Användningsområden

I kursplanen i matematik står det att Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Att argumentera och föra resonemang förutsätter att man lyssnar på andra och blir lyssnad på vilket gör den här appen användbar i matematikundervisningen. Eleverna utvecklar sin kommunikativa, analytiska, metakognitiva och begreppsliga förmåga när de arbetar tillsammans med en kompis med Multi Touch Mathematics.

I appen kommer det upp olika räkneuppgifter som eleverna ska lösa genom att trycka på fyra olika cirklar och på så sätt addera ihop summan till svaret i uppgiften. Det gäller att hålla kvar sina fingrar en liten stund så att appen känner av att man uppger rätt svar. För varje gång eleverna trycker på en cirkel, t ex 5 och 2 och 2 så adderar appen ihop summan och summan syns fortlöpande i det vita fältet där det nu står en nolla. När eleverna har fått ihop rätt svar hoppar svaret upp till den gula Score-lappen och de får poäng för det rätta svaret (det här händer inte om eleverna har valt inställningen practice). Det är bra att eleverna kan lösa en uppgift på olika sätt, summan 9 kan lösas som 5+2+2 eller 2+2+2+2+1 eller 5+2+1+1 eller 1+1+1+1+1+1+1+1+1 osv. Den här möjligheten öppnar upp för intressanta matematiska resonemang och argument mellan eleverna. Eftersom de kan bestämma nivån på summan så kommer siffrorna i cirklarna att öka om de väljer högre summa under Maximum answers.IMG_0558

IMG_0560
Jag skulle vilja påstå att det här är en ren färdighetsträningsapp om eleven arbetar helt själv med den. Om man istället låter eleverna arbeta i par blir den så pass mycket bättre när de börjar prata om hur de ska/kan lösa uppgifterna eller hur de kan tänka för att komma fram till rätt svar. Ibland behöver de också hjälp av varandra när en elevs fingrar inte räcker till för att lösa uppgiften. De elever som är osäkra på hur de ska lösa uppgifterna får här möjlighet att lyssna till hur en eller flera kamrater tänker och resonerar och den osäkre eleven kan ändå delta genom att hjälpa till att trycka på rätt siffror för att komma fram till rätt svar. Titta och lyssna på mina elever så förstår du vad jag menar:

Det finns två saker som jag önskar att apputvecklarna ändrar på. Det första är att det alltid står 9 + 4 = 0 (är lika med noll). Här borde det stå ”är lika med frågetecken” eller ”är lika med X”. Det andra som kan bli bättre är att summan som eleverna får fram endast syns en kort stund och de hinner knappt se om deras svar stämmer eller inte innan det försvinner och en ny räkneuppgift blir synlig.

Om eleven arbetar själv med appen ger jag den 3 i betyg men om eleverna får arbeta tillsammans får den en självklar 4:a.

Funktioner

  • Tryck på båda kugghjulen samtidigt för att komma åt inställningarna (se bilden under ”Användningsområden”).
  • Välj mellan addition, subtraktion, multiplikation och division. Du kan mixa räknesätten hur du vill genom att bocka för eller ta bort.
  • Ställ in hur många frågor som ska dyka upp under Number of questions: Jag slutade kolla när det gick över 400 stycken.
  • Ställ in Maximum answer på 50 och inga svar/summor kommer att vara över 50. Högsta summan du kan ställa in är 200.
  • Ställ in practice under Number of questions och eleverna behöver inte samla några poäng (om de inte vill).
  • Det finns inga delningsmöjligheter i appen.
  • Ändra användare genom att radera ”Marie” och skriv in ett nytt namn.

IMG_0557

Undervisningens syfte

Ma Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Ma Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Ma Föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Facebook
Twitter
Recensenter