en liteversion med 10 st sekvensserier och i en fullversion med 100 st sekvensserier.

De 100 olika sekvensserierna representerar olika situationer. De illustrerar färdighetsträning som att borsta tänderna och att gå och lägga sig, men även fritidsaktiviteter som att åka till stranden, gå på cirkus och vardagliga händelser som att åka buss och gå till tandläkaren.

appbild

Det finns tre typer av övningar i dessa sekvensserier.

1. Dels att lägga sekvensbilderna i rätt ordning. Att använda bildstöd vid berättande är en stor hjälp för elever med nedsatt narrativ förmåga. När eleven berättar något till varje bild i sekvensserier tränas att berätta med röd tråd. Att lägga bilderna i kronologisk ordning syftar även till att utveckla förmågan att tänka i kronologisk ordning. När eleven lagt bilderna i rätt ordning ges positiv auditiv och visuell feedback. Om man lägger bilderna i fel ordning mörknar skärmen och bilderna hamnar i ursprungsläget igen, men en av bilderna hamnar i rätt läge.

2. En annan aktivitet i appen är ”vad händer härnäst?” där bildsekvensserien ligger i rätt ordning, men där eleven ska fundera över vilken av tre bilder som passar in som fortsättning på historien. Ett utmärkt sätt att träna på att förutspå vad som logiskt kan hända i ett händelseförlopp. Det finns tre bildalternativ: den rätta bilden, en felaktig bild som kan kopplas till sekvensen och en felaktig bild som tagits från en annan sekvensserie.

3. Det finns även övningar där man ska välja vilken känsla en viss situation framkallar och välja ett ansikte med ett visst ansiktsuttryck kopplat till den känslan. Det handlar om grundläggande känslouttryck som glad, ledsen, arg eller förvånad. Detta utgör ett bra underlag för att diskutera känslotillstånd tillsammans.

De två sista övningarna ger en extra dimension. Det stora utbudet av sekvensserier och de tre olika funktionerna nämnda ovan gör detta till en mycket användbar app som får betyget fyra. Min bedömning är att appen lämpar sig framförallt att använda elev/pedagog och särskilt väl vid specialundervisning då samtalet kring bilderna är centralt.

I inställningar kan man välja språk. Appen finns på engelska, tyska, franska  och spanska. Appen är på engelska, men det går att ta bort det mesta av text och tal och med dessa justeringar så funkar den även bra på svenska. Det finns dessutom ganska många övriga inställningar, avseende feedback och vilken typ av övningar man vill göra. Det stora utbudet av inställningar är bra men det kan ta en stund att sätta sig in i alla inställningar.

installningar

Funktioner

  • 100 st färdiga sekvensserier.
  • Ger möjlighet att träna på känslouttryck kopplat till händelser.
  • Träna på att bygga vidare på en historia, vad hände sen?
  • Finns på 5 språk, dock ej svenska. I inställningar kan man ta bort det mesta av texten och ljudet så att appen går att använda även på svenska.

Undervisningens syfte

Sv SvA En Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Lgr 11 Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sv SvA En  Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Twitter
Recensenter
Facebook