Användningsområden

Att kunna kommunicera är något som det allra flesta tar för givet, då det är en så otroligt grundläggande förmåga. Det innebär t.ex. att du på ett enkelt och smidigt sätt kan uttrycka vad du vill (eller inte vill), säga vad du vet eller fråga om du inte kan, visa vad du känner etc. Kommunikation är givetvis mycket mer än så och det är omöjligt att försöka lista allt det innebär. För en del personer finns emellertid förutsättningarna för en smidig kommunikation inte alltid där, genom att man kanske inte har tillgång till ett tal eller en röst på sedvanligt vis. Som tur är finns det idag en hel del smarta verktyg som kan underlätta kommunikationen för dessa individer.

Predictable är en avancerad och personligt anpassbar text- och (till viss del) bildbaserad AKK-app som ger både uppläsningsstöd och skrivstöd till personer som stött på hinder i sin kommunikationsförmåga. AKK står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Appen riktar sig främst till personer med olika typer av kommunikationssvårigheter men också till dem som har problem med sin rörelseförmåga på olika sätt och av olika anledningar.Predictable ser, när du startar den, ut som en ordbehandlingsapp med ett textfält och ett tangentbord. Du kan välja att skriva din text som vanligt med hjälp av tangentbordet. Du har också en mängd andra möjligheter att skriva din text på. Texten i textfältet kan läsas upp med hjälp av talsyntes som du enkelt når med högtalarikonen.

Predictable innehåller, liksom namnet säger, en ordprediktion vilket gör det möjligt att skriva snabbare genom att du får ordförslag. Ordförslagen kommer i en list ovanför tangentbordet. Genom att klicka på ett ord skrivs detta ut i textfältet och man kan på så sätt bespara sig flertalet knapptryckningar. I inställningarna går det att ställa in om ordprediktionen även ska ta hänsyn till vanliga stavfel, även om denna funktionen i nuläget inte verkar vara så välutvecklad. Ordprediktionen kommer ihåg de ord du brukar använda och dessa ord kommer därför upp oftare än andra vilket ytterligare kan förenkla skrivandet. Det finns emellertid en liten risk med att Predictable lär sig ord som du använder ofta, dvs. om du har skrivit ett ord tre gånger så används det ordet i ordprediktionen. Detta kan vara om du t.ex alltid stavar ordet ”choklad” som ”sjoklad”, för då kommer du att få ditt felstavade ord som förslag. Fast i många fall är det ju innehållet och inte formen som räknas, men det kan vara bra att veta.

Det ingår flera svenska högkvalitativa talsyntesröster som det går att välja mellan i inställningarna. Den som vill kan även utnyttja iOS inbyggda svenska röst. Talhastigheten är reglerbar, liksom tonhöjden (detta gäller dock inte iOS-rösten). Du kan ställa in hur och när talsyntesen ska läsa upp det skrivna. Ibland blir ord upplästa på ett felaktigt sätt. Du kan då skriva in ”fonetiskt” hur du vill att ordet ska läsas upp. Detta kan ju vara särskilt viktigt vid uppläsning av egennamn. Ett önskemål är att det hade varit bra att på ett enkelt sätt kunna utnyttja fler röster på olika språk. I nuläget är det bara svenska. Särskilt iOS-rösterna borde kunna vara tillgängliga på alla de olika språk som ändå finns. Ska du få det att fungera måste du först ställa om iPadens default-språk till engelska (eller något annat språk).

 

Den skrivna texten kan delas utanför appen på flera sätt i olika sociala medier som Facebook och Twitter. Du kan under samma knapp komma åt Skype direkt i appen och det går också att skicka iMessages och e-post. Ditt textmeddelande kan skrivas ut om du har en trådlös Air Print-skrivare.

Inuti appen går det att komma åt ett nyhetsflöde som du kanske vill dela med någon. För närvarande är det endast nyhetsflöden från Aftonbladet eller Expressen som är valbara.

Predictable går att styra med hjälp av olika styrsätt för att passa olika behov och förutsättningar. Först och främst går det så klart att skriva i Predictable med direkttryckning, dvs. genom att du trycker på tangentbordet på de knappar som finns. Om du har någon form av rörelsenedsättning eller har svårt att koordinera rörelser kan detta emellertid vara svårt. Då finns även möjligheter att styra appen genom att antingen trycka var som helst på skärmen för att välja den markerade sektionen på skärmen (som växlar med ett par sekunders mellanrum) eller genom hjälp av en extern kontaktstyrning som ansluts med hjälp av Bluetooth.

För att ytterligare snabba upp skrivandet så finns det redan förberedda fraser i Predictable. Dessa fraser kan vara särskilt bra att använda för dem som skriver väldigt långsamt, behöver bildstöd eller som använder sig av de alternativa styrsätten. Här finns flertalet förslagna kategorier, t.ex.  och under kategorierna hittas de olika fraserna. Dock kan både fraser och kategorier ändras efter eget behov. De förberedda fraserna har bildstöd i form av Widgitsymboler. När du klickar på en fras så skrivs hela frasen in i textfältet och frasen läses även upp, t.ex. Jag är hungrig.

Vill du lägga till egna kategorier och fraser kan du lägga till egna bilder från din kamerarulle till dessa. Widgits symbolbas ingår tyvärr inte, förutom de 84 bilder som är kopplade till de förberedda fraserna och känslorna (dessa kan du dock utnyttja till dina egna kategorier och fraser). Till dina fraser kan du även lägga till filmklipp från YouTube eller din kamerarulle, webbsidor, lägga till låtar från iTunesbibliotektet samt lägga till egna inspelade ljudklipp. Dessa visas/spelas när din fras skrivs.

En annan funktion är att det finns ett handskriftsläge i appen. Detta innebär att din handskrift görs om till datortext.

För de elever som helt saknar röst eller tal finns det en ”påkalla-uppmärksamhets”-knapp i form av en ringklocka. Genom att trycka på denna kan eleven visa att han eller hon vill kommunicera. Det finns också ett känsloläge där eleven med hjälp av bildstöd kan visa hur han eller hon känner sig för tillfället.

Predictable kostar, som ni ser, en slant. Det är dock viktigt att sätta detta i ett lite större perspektiv. När man ser de möjligheter som finns med appen och med tanke på att en specialanpassad dator, som fungerade som ett kommunikationshjälpmedel, bara för ett par år sedan kunde kosta ca 60.000 kr är det egentligen rätt överkomligt. I flera regioner och landsting har dessutom möjligheten öppnats upp för att kunna få appar förskriva som personliga hjälpmedel. Predictable är en sådan app som logopeder och arbetsterapeuter i vissa delar av Sverige kan förskriva. Emellertid kan inte själva lärplattan förskrivas.

Jag ger Predictable betyget 5.

 

Funktioner

 • Kommunicera med hjälp av skriven text och talsyntes
 • Välj mellan olika högkvalitativa talsyntesröster på svenska
 • Ordprediktion gör det enklare och snabbare att skriva
 • Viss hänsyn tas till vanliga stavfel
 • Ordprediktionen tar hänsyn till dina mest frekventa ord
 • Det finns tre olika styrsätt som möter olika behov
 • Använd förberedda fraser under olika kategorier eller lägg till egna personliga
 • Lägg till egna bilder, ljud, filmer och webbsidor till dina fraser
 • Lägg till egna favoritord under en särskild kategori
 • Ställ in känsloläge
 • Dela din text via sociala medier, e-post eller iMessage
 • Skriv ut med Air Print
 • Skypa direkt i appen
 • Nå olika nyhetsflöden som enkelt kan delas
 • Påkalla uppmärksamhet med hjälp av en klockringning
 • Justera typ av och utseendet på tangentbordet
 • Säkerhetskopiera till Dropbox mm

 

Tänk utanför appen

Appen är främst framtagen för att kompensera för en funktionsnedsättning som påverkar den kommunikativa förmågan av olika slag. Men om eleven befinner sig i sin tidiga läs- och skrivinlärning, så kan han eller hon med hjälp av talsyntesen använda appen även i ett språk-, läs- och skrivutvecklande syfte, utöver att den endast fungerar kompenserade. Detta genom att eleven lättare kan reflektera över vad och hur han eller hon faktiskt skriver genom att höra hur det låter.

Koppling till Lgr 11

Lgr 11 Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd.

Lgr 11 Läraren ska hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.Verktyg
AKK Talsyntes

Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

2 Responses to Predictable – Avancerat och personligt AKK-stöd

 1. Madeleine Ganse skriver:

  Jag är en datatekniker som har jobbat mycket med applikationer i skolan. Jag har installerat och paketerat ett hundratal skolapplikationer. Predictable låter som om det äntligen har kommit en riktigt bra app för specialpedagogiska behov. Jag tycker att priset är väldigt prisvärt med tanke på funktionerna.
  Det är enormt mycket jobb bakom en sådan här applikation / Madeleine Ganse

 2. Tack för din kommentar! Kan vi publicera den på Facebook?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Facebook
Twitter
Recensenter