Användningsområden

Förmågan att berätta, den narrativa förmågan, är en aspekt av den språkliga förmågan som är mycket betydelsefull under skolåren och som är kopplad till den tidiga läs- och skrivutvecklingen. Vid berättande bör det språkliga innehållet organiseras enligt en struktur som gör att lyssnaren känner igen det som en berättelse.

Kognitiva förmågor som krävs vid berättande är förmågorna att strukturera och planera. Dessa förmågor är kopplade till ett väl fungerande arbetsminne. Berättelser består av ett antal händelser som ska länkas samman i kronologisk ordning. Att berätta med en ”röd tråd” är svårt för många elever och då är bildstöd med hjälp av sekvensbilder ett sätt att hjälpa eleverna att utveckla berättarförmågan.Jag har arbetat med sekvensbilder för förskolebarn och skolelever under flera år. Jag har tidigare använt färdiga tecknade bilder som tex ”Papa Moll” men även gjort egna sekvensbilder och använt digitalkameran och skrivit ut dem efteråt. ”Making Sequences” möjliggör att kunna samla sekvensbilderna i lärplattan och använda foton tagna av eleverna själva t ex vid en utflykt för att skapa sekvensserier utan att behöva skriva ut dem. Helt suveränt!

Klicka på ”Place in order” om du vill lägga sekvensbilder i ordning och berätta något till varje bild. Välj ”Watch” om du vill se sekvensserierna lagda i rätt ordning.  Om du vill skapa egna sekvensserier väljer du ”Edit/Add”. Du kan enkelt välja vilka sekvensserier som ska visas genom att gå in på ”Choose Sequences”.

sequences1

Man kan under ”Choose Sequences” lätt välja vilka sekvensserier man vill visa och t ex här välja att enbart visa de sekvenser man gjort själv genom att bocka för de sekvenser man vill använda.

sequences3

Då appen är på engelska och inte översatt stänger jag av ljudet och texten i inställningar (kugghjulet). Jag stänger även av numreringen. Men om man vill använda den i engelskundervisningen kan man ju givetvis ha text och ljud kvar. Fler färdiga sekvensserier, framförallt med fem bilder vore önskvärt.

sequences7

Det bästa med denna app är att man även kan göra egna sekvensserier. Detta ger stora möjligheter att sekvensserier anpassade till elevens språkliga nivå. När man skapar egna sekvensserier kan man förutom att ta bilder även skriva en mening och spela in en ljudsekvens till varje bild. Det går att ta max 5 foton till varje bildsekvens. När jag använder de egenproducerade bildsekvenserna ändrar jag i inställningarna så att text och ljud visas.

sequences5

Funktioner

  • 15 färdiga sekvensserier finns i appen från början.
  • Via inställningar kan man stänga av ljud/text då appen är engelskspråkig.
  • Även möjlighet att lägga in egna bilder och ljud/text för att skapa egna sekvensserier.
  • Dela via Dropbox.

Tänk utanför appen

  • Använd denna app vid t ex NTA för att visa experiment, eller varför inte för att följa utvecklingen från puppa till fjäril.
  • Använd den i Hem- och konsumentkunskap för att skapa egna recept steg för steg med bildstöd.
  • Appen fungerar även utmärkt för att skapa sociala berättelser.
  • Att träna på att berätta i kronologisk ordning kan rymmas inom alla skolämnen.

Undervisningens syfte

Sv SvA En Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Lgr 11 Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sv SvA En Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Twitter
Recensenter
Facebook