Användningsområden

Kalle Kunskap Tvåan består av flertalet småspel som, när de är avklarade, för den övergripande handlingen framåt. Historien är, minst sagt, lite cheezy. De elaka Piråttorna skjuter ner drömskeppet som kraschlandar på en ö gjord av ost. Spelaren ska hjälpa Leo Lejon och Kalle Kunskap att hinna fram till sitt skepp innan Piråttorna stjäl det. Målgruppen är barn mellan 7-9 år. De barn jag låtit testspela tycker om, respektive retar sig alla på, ungefär samma saker.

Vid uppstart börjar en film visas som beskriver handlingen som nämns ovan. Efter tre minuters film är det dags för spelaren att mata in sitt namn. En del namn läser Kalle Kunskap upp, en del inte. Efter namninmatningen följer ännu en film. Innan första riktiga interaktionen med användaren sker har det gått närmare fem minuter. Barnen jag låtit testa appen tycker alla det är för lång tid och trycker sig förbi filmen innan den är slut. När karaktärerna är klara med dialogen ska man som spelare trycka på skärmen för att ta sig till olika småspel. Detta är ett otydligt moment och till sist klickar de flesta barnen bara någonstans för att komma vidare, något som återkommer genom hela spelet. Instruktionerna till de olika småspelen är dock tydliga och det råder ingen tvekan om vad spelaren ska göra för något.På en mindre enhet som exempelvis iPhone är kontrollerna tyvärr ganska oprecisa. Det är helt enkelt svårt att flytta på exempelvis ord- eller talblocken till rätt plats för att lösa uppgiften. Ofta krävs det flera försök, något som så klart upplevs som frustrerande. På iPad fungerar det dock betydligt bättre. Spelet är, vad jag kan bedöma, på rätt svårighetsnivå för målgruppen. Några av de lite äldre barnen retar sig på att det är så många upprepningar medan de yngre inte störs i samma utsträckning. Grafiken och musiken ger klara 90-talsvibbar. Ibland är det svårt att se vad som står på bokstäver och siffror. Några av barnen reagerar på detta och tröttnar relativt fort på att lösa uppgifterna. Det är synd för uppgifterna är det inget fel på.

Bilden visar att det är svårt att se siffror och bokstäver i spelet.

Exempel på dålig grafik – det är svårt att se siffrorna

En sak som väcker irritation är att appen inte kommer ihåg var man slutade någonstans om man växlar till en annan app eller till hemskärmen. När man återvänder börjar appen om från början med intro, inskrivning av namn osv. Klickar man på ett redan inskrivet namn kommer man till rätt småspel där man befann sig före appväxlingen. Detta är ett irritationsmoment av rang. En sak som är riktigt bra är översiktsbilden för färdigheterna som appen tränar. Det finns inget sätt att skicka in eller dela med sig av översikten annat än genom att ta en skärmbild. Nivåerna ställs in automatiskt vilket innebär att om en vuxen sitter med och hjälper barnet kommer nivån snart att vara den högsta. Det går dock att manuellt ändra vilken nivå man vill att barnet ska träna på. Via färdighetsöversikten kan man också klicka och komma direkt till det övningsmoment man vill. För att kunna hoppa till ett moment måste spelaren någon gång ha kommit så långt i spelet att det momentet aktiverats, innan dess går det inte att komma dit direkt.

Såhär ser översikten över färdigheter ut i appen

Översikt över de färdigheter barnet tränat på i appen

Funktioner

  • Stänga av/på bakgrundsmusik
  • Ändra namn/flera spelare kan spara sin progression
  • Översiktsbild som visar färdigheter och uppnådd nivå för de olika ingående momenten
  • Möjlighet att själv ställa in nivån/svårighetsgraden i de olika momenten

Jag tycker att barnen, trots några rätt onödiga missar som nämns ovan, uppskattar att arbeta i appen. Det är ingen revolutionerande app, utan ska ses som ett substitut till annan undervisning fast med vissa funktionella förbättringar både administrativt och inspirationsmässigt sett. På grund av bristerna får appen i dagsläget en trea.

Undervisningens syfte

Ma Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Ma Ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Ma Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Sv Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Sv Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Ma Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Sv Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Twitter
Recensenter
Facebook