Användningsområden

Utvecklarna bakom Parama Matte 1 siktar inte lågt när de beskriver appen med orden ”Hela årskurs 1 i matematik i ett lustfyllt mattespel”. I appens innehållsförteckning kan man läsa om pedagogiken bakom appen och redan i första meningen tydliggörs kopplingen till kursplanen i matematik (Lgr 11). Referenser till Hattie och Vygotsky är menat att förstärka trovärdigheten. Jag brukar generellt dra öronen åt mig när läromedel vill göra kopplingen till läroplanen åt mig, som om att det per automatik är kvalitetssäkrat bara för att Lgr 11 nämns. Så enkelt är det inte alltid. Lever Parama Matte 1 upp till vad de lovar? Skulle appen kunna ersätta ett traditionellt läromedel i matematik? Ja, jag tycker faktiskt det, även om det finns en hel del utvecklingsområden. Jag vill förtydliga att precis som vanligt när vi pedagoger granskar läromedel måste vi vara kritiska och ifrågasättande, vi måste själva sätta in materialet i en kontext och förankra det i styrdokumenten. Vare sig det är en bok eller ett digitalt material gör den inte jobbet åt dig. Det är du som gör arbetet med materialet pedagogiskt. Och: det finns inget läromedel som i sig är heltäckande i matematik. Inte heller Parama Matte 1. Vi måste alltid komplettera med annat. Jag återkommer till det. Parama Matte 1 handlar om ett nedlagt nöjesfält. Bakgrunden till nedläggningen får du som intro när du startar igång appen och väljer Start. Parama start Din uppgift är att rädda nöjesfältet och återuppliva de olika attraktionerna, som är kopplade till olika matematiska områden, genom att utföra och lösa olika matematiska uppdrag. Du jobbar dig framåt med ett område i taget och låser upp de olika attraktionerna en efter en i en förutbestämd ordning. Du återvänder också till en tidigare attraktion flera gånger, men då befinner du dig på en svårare utvecklingsnivå än tidigare. Det finns sex olika områden inne på nöjesfältet, och de är områden vi känner väl till från det centrala innehållet i matematik: taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändringar, samt problemlösning. Varje område har tre olika sorters övningar. Mest fokus läggs på grundläggande taluppfattning, tals användning och på algebra. Det känns vettigt, tycker jag. I matematikens centrala innehåll har de störst utrymme. Det finns sammanlagt över 60 olika övningar utifrån det centrala innehållet. Parama områden Uppgifterna som ska utföras inom varje övningsområde känns för det mesta relevanta, genomtänkta och är väl förankrade i det centrala innehållet. Genom att jobba sig igenom appens olika moment får eleverna mycket färdighetsträning och blir bekanta med många matematiska begrepp. Parama exempel Problemlösningsdelen i Parama Matte 1 är en separat övningsdel som du når från startläget. Parama problemlösning Det finns 22 olika problem som presenteras både muntligt och skriftligt med instruktionen att ett problem kan lösas med hjälp av plockmateriel, genom att rita eller genom att skriva och berätta. När du är klar med problemet ska lösningen fotograferas. Jag gillar detta! Jag uppskattar att jag som pedagog (och förälder) kan nå informationstexten om problemlösning i innehållsförteckningen direkt från detta läge. Och jag uppskattar att där så tydligt uttrycks vikten av att eleverna måste få rika möjligheter till att kommunicera matematik för att förklara och utveckla sina tankar och för att få värdera olika strategier och lösningar. Om du vill genomföra uppgifterna i valfri ordning och öva utan att rädda nöjesfältet kan du i från appens startläge välja Öva istället för Spela. Då har du direkt tillgång till alla övningsområden. Denna möjlighet är jag tacksam för. Parama Matte 1 har ett genomtänkt tema, ett trevligt och lugnt gränssnitt och är lättjobbad. Det är en app som varar länge. För en sjuåring är de flesta övningar lätta att förstå, även om någon del inte känns helt självklar. Jag som lärare tyckte dock att det krävdes många upprepningar innan man kom vidare. Jag förstår naturligtvis tanken bakom repetitionerna. Många repetitioner befäster de olika momenten, och eftersom Parama eftersträvar att ersätta den traditionella matteboken ligger det i appens intresse att se till att inget moment missas. Det är inte meningen att en elev ska hoppa över vissa övningar. Men däremot skulle jag som pedagog vilja ha den professionella möjligheten att kunna säga till min elev att ”Du, den här övningen kan du, nu går vi vidare. Det är ingen mening med att lägga tid på sådant som du redan kan. Öva det som övas bör.” Precis som jag gör med ett mer traditionellt läromedel i matematik. I en bok bör inte alla elever göra allt, i en viss förutbestämd ordning. Att repetera ett redan befäst moment flera gånger tror jag leder till att man tappar motivationen och intresset. Jag förbehåller mig rätten som lärare att bestämma vad som passar just mina elever;  vilka moment som behövs tränas extra, och i vilken ordning de ska tränas. Det skulle därför också vara bra om det fanns möjlighet till att skapa flera användare i appen. Jag kan inte se hur Parama Matte 1 skulle kunna fungera fullt ut som ett läromedel i åk 1 (där kanske inte alla har en egen iPad) om inte resultat på något sätt loggas. Och kanske skulle svårighetsgrad och antal övningsmoment kunna kopplas till resultat? Spridningen i en årskurs 1 är stor. Som lärare måste man individualisera. Jag är rädd för att Parama Matte 1 är för enkel för dem som ligger längst fram i årskurs 1. De behöver större och svårare utmaningar. Feedbacken till eleverna i Parama Matte 1 skiljer sig mot den vanliga ”applåd-hurra-you´re great-samla poäng-kavalkad” som vi är vana vid i många andra appar. Men så gör inte Parama Matte 1 några anspråk på att vara en vanlig rolig matteapp heller. Feedbacken i Parama är mycket mer lågmäld och kan nästan ibland upplevas som lite tråkig. Men å andra sidan: vilken feedback får eleverna när de räknar i sin mattebok? Jag är dock ifrågasättande till att utvecklarna menar att spelarna får återkoppling i form av formativ bedömning, vilket beskrivs under appens innehållsförteckning och handledning. Formativ bedömning är inte lika med att raketer skjuts ur en hatt när svaret är rätt, eller att man får pokaler efter avklarat arbetsområde. Jag har jämfört innehållet i Parama Matte 1 med ett flertal analoga läromedel. För att blir riktigt heltäckande, utifrån det centrala innehållet, skulle jag önska att appen också innehöll jämförelser, uppskattningar och mätningar av längd, massa och volym. Dessutom saknar jag ett moment om pengar och växling. Som det står i det inledande stycket av matematik i Lgr 11: ”Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet.” Jag kan inte säga att Parama Matte 1 i sig själv är kreativ, reflekterande och problemlösande. Men i rätt situation och med rätt pedagoger kan appen användas på ett sådant sätt att dessa förmågor utvecklas hos våra elever. Mycket sällan gör de det om eleven får sitta själv med sin lärplatta och jobba sig framåt, precis lika lite som de skulle gjort om eleven lämnas själv med en mattebok. Vi får inte fastna i det centrala innehållet. Parama Matte 1 kräver att du som pedagog och förälder är närvarande i mötet mellan appen och eleven. Att ni kommunicerar, vrider och vänder på övningar och diskuterar i storgrupp med bilden projicerad. Ha appen som utgångspunkt, som komplement, och som färdighetsträning. Trots förbättringsområden får appen får en femma i betyg, framförallt för ambition, vilja och omfattning.

Funktioner

 • Från appens startläge når du Inställningar, Problemlösning, Öva, Spela och introduktionen av appen, om du vill få den repeterad.
 • Under inställningar kan du välja att ta bort ljudeffekter, bakgrundsmusik och talat ljud. Du kan också välja bort delarna Öva och Problemlösning. Här återställer du all data och du hittar en tydlig innehållsförteckning och handledning. Här skulle jag gärna se en direktlänk till Lgr 11 och länkar till de undersökningar och teorier som nämns.
 • Appen har både svenskt tal och text, och instruktionerna går att få återupprepade flera gånger.
 • Lös uppgifter inom sex olika områden. Varje område har tre olika delar, och du får en pokal när varje område är färdiglöst.

Undervisningens syfte

Ma  Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna lösa problem. Ma  Eleverna ska utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. Ma  Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp.Förmågor som eleverna ska utveckla

Ma  Lösa problem med hjälp av matematik. Ma  Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Ma Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter. Ma Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Eleverna tycker till

Jag har låtit en årskurs 1 få vara med och testa appen, och många av tankarna har jag bollat med klassens lärare. Deras tankar om appen är enbart positiva: – När får vi spela mer på den? – Det var en rolig app. – Den var superduperbra! – Det fanns massor att välja på. – Det var lätt att förstå vad vi skulle göra. – Tydliga bilder. – Man förstod lätt om man gjorde rätt med hjälp av hatten. – Skeletten var roligast! – Vi ger den 5 av 5 möjliga. – Vi tycker den passar för förskoleklass, sju- och åttaåringar. Tack för hjälpen klass 1A i Köpingebro!Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

2 Responses to Parama Matte 1 – En mycket omfattande app för den grundläggande matematiken

 1. ewa28 skriver:

  När jag läser in recention får jag inte ihop det du skriver med fem leenden! Mer tre eller fyra.

 2. Hej!

  Jag förstår din synpunkt!

  Jag tänker så här: När en app greppar över så mycket och är så omfattande som Parama så är det naturligt att det också finns fler förbättringsområden än om appen är smalare. Jag vill gärna ta upp alla mina synpunkter på appen, för att ni som konsumenter och användare inte ska köpa grisen i säcken. När vi sätter betyg på skolappar.nu tittar vi på appen utifrån flera olika aspekter, bland annat användarvänlighet, utseende, tydlighet, hållbarheten i appen och naturligtvis kopplingen till styrdokument. Oavsett betyg tar vi alltid upp förbättringsområden. Läs gärna mer här, om hur vi tänker kring betygsättningen: https://www.skolappar.nu/om-betyg/

  Trots många förbättringsområden i Parama tycker jag att appen levererar på så många andra plan att femman motiveras. Kanske skulle jag varit tydligare med motiveringen?

  Hälsingar Anki

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Facebook
Twitter
Recensenter