“Unga röster tränger sig fram.
Något viktigt att berätta.
Vill att du ska höra.”

I höstas såg jag en uppmaning på Twitter om att via Skype inspirera klass 6b på Årstaskolan med en dikt som betydde något för mig. Uppmaningen kom från Lotta Bohlin, klassens lärare i svenska. Det kändes som en smal sak och jag plockade fram Barbro Lindgrens “Nu föds ett barn”, kopplade upp mig mot ett klassrum söder om Stockholm och hade en trevlig pratstund med klassen från mitt kontor i Arlöv. Inte anade jag då att det skulle resultera i en apprecension på Skolappar.Eller. Jo förresten, det borde jag ha anat. Livsviktig poesi är skapat av en synnerligen kreativ, yrkesskicklig och driven kvartett från Årstaskolan. Josef Sahlin, Martin Fernström och Lotta Bohlin är pedagoger som inte räds de riktigt stora projekten. Med en djup förankring i skolans styrdokument och ett respektfullt förtroende för varje elevs förmåga att prestera sitt yttersta har de flera gånger skakat om Skolsverige genom att visa att det går att skapa arbetsområden som betyder något för eleverna. Som blir viktigt på riktigt.

Det kanske mäktigaste av projekten är #talasomTED, ett retorikprojekt om konsten att beröra med sitt tal. Detta projekt har spridit sig som en löpeld över landet och har tagit Årstaskolans elever ända till BETT-mässan i London.

Som en avknoppning till #talasomTED startades Livsviktig poesi. Ett gediget pedagogiskt arbete kring lyrik i åk 5 och 6, lett av Årstalärarna Jimmy Jansson, Cecilia Granqvist och John Oskarsson (och Martin, Lotta och Josef förstås). Genom att duscha eleverna med poesi att spegla sig i, och blanda det med övningar och ledtrådar till hur man gör för att själv bli en fullfjädrad poet har eleverna själva skrivit dikter som berör.

– De flesta hade få eller inga referensramar om vad poesi var innan vi började, så det behövdes mycket inspiration att spegla sig i, säger Josef Sahlin, som undervisar i årskurs fem.

Och som Senior Art Director och navet i alla arbeten sitter Micke Kring, IT-pedagog med näsa för det estetiska och med en IT-teknisk kreativitet som skulle ta honom långt in i Silicon Valley. För Micke finns det inga det-går-nog-inte. Elevernas arbete ska få den respekt som de förtjänar, att paketeras i finaste format och distribueras ut över världen.

Vill man veta hur man skapar en app själv delar Micke, sin vana trogen med sig av all sin kunskap.

IMG_0348

Klicka på bilden för att ta del av Melissas dikt Fattiga själar

Användningsområden och funktioner

Appen Livsviktig Poesi har ett enda syfte. Att presentera de dikter som eleverna på Årstaskolan arbetat med under lång tid. Presentera för att lyfta deras arbete, presentera för att sprida livsviktig poesi och presentera för att inspirera andra.

Minst en dikt i veckan kommer att pushas ut för att trängas med arbetspost, facebooklikes och mötespåminnelser. Och det blir många dikter. Alla elever från sex klasser i årskurs 5 och 6 har skrivit varsin dikt som kommer att publiceras. Mycket effektfullt filmas poetens ansikte i svartvit slowmotion medan en kamrat läser upp den. Ett lysande drag som skapar en dubbel beröring. Texten finns att läsa, men blicken faller istället in i ögonen på poeten. Eller som Martin Fernström uttrycker det:

”Appen levererar inte bara poesi. Samtidigt som den som lyssnar hör dagens poet möter den som tittar också en tolvårings blick. Obrutet. I 30 sekunder bara, men obrutet. Vi levererar alltså ett möte på tunnelbanan där inga möten finns, trots alla möten. Det är appens enda men livsviktiga funktion. Fler behövs inte, så när som på det livsviktiga ”dela”. Allt livsviktigt är med. Resten inte. Livsviktigt.”

Detta är undervisning i världsklass. Det är yrkesmässig skicklighet, med respekt för eleverna och en smak för paketering och formgivning. För mig finns inget annat än betyget fem. För förarbetet, innehållet, formgivningen och genomslaget.

Detta är ingen funktionell app i dess vanliga bemärkelse. Den uppmanar inte till eget skapande eller till någon form av interaktion. Inte direkt, men däremot indirekt. För detta är galet inspirerande.

Tänk utanför appen

Det mest uppenbara är att använda denna app för att duscha klassen i elevnära poesi inför ett arbetsområde om lyrik. Men poesi är att måla med ord för att beskriva svårförklarade fenomen i livet. Och när behöver man inte det?

Undervisningens syfte

Hela kapitel 1 i Lgr 11 om skolans värdegrund ryms i denna app. Jag skulle kunna plocka i princip vilken mening som helst, men låt mig exemplifiera med några:

Lgr 11 Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten.

Lgr 11 Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Och från kapitel 3:

Sv SvA Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att ut­veckla sitt tal­ och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom under­ visningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Sv SvA  Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Förmågor som eleverna tränar

Sv SvA Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Sv SvA Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Sv SvA Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Twitter
Facebook
Recensenter