Användningsområden

Mattetavlan är utformad som en vit tavla till vilken man kan dra olika bilder samt lägga till egen text. Bilder finns färdigt i appen och består av till exempel olika bilder på bråktal, tallinjer, talstavar, siffror, matematiska symboler med mera.

Jag ser appen som ett utmärkt komplement till genomgångar på matematiklektionerna. Vill man bara visa något snabbt och enkelt är det oftast lättare att rita på whiteboarden. Denna app möjliggör för mig att göra det lika enkelt och snabbt på den interaktiva skrivtavlan, och det blir betydligt tydligare och snyggare.Eftersom det finns många olika bilder att använda och man dessutom kan komplettera med text så kan appen fungera till väldigt många olika områden i matematik: rationella tal, taluppfattning, aritmetik, problemlösning, mönster med mera.

De av mina elever som testade appen uppskattade den mycket och sa att de nu kan göra sina egna matteböcker. Appen är ett utmärkt verktyg för eleverna att göra uppgifter till varandra och även att förtydliga sitt eget sätt att tänka på inför klassen, mycket tydligare än det blir om de ska komma fram och exempelvis rita sin tanke på whiteboarden.

Elevexempel:

IMG_3038

 

IMG_3039

När man öppnar appen kan man välja pedagogläge eller elevläge. I elevläget arbetar man med ett projekt där man kan lägga till över hundra sidor. På bilderna ovan ser ni exempel på två sådana sidor som ingår i samma elevprojekt.

I pedagogläget kan man skapa flera olika projekt. Det går också att skapa en kopia av ett annat projekt. Det möjliggör bland annat att en pedagog eller elev kan skapa uppgifter åt många olika elever som kan gå in och lösa problemet i sin egen kopia.

Utöver att detta möjliggör flera olika projekt samtidigt så underlättar detta även om man har flera elever som delar på samma iPad.

Bilder som flyttats upp på tavlan är lätta att radera eller flytta på om man så önskar.

En funktion som jag inte lyckats hitta är att kunna använda appen genom att ladda upp egna bilder för att komplettera de som redan finns. Jag saknar till exempel geometriska former för att komplettera appen ytterligare. Jag saknar också en delningsfunktion där man kan skicka sitt arbete till exempelvis pedagog eller annan elev.

Appen får betyg fyra av mig för att jag ser många användningsmöjligheter. Den är snygg, stilren och enkel och håller länge i och med många projektmöjligheter och obegränsat antal mattesidor per projekt.

Funktioner

  • Pedagogläge: Skapa flera projekt
  • Elevläge: Skapa obegränsat med sidor i varje projekt
  • Språkinställning: svenska och engelska.
  • Möjlighet att byta bakgrundsfärger

Undervisningens syfte

Ma Eleverna ska genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Ma Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Ma Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Ma Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Ma Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Facebook
Recensenter
Twitter