Användningsområden

Pratbubbel är en app utvecklad för att inspirera till olika talövningar med hjälp av ordbubblor. De olika ordbubblorna är kategoriserade efter olika språkljud. Om du t.ex. har ett barn eller en elev som har svårt att uttala språkljud som görs långt bak i munnen, så kan k- och g-övningarna vara lämpliga. Genom att klicka på önskat språkljud så hamnar du i ett läge där barnet eller eleven ska bygga ord eller meningar med hjälp av de olika ordbubblorna. Du får alltid sju bubblor att jobba med som alla innehåller det valda språkljudet. Om du t.ex. har valt /k/ så kan du få bubblor med ord som ”kompis”, ”docka” eller ”rök”, dvs språkljudet finns i olika positioner i ordet.  Genom att klicka på ordbubblan så hör du vilket målordet är. Tänk på att barnet kan ha olika lätt/svårt för att uttala ett språkljud i en viss position i ett ord.

Ordbubblorna kan sedan dras och släppas som man vill. Två bubblor kan t ex placeras efter varandra för att skapa nya ordsammansättningar. Flera bubblor kan dras fram där barnet eller eleven kan skapa en berättelse med hjälp av bubblorna. På så sätt kan man träna både på uttal av ett specifikt språkljud, men också på att skapa berättelser med struktur som inledning, innehåll och avslut och därmed sätta in orden i olika sammanhang.Pratbubbel

Pratbubbel innehåller också en inspelningsfunktion (den röda knappen längst upp till höger) där barnet eller eleven kan spela in sitt uttal av ett specifikt ord eller ordsammansättning och jämföra detta med målordet. Han eller hon kan också spela in sin berättelse och lyssna på denna när den är färdig. Varje inspelning raderas när nästa inspelning påbörjas. När barnet är klar med sina bubblor klickar han eller hon på uppdateringsknappen (den runda pilen) för att få nya ord att jobba med.

I Pratbubbel finns det en demoknapp om du vill få instruktioner hur du kan jobba med appen. Det finns också en knapp som ser ut som en såpbubbla. Genom att klicka på denna dimper det ner en massa såpbubblor som barnet eller eleven kan smälla. Om du vill komma tillbaka till startsidan och välja ett nytt språkljud klickar du på dörren längst upp till vänster.

Pratbubbel kan användas tillsammans med barn och elever i både  förskola och skola. Den kan även fungera bra för lite äldre personer med kognitiva funktionsnedsättningar som behöva jobba med vissa språkljud. Appen är också utmärkt som ett träningsredskap för föräldrar och logopeder som har/träffar barn med försenad tal/språkutveckling. Jag är särskilt förtjust i möjligheten att spela in sitt tal, men tänk på att det kan vara känsligt för vissa barn, särskilt om någon är väldigt medveten om sitt avvikande uttal. Jag hade dock önskat att det fanns en inställning som gjorde det möjligt att spara vissa av inspelningarna, då detta som vuxen hjälper mig att följa barnets framsteg i sin språkljudsutveckling över tid. Många barn och elever tycker också det är väldigt roligt att lyssna på äldre inspelningar av sig själva.

En sak jag är lite tveksam till  är att vissa av sj-ljudsbilderna ligger under just /sj/-kategorin. Detta är orden ”persika”, ”kors”, ”mars” och ”bagage” som alla uttalas mer som ett /tj/-ljud i appen. Just /sj/-ljudet har visserligen flera olika uttalsvariationer, men i appen tycker jag man ska vara konsekvent.

Pratbubbel 2 är uppbyggd på samma sätt och innehåller konsonantkombinationer.

Funktioner

 • Pratbubbel innehåller 14 olika språkljudskategorier
 • Dessa är: p, b, t, d, k, g, f, v, s, l, j, r, sj och tj samt en kategori med alla bilder samlade
 • Appen innehåller 350 ordbubblor, där vissa är skriva ord och andra är bilder
 • Välj vilket språkljud du vill jobba med på startsidan
 • I varje övning ges det sju ord i taget som alla innehåller valt språkljud i olika positioner i ordet
 • Klicka på ordbubblorna för att höra hur de uttalas
 • Dra och släpp bubblorna till önskad plats på skärmen
 • Bilda nya ordsammansättningar genom att kombinera två eller flera bubblor
 • Skapa berättelser genom att kombinera flera bubblor
 • Spela in med hjälp av mikrofonen och lyssna direkt på det inspelade
 • Din inspelning raderas när nästa inspelning påbörjas
 • I kategorin ”ill” finns alla bildbubblor samlade. Denna kategori innehåller alla språkljud blandat.

Tänk utanför appen

Pratbubbel är en app som även kan hjälpa till att stärka barns och elevers fonologiska medvetenhet genom att de får lyssna efter språkljud i olika positioner i ordet. ”Var kan du höra /s/ i säl? Först, i mitten eller i slutet?”, ”Lyssna! Sssssäl”. ”Var kan du hör /s/ i hus?, Husssss”. Genom att de kan bilda nya ordsammansättningar så tränar de också sin språkliga medvetenhet i ett bredare perspektiv, t ex ”tivoli-skelett” och ””gaffel-golf”. Eleverna kan därefter rikta sin uppmärksamhet till andra sammansatta ord i omgivningen. De kan även lära sig ordbilder genom de bubblor som är skrivna med text.

Elever som håller på att lära sig svenska kan ta hjälp av bubblorna för att skapa meningar med viss stödstruktur. De får genom inspelningsmöjligheten direkt återkoppling på sitt språkliga innehåll, uttal och grammatik.

Undervisningens syfte

Sv  SvA Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Sv  SvA  Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sv  SvA  Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Twitter
Facebook
Recensenter