Användningsområden

iTunes U är ett gratis lärverktyg, som ett bibliotek fyllt med multimodala kurser från några av världens största universitet till enskilda svenska kommuner och skolor. Som organisation kan du skapa en publik site/kanal och publicera kurser för att synliggöra lärandet, men du kan även som enskild lärare publicera och bjuda in dina elever för att ta del av materialet.

Skapa kurser
Du kan skapa egna kurser på två sätt, antingen via  iTunes U Course Manager. Den har du tillgång till från vilken dator som helst. Det andra alternativet är via din iPad. Du kan välja om kurserna du skapar ska vara tidsbestämda, med deadlines för eleverna, eller mer öppna kurser där du endast anger en tidsram för att andra ska få en uppfattning om hur lång tid materialet kan ta att arbeta med.Som lärare kan du skapa kurser där du kombinerar olika typer av material, allt från föreläsningsanteckningar, läroplanskopplingar, digitala böcker, uppgifter, ljud, bild, film och texter. Du kan även länka till andra verktyg så som andra appar, webbsidor, Youtube-klipp, iBooks Store och ePub-böcker. ePub-böcker kan du skapa från Pages-dokumentet.

Se en film om hur man skapar kurser i iTunes U, gjord av Linda Larsson i Köping.


Följa kurser

För att ta del av kurserna kan du antingen söka i biblioteket eller skriva in en registreringskod som du får av din lärare. Som elev håller du enkelt reda på ditt material eftersom allt är på en och samma plats, inga papper eller böcker kan försvinna. Även elevens egna anteckningar kan finnas i appen, vilket innebär att eleven inte behöver växla mellan appar för att läsa uppgiften och föra anteckningar.  iTunes U hjälper även till att underlätta arbetsgången eftersom du markerar arbetsuppgifter som klara och sedan börjar med nästa. I och med att det är möjligt att dela koden med föräldrar så har de full inblick i arbetsmoment som deras barn ska genomföra och kan följa kursen precis som eleverna gör.

iTunes U har många fördelar, men inget är perfekt. Ett förbättringsområde är möjligheten för eleverna att skicka in eller bifoga deras eget arbete till kursen, att skicka in egna elevlösningar som automatiskt blir tillgängliga för alla andra som följer samma kurs. Ett annat förslag till förbättring är att materialet ska vara tillgängligt även via dator, inte bara via iTunes U-appen.

Funktioner

  • Hitta och följ kurser från några av världens största universitet, svenska kommuner och enskilda skolor.
  • Skapa egna multimodala kurser direkt i appen, med text, ljud, bild, video, länkar, dokument och appar samlade på ett ställe. Tillverka interaktiva böcker som du lägger in i kursen.
  • Anteckna direkt i appen. Om det finns ett ljudklipp eller en video i iTunes U-kursen kan man genom att trycka på symbolen för anteckningar skapa en Ljud-/Videoanteckning. Finns en iBook i kursen går det även att nå dessa anteckningar via iTunes U-appen.
  • Anteckningarna går sedan att dela vidare via mail.
  • Om du skapar en privat kurs finns alternativet att tillåta en diskussion. Eleverna kan då diskutera i appen, ett integrerat diskussionsforum. Du kan ställa frågor och skapa ett privat chattrum. Låt alla ha möjlighet att göra sin röst hörd.
  • Skapa kurser tillsammans, bjud in medarbetare och gör kursen kollaborativ. Ett lysande verktyg för ämnesövergripande arbete.
  • Skapa en kurs med självstudier, det vill säga utan slutdatum, eller med satta deadlines för eleverna.

Tänk utanför appen

Skapa kurser för eleverna att följa, här sätter endast inspirationen och fantasin gränserna, klassrummet eller tiden är inte längre begränsande.

Varför inte använda iTunes U som utgångspunkt för det kollegiala lärandet? Samla intressanta moment i en kurs och bjud in maximalt fem medarbetare att samarbeta tillsammans med era  elever. Ett utmärkt verktyg för ämnesövergripande arbete.

Tänk att göra en iTunes U-kurs tillsammans med ett företag/kommun, att ni tillsammans skapar moment i en kurs, öppnar skolans väggar och bjuder in samhället utanför.

Låt eleverna vara medskapande till en kurs. Låt dem tillverka undervisningsmaterial till andra elever. Stolta elever intar en lärarroll och kommer långt i sitt eget lärande.

Undervisningens syfte

Lgr 11 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Recensionen är skapad av Ida Söderman, i samarbete med Linda Larsson.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Facebook
Twitter
Recensenter