Användningsområden

Number Pieces är en digital multibassats som kan användas till att öka elevernas förståelse för positionssystemet och träna huvudräkning med tal större än tio. Eleverna kan arbeta med begreppen ental, tiotal och hundratal genom att dra ut entalsklossar, tiotalsstavar eller hundraplattor från verktygsfältet i sidan till arbetsytan. I verktygsfältet finns även röd och blå penna samt sudd.

Ental, tiotal och hundratal är i grunden i olika färger men detta kan ändras om du vill ha alla i samma färg eller vill ha färgerna i en annan ordning. Tiostaven och hundraplattan kan plockas isär via verktygsfältet i botten på sidan. När tiostaven plockas isär till entalskuber ändras färgen från grön till gul. Genom att med fingret rita en ring runt tio entalsklossar kan du enkelt sätta ihop tiostaven igen som återgår till sin ursprungliga färg. Detta kan tydliggöra för eleverna att ett tiotal = tio ental och vice versa. Det kan vara lite klurigt att flytta isär entalskuberna när man har delat en tiostav. När tiostaven är delad måste man avmarkera den innan entalen kan flyttas, annars följer alla tio med.Number_Pieces_BasicEleverna kan arbeta med additons- och subtraktionsuppgifter och med hjälp av ritverktyget skriva vad de gör på “mattespråk”, dvs med matematiska termer. Att eleverna kan plocka med materialet ganska fritt gör appen till ett bra stöd i arbetet, framförallt vid beräkningar med tiotalsövergångar. Det är enkelt att “fylla på” upp till tio och växlingen till tiotal blir tydlig i och med att eleven enkelt kan sätta ihop ental till tiostavar som direkt byter färg. Det går dock inte att sätta ihop entalskuber till stavar och flytta dessa om det inte är exakt tio kuber.

Vi har i arbetet med våra elever låtit dem arbeta i par för att de ska prata så mycket matematik som möjligt. De har arbetat med att sätta samman tiotal och ental till givna tal och att ge varandra uppgifter att lösa. En del elever upptäcker snabbt fördelen med att gruppera entalskuberna för att snabbt se antalet. Det förenklas av att materialet enkelt kan kopplas ihop så att eleverna snabbt bygger talblock som gör det enklare för dem att se antalet kuber.

Appen är väldigt enkel i utseendet vilket kan kännas lite tråkigt men vi upplever inte att eleverna känner likadant. Den har få funktioner för att yngre elever lätt ska kunna använda den. Appen finns i en version med fler funktioner (Number Pieces) som riktar sig till äldre elever. Där finns även en linjal i verktygsfältet och alla delarna är gula i grunden.

Funktioner

 • Dra ut entalskuber, tiostavar eller hundraplattor från sidofältet.
 • Dela tiostavarna och hundaplattorna genom att trycka på dela-symbolen från verktygsfältet på botten av skärmen. Genom att ringa in de delade stavarna/plattorna kan du sätta ihop dem igen enkelt.
 • Du kan flytta stavarna, kuberna och plattorna och sortera dem på skärmen. Rita eller skriv på och runt delarna genom att välja ritverktyget till vänster.
 • Du kan ändra färg på delarna genom att markera en del och sedan trycka på någon av de färgade knapparna i botten på sidan.

Tänk utanför appen

 • Eleverna kan arbeta med olika proportionella samband, som dubbelt och hälften. Eleverna kan bygga figurer och skapa mönster med hjälp av kuberna, stavarna och plattorna.
 • Eleverna kan även använda appen för att göra enkla stapeldiagram för att visa resultat från undersökningar.
 • Mätverktyget i appen Number Pieces (mer avancerad version) gör att du kan mäta kuberna och därigenom skapa konkreta ritningar i skala där till exempel varje entalskub kan representera 10 cm i verkligheten. Eleverna kan göra ritningar av sitt rum eller rita av saker i klassrummet och minska skalan för att få plats i appen.
 • I slöjden kan eleverna använda appen för att skapa stickningsmönster, broderingsmönster eller virkningsmöster där kubernas olika färger utgör grunden i mönstret.

Julkul

Vi har lånat bilden från Brodera.nu.

Undervisningens syfte

Ma  Utveckla kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Ma Utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Ma  Utveckla förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

Ma Utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Sl Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lös­ningar, framställa föremål och värdera resultat.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Ma Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Ma Föra och följa matematiska resonemang

Ma Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Sl Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets­ och miljöaspekter.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

One Response to Number Pieces Basic – En digital multibassats

 1. Ann-Gerd Nyberg skriver:

  Tack! Så matnyttig!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Twitter
Recensenter
Facebook