Användningsområden

Lyssna och läs innehåller möjligheter för den första läsinlärningen. Barnen kan träna begrepp (ordkunskap), alfabetet och att hitta rätt ord. Detta med att hitta rätt ord kan tränas på flera olika sätt och därför går det lätt att anpassa efter elevens förkunskaper. Vid en av övningarna ska eleven lyssna och försöka hitta det ord som efterfrågas. Då finns det flera ord med samma begynnelsebokstav så att det inte ska bli alltför lätt att gissa. Eleven tvingas ha koll på både första och andra bokstavsljudet och kanske t.o.m. tvingas ljuda ihop dessa. I övrigt går träningen ut på helordsmetoden.Via inställningar kan man göra andra anpassningar så som nivå och antalet kort som ska visas. Här går det också att ställa in om man vill ha versaler eller gemena till eleverna.

Nivåerna är:

 1. Enstaviga ord utan konsonantförbindelser.
 2. Tvåstaviga ord utan konsonantförbindelser.
 3. Ord med konsonantförbindelser.
 4. Lite svårare längre ord.
 5. Blandat svåra och lätta ord.
Lyssna-och-las

Apptillverkaren har gjort flera appar som passar till den första läsinlärningen, begreppsinlärningen eller taluppfattningen. Lyssna och läs är användbar bland förskolebarn och lågstadiebarn men även för elever med svenska som sitt andraspråk. Appen är tydlig, färgglad och tilltalande men blir ganska snabbt enformig och jag tror tyvärr att barn tröttnar fortare än vad pedagogen vill. Jag tvekar därför på om jag vill ge appen en 4:a eller 5:a i betyg men jag landar nog i en 4:a då jag skulle vilja ha med lite rimträning, lyssna efter ljudet i början, mitten och slutet av ord samt lite annat kring språklig medvetenhet för att göra appen fullkomlig. Flera av övningarna i appen liknar också varandra lite väl mycket.

Funktioner

 • 10 st olika språk.
 • Ljud av/på.
 • Versaler/gemener.
 • 5 st olika svårighetsnivåer.
 • 4, 6, 9 eller 12 st kort åt gången.
 • Blå, grön eller svart bakgrund.
 • Belöning i form av bilder av/på.

Tänk utanför appen

Då man kan byta språk kan man utnyttja appen till att lära sig nya ord på annat språk.

Undervisningens syfte

Sv  Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Sv SvA  Utveckla sitt tal och skriftspråk.

Sv SvA  Få tilltro till sin språkförmåga så att de vågar uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syfte.

SvA  Utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sv Läsa

Sv SvA En  Kommunicera i tal och skrift.

En  Förstå talad och skriven engelska.Områden
Lärande lek

Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!
Twitter
Recensenter
Facebook