Användningsområden

Jag älskar när jag kan integrera det digitala på ett naturligt sätt. Att kunna använda digital teknik även om det inte finns 1-1 i klassrummet. Plickers är ett responsverktyg som utgår både från en webbsida och en app. Skapa ett konto på www.plickers.com så synkar webb och app med varandra. I webbläsaren gör du i ordning klasslistor över de klasser som du undervisar, du kan också ha en demoklass, dvs lista utan namn. (Denna kan användas för att samla in en allmän fråga av mer åsiktskaraktär.)


I klasslistan tilldelar du varje elev en siffra. Denna siffra ska eleven alltid komma ihåg.Sedan skriver du ut Plickerscards, det finns 40 st som är numrerade från siffran 1 till 40.

De går att skriva ut i A5 (6-7 m räckvidd) eller A4 ( 9-12 m räckvidd). Laminera! (Gärna med matt yta för att undvika blänk när du scannar.)

Plickers fungerar så att du kan ställa frågor med olika svarsalternativ som du vill veta vad eleverna tycker/kan om.

Frågorna går att göra i förväg i webbläsaren eller direkt i appen. När du gör frågor kan du välja Multiple choice eller True/False.
I ”Multiple choice” kan du ställa in mellan 2-4 svarsalternativ samt 0-4 som kan vara rätt. (Ibland är det en åsiktsfråga, utan rätt eller fel.) Sen kan du klicka i att du planerar att göra detta med en specifik klass, så läggs frågan i ”Planned questions” och du hittar den enklare i appen.

Har du en fråga som du vill ställa? Okej! Då är du redo för att använda dessa med eleverna!

Eleverna får nu sin tilldelade Plickerscard utifrån den lista du skapat. Varje kort har en liten siffra, som då ska stämma med elevens namn. Här kan man göra olika, antingen laminera en klassuppsättning som du har, eller en uppsättning per klassrum eller att man låter eleverna få sitt kort. Då kan man ju i kollegiet komma överens om innan att t ex Pelle i klass 7A alltid har nummer 1. Kanske limma fast detta kort på sitt skrivhäfte/pärm?

Öppna sedan appen och väljer fråga/klass, sedan trycker du på kamerasymbolen. Ställ frågan och låt eleverna hålla upp sina kort för att svara. På varje kort finns det fyra bokstäver; A, B, C & D. Dessa finns var och en på kanterna av kortet. Eleven svarar genom att hålla den bokstav, som matchar svaret, uppåt.

Nu kan du scanna av alla elevers svar och du ser på din skärm vilka elever som svarat samt vilket svar de har svarat, all denna information sparas i ditt konto. När du scannar är det bra att stå en bit ifrån, man behöver alltså inte gå fram till var och en för att scanna av.

Om man vill kan man aktivera ”Live view” vilket då ger eleverna möjlighet att se hur alla har svarat.
Då kopplar du in datorn i projektor och väljer ”Live view”, den visar då den frågan som du har uppe i appen. Där kan du sedan välja om varje elev ska synas eller ett sammanlagt stapeldiagram. Här kan man också välja om det ska visas vilka som har rätt eller vilken stapel som visar rätt svar.

Funktioner

  • Ingen uppstartstid för 20+ elever att logga in någonstans.
  • Eleverna är inte beroende av att deras enhet är laddad.
  • Om något kort försvinner, skriv ut en ny från hemsidan.
  • Inga elevenheter att vara rädd om i  t ex idrottssalen.
  • Resultaten sparas i kontot.

Tänk utanför appen

Undersök hur det går på lektionen genom att ställa frågan ”Hur säker känner du dig?” med svarsalternativ A= Säker B= Lite osäker C= Osäker. Det blir då anonymt för alla i klassen, men du vet vilka som behöver lite stöd i det du håller på med.

Korten är ju bra att använda i miljöer där man kanske inte vill ha enheter med på lektionen av praktiska skäl t ex vid idrottslektioner.

För små barn så kan man man förtydliga sina kort genom att kanske rita stora bokstäver i färg längs med kanterna.

Undervisningens syfte

Lgr 11 Läraren ska verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen

Förmågor som eleverna ska utveckla

Lgr 11 Främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.Förmågor
Ta ställning

Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

One Response to Plickers – Ett responsverktyg på ett papper

  1. Linda skriver:

    Åh så himla bra som BFL verktyg! Jag skaffar ett konto direkt!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Facebook
Recensenter
Twitter