Användningsområden

”Perfect OCR: document scanner with high quality OCR” är en app med verklig vardagsnytta för alla som använder texter i något sammanhang. Man får texter i ett format som blir läsbart på flera sätt, både med ögon och/eller öron.

För att läsa din skannade text kan du använda den inbyggda funktionen Voice Over. För att den här skannerappen verkligen ska komma till sin rätt, upplever jag att användaren behöver en app att öppna sitt dokument eller sin pdf i. Alternativt att ha möjlighet att mejla dokumentet till sig själv. Resultatet på det OCR:ade texterna varierar. Det beror för det allra mesta på hur stadigt det går att hålla kameran när man vill ta fotot för att sedan OCR:a texten, dvs göra texten redigerbar. Det går att redigera de delar av texten som skanningen missar. Eftersom att det momentet kräver mer koncentration, perfektion och kunskap av användaren, ger jag appen betyget 4.Funktioner

I inställningar har du flera val att göra innan du börjar att använda Perfect OCR. I ”Email to myself” finns det flera funktioner jag gillar, t.ex. att om du skriver ett dollartecken på ämnesraden i mejlet, så kommer dina mejl till dig själv att numreras ”Document 1” osv… vartefter du sänder dem. Det skapar struktur och ordning. En annan viktig inställning är ”OCR Language”, dvs vilket språk du ska skanna från. Det finns 9 st språk att välja mellan, varav ett är svenska. Flera av de språk som vi i Sverige ger inom moderna språk i grundskolan är representerade i den valbara listan.

Så här kan du göra för att få en bra skanning:

  1. Lägg kanten av dokumentet mot kanten på ett bord, gärna vid ett hörn så att du får en rät vinkel.
  2. Placera kamerans högra hörn i centrum av dokumentet (iPhone). Annars prova dig fram till vad som passar bäst.
  3. Lyft apparaten ca 15-20 cm från dokumentet och håll enheten stadigt.
  4. Om du använder en iPhone 4 ska du se till att blixten är på.
  5. Om du använder en iPad, ska du se till att ha bra ljus.
  6. Gör en OCR (Optical Character Recognition – dvs teckenigenkänning). Använd funktionen SureScan x3.
  7. Nu kan du välja hur du ska skicka ditt dokument: ”Öppna i”, mejla eller spara i bibliotek (då sparas dokumentet i kamerarullen).
  8. Om du väljer att mejla kan du välja alternativen: ”Email to myself”, ”Email as JPEG image” eller ”Email as PDF”.
  9. Om du väljer ”Öppna i…” får du upp en lista över de appar du själv har i din enhet som kan ”läsa” ditt dokument

Självklart finns det flera sätt att göra det mesta på, så även med denna app. Jag har säkerligen inte täckt alla manövrar, men jag har beskrivit hur jag använder Perfect OCR. Jag vill tillägga att appen är för iPhone men går att använda i iPad om du klickar på symbolen (X2) i nedre högra hörnet av din skräm för att förstora ytan.

Tänk utanför appen

Den här appen är en hjälp till självhjälp för äldre elever, från åk 5 och uppåt, beroende på hur självständig eleven är, samt vilken förmåga eleven har att hantera tekniken. För yngre behövande elever anser jag att pedagogen skall stödja genom att göra texter tillgängliga, så även när det gäller användningen av den här appen. Självfallet kan vi samspela, pedagog och elev, så att eleven växer och på sikt kan klara det själv.

Appen går att använda i alla ämnen. Personligen använder jag appen till att skanna in texter på jag stöter på, som en minnesbank. Jag använder den på flera språk. När jag ska skanna in en text på ett annat språk än svenska ändrar jag i inställningarna till det språk jag ska skanna en text från, t.ex. engelska.

Koppling till Lgr 11

Lgr 11 Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.

Lgr 11 Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sv Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Sv Eleverna ska ges möjlighet till att utveckla förmåga att formulera sig i tal och skrift.Områden
Vardagsnytta
Verktyg
OCR

Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Facebook
Recensenter
Twitter