Användningsområden

Till en början blev jag väldigt glad att se att Lilla Aktuellt har skapat en app för barn i åtta- till tolvårsåldern. Det är viktigt att barn får ta del av aktuella händelser och nyheter utanför deras egen ”bubbla”. Efter att ha testat den är jag inte fullt lika positiv. Framförallt saknar jag just nyheter och information om aktuella händelser. Trots det, så finns det flera positiva sidor hos appen. Den främsta är att den låter barnen komma till tals. Egentligen kan man säga att den är som en daglig opinionsundersökning för barnen.Varje dag så läggs ett antal frågor upp som användaren kan besvara. Genom att ange vilken ålder du har så sparas din profil och du får jämföra med hur andra i din ålder har tyckt i samma fråga. När jag svarar får jag hela tiden höra att: ”Bara några i Södermanland/i din ålder tycker som du”. Antingen så blir du stärkt av att ha en egen uppfattning, eller så kan du känna dig lite udda. Eftersom jag skrev in min egen ålder, så tror jag att underlaget i min åldersgrupp gör utslaget statistiskt osäkert. Kanske ska de fundera på hur åsikterna kan presenteras? Att få reda på vad andra tycker i aktuella frågor kan öka förståelsen för hur åsikter kan bildas och förändras. Det visar också på att vi får tycka olika. Du kan använda appen i helklass eller i grupper för att väcka intressanta diskussioner, utifrån vad andra har svarat.

 

Genom att lyfta fram barnens tankar och åsikter vill Lilla Aktuellt Kollen ge barnen mer makt. Det är en väldigt bra intention och varje forum som kan öka barns deltagande i samhället är positiv. Dessutom kan barnen lyfta sina egna frågor genom att skicka in dem till Lilla Aktuellt. Det gör du dock via hemsidan och inte i appen, vilket hade varit smidigare. Därför kan läraren istället avsätta tid och möjlighet, då eleverna kan skicka in sina frågor till appen. Diskutera i klassen vilka frågor som är intressanta att ställa utifrån vad ni arbetar med just då. Det blir ett utmärkt tillfälle att träna på att göra undersökningar.

Funktioner

  • Allt i appen är på svenska
  • Länkar till Lilla Aktuellts hemsida
  • Nya frågor varje dag
  • Gå tillbaka och se frågor från andra dagar
  • Se hur man tycker på olika platser i landet
  • Ändra tillbehör på sin smiley och möjlighet att ladda ned bilden
  • Undersök vad Sveriges landskap ligger och heter

Undervisningens syfte

SO Sh Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Förmågor som eleverna ska utveckla

SO Sh Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.Förmågor
Uttrycka Värdera

Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Facebook
Recensenter
Twitter