Användningsområden

En bra ordbok är ju användbart i många skolsammanhang och Svenska Akademiens ordlista är kanske den tyngsta i klassen. Den ca 225 år gamla akademien har tagit steget ut i 2010-talet och skapat en app av 13:e upplagan av Svenska Akademiens Ordlista. Vill man veta ett ords stavning eller böjning är det enkelt att slå upp det via appen, som är anpassad för iPhone och Android, men fungerar lika bra i en iPad. Fördelarna med att använda en digital ordlista framför en analog är uppenbar. Den är uppdaterad, den är lättillgänglig och den har en mängd andra fördelar som kommer av en digital databas:

  • Ordförslag rullar upp efterhand som du skriver bokstäverna.
  • Man kan söka på böjda former ordet och behöver inte känna till grundordet. I den analoga SAOL finns inte t ex ordet gick som sökord.
  • Att söka i en analog ordlista på drygt 600 boksidor och ca 125 000 ord är svårt, främst för personer med läshinder. Det problemet har man inte här.
  • Du får hjälp med stavningen. Sök på ordet sykel, och appen frågar om du menade cykel.

Om du stavar fel får du förslag på ord.

En ordlista ska ju finnas i varje klassrum för att hjälpa eleverna att använda ett korrekt språk. Det är naturligtvis användbart på svensklektionerna, men även i andra ämnen där svenska språket används och där man behöver pålitlig referenslitteratur.Appen är gratis och har ungefär samma funktion som Gustavas Ordböcker, en ofta rekommenderad ordlista på datorn till elever med läshinder.

Funktioner

  • Ordlista med Oribis rättstavningsfunktion som föreslår ord om du stavat fel (Oribi ligger bakom rättstavningsprogrammen Stava Rex och Spell Right).
  • Korsordshjälp. Det går att söka på ord och trycka mellanslag för uteblivna bokstäver. Ett exempel: en sökning på *en*m ger förslagen denim eller genom.
  • Nya ord i den 13:e upplagan listas, på samma sätt som
  • Utgallrade ord också kan studeras i en lista.

Tänk utanför appen

Använd listorna över Utgallrade ord och Nya ord. De skapar många frågor kring språkets utveckling och trender i tiden. Vilka ord har tillkommit? Vad betyder de och vilken kategori av ord är det?

Vilka ord har försvunnit? Varför är inte de längre aktuella i en ordlista. Vad betyder de?

Koppling till Lgr 11

Lgr 11 Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.
Lgr 11 Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd

Undervisningens syfte

Sv  Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.

Sv  Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språk­ bruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sv Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Sv Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Twitter
Recensenter
Facebook