Användningsområden

Sagopärlor innehåller 22 st olika sagor med text, uppläsning och illustrationer. Förskolebarn i Mölndals Stad har bidragit till utvecklingen av appen, som tagits fram av IT-gymnasiet i Göteborg.

Sagorna inspirerar till läs- och skrivlust genom fängslande innehåll och färgsprakande bilder. Texternas längd varierar från några meningar till lite längre texter som rullas fram ovanpå bilderna. Några av sagorna har uppläsning av texten. Innehållet varierar och handlar t.ex. om hjälpsamhet, att vara vänner, lösa problem, be om förlåtelse, opraktiska kläder, drömmar, fantasivärldar och rymden.Texterna kan användas på flera sätt för att utveckla språk och tankar. Genom att använda projektor kan sagorna visas vid textsamtal med eleverna och genom att dubbelklicka på skärmen så kan texten tas bort och bilderna kan användas till muntligt berättande eller som inspiration till skrivande. Eleverna kan lyssna och läsa själva många gånger vilket kan underlätta automatiseringen av läsprocessen osv. Det hade varit bra om alla sagor hade haft uppläsning.

Jag ger Sagopärlor betyget tre.

Funktioner

Appen har en hjälpknapp med tydliga instruktioner om hur du navigerar i och bland böckerna.

  • Klicka en gång på skärmen för att få upp menyn och böckerna.
  • Klicka uppe till höger på skärmen om du vill lägga till ett bokmärke.
  • Dubbelklicka på skärmen för att ta bort texten och gör det igen för att texten ska komma tillbaka.
  • Klicka på högtalarikonen för att få uppläsning.
Texten kan flyttas runt på ovanpå bilden och den kan tas bort.

Texten kan flyttas runt på ovanpå bilden och den kan tas bort.

Tänk utanför appen

Komplettera samtalen/läsningen med att eleverna skapar loggböcker. De kan måla, skriva, spela in och reflektera över sina tankar. Detta kan göras i appen Educreations där möjligheter finns till inspelning av både bild och ljud.
I loggböckerna och under samtalen kan eleverna öva grundläggande läsförståelsestrategier som t.ex. att sammanfatta och förutsäga (Vad tror du kommer att hända? Varför tror du det?) för att bli aktiva och kreativa läsare och lyssnare.

Pedagogen kan utifrån elevernas tankar skapa text- och ljudböcker som eleverna sedan kan läsa och lyssna på.
 Se exempel på hur det kan göras här.

Undervisningens syfte

Lgr 11 Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Lgr 11 Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter
grundade på kunskaper och etiska överväganden.

Lgr 11 Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sv SvA Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Sv SvA Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Sv SvA Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Bl Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Recensenter
Twitter
Facebook