Användningsområden och funktioner

Se bokstavsljuden är en gratisapp från MV-Nordic där man kan träna på bokstavsljuden. Dels hur varje bokstav uttalas, men också att kunna identifiera begynnelseljudet i olika ord.

Appen har två användningsområden. Ett för uttalsträning då man kan lyssna på bokstavsljuden med animationer på hur munnen och tungan skapar ljuden. Det andra användningsområdet bygger på att kunna identifiera begynnelsebokstaven i olika ord.För att kunna läsa krävs att man kan koppla samman bokstavssymbol med rätt språkljud. För att underlätta läsinlärningen är det bra att börja med att skapa fonologisk medvetenhet hos eleven, att bryta ned ord till fonem för att analysera och urskilja de olika språkljuden i ord. Det är just i det arbetet som den här appen är av betydelse eftersom den tränar eleven på att identifiera bokstavsljuden. Jag använder mig av appen i en förberedelseklass och det passar bra eftersom vi arbetar inspirerade av ASL och Bornholmsmodellen som bygger på bokstavsljud.

Även om appen inte är så avancerad och har en enkel design är det till fördel om läraren introducerar hur den ska användas, speciellt användningsområdet där bokstavsljuden animeras då man ska trycka på bokstavssymbolen, titta på animationen och lyssna på ljudet. Detta för att eleverna med hjälp av animationerna ska kunna tolka, förstå skillnaden i hur man skapar/uttalar de olika bokstavsljuden. Man behöver förklara att det första användningsområdet inte är en interaktiv övning utan en genomgång över hur man med läppar och tungan skapar bokstavsljuden, hur animationerna ska tolkas och vad de olika färgerna betyder.

Appen kan användas för att träna fonologisk medvetenhet och läsinlärning i förskoleklass, samt de tidiga skolåren i ämnena svenska och svenska som andraspråk och i specialundervisningen. Appen är även bra om man vill fokusera på uttalsövningar för ljud som kan vara svåra att urskilja, t.ex. v-f, b-p och u-y.

Första användningsområdet

Bokstavsljud med animationer. Du kan välja om tangentbordet i appen ska visa gemener eller versaler.

Vokalljuden illustreras med en animation på hur munnen formas. Animationen är på munnen framifrån, hur man rundar läpparna och hur tungan syns. Luftflödet visas med blå färg.

Vokalljud bokstaven Ee

Vokalljud bokstaven Ee

Konsonantljuden illustreras med genomskärning från sidan (se bild konsonantljud nedan) med animation på hur ljuden skapas med tungan och hur luften (blå) passerar från munnen.

Konsonantljud bokstaven Kk

Konsonantljud bokstaven Kk

Andra användningsområdet

Identifiera bokstavsljud.

Lyssna på ett ord där även en bild framträder. Lyssna först på ordet genom att trycka på bilden, tryck sedan på högtalarna (3 stycken till varje bild), identifiera rätt ljud, dra rätt högtalare till rutan. Användaren har två chanser på sig att identifiera rätt ljud. När det blir det fel syns en sur gubbe och efter två felval kommer det en ny bild. För varje rätt svar får man ett guldmynt med en stjärna. När man samlat 5 mynt hamnar de i en skattkista och man kan samla 48 st stjärnor. Jag tycker det är bra att det kommer en ny bild om man svarar fel två gånger – det motiverar eleverna till att inte välja med en gång utan istället fokuserar det på att lyssna extra noga för att inte välja fel och missa någon bild.

Begynnelseljud

Lyssna på ordet och begynnelseljud. Klicka på bild, klicka på högtalarna.

 

Dra rätt ljud (högtalare) till rutan- ordet syns då

Dra rätt ljud (högtalare) till rutan – ordet syns då.

Du får en stjärna om du placerat rätt ljud i rutan

Du får ett guldmynt om du placerat rätt ljud i rutan.

Samla stjärnor i skattkistan

Samla guldmynt i skattkistan, du kan samla 5 guldmynt åt gången.

Appen får betyget 4 eftersom den är bra att använda sig av i eleverna läsinlärning för att skapa fonologisk medvetenhet med fokus på bokstavsljud. Appen är användarvänlig och har en enkel design. Den är användbar i den första läs- och skrivinlärningen.

Det jag saknar är en progression och utveckling i att kunna identifiera bokstavsljud. Det skulle till exempel kunna vara att identifiera sista ljudet i ordet, att välja var i ordet ljudet finns genom att välja början, mitten eller slutet. Samt att exempelvis lyssna på ljud och koppla rätt bokstavssymbol till ljudet. Appen är gratis och absolut värd att laddas ned och användas!

Tänk utanför appen

Appen kan användas som komplement i arbetet med ASL och Bornholmsmodellen som bygger på bokstavsljud. Det är bra att bygga vidare när eleverna skriver själva med talande tangentbord, talsyntes för pc och exempelvis Skolstil för iPad, så att eleverna får lyssna på bokstavsljuden.

Appen är begränsad till att användas till det jag beskriver ovan, men det går att komplettera med andra övningar utanför appen.

Med elever som har svenska som andraspråk kan appen användas för att jämföra olika språkljud med frågor som väcker elevens intresse i att undersöka om det finns något bokstavsljud i elevens modersmål som inte finns i svenskan, eller om det finns något bokstavljud i svenska som inte finns på elevens modersmål. Varför känns det svårare att uttala utländska namn? Hur bokstaverar vi då så att det ska bli lättare att stava? A som i Adam…

 • Titta och lyssna på ljudmemory.
 • Eleverna kan skapa egna ljudmemory med ordbilder och begynnelsebokstaven.
 • Eleverna kan skapa egna ljudmemory genom att fylla små askar, burkar med olika saker (pärlor, bönor, ärter, stenar).
 • Spela ljudmemory.
 • Varför inte utföra gemensamma övningar där eleverna får säga kompisens namn utan begynnelseljudet.
 • Skrivövningar med exempelvis bilder på substantiv där första (eller sista) bokstaven fallit bort i ordet.
 • Var i ordet kommer hör du p i apa?
 • Anagram – eleverna håller i varsin bokstav och bildar ord som läraren läser högt.
 • Alla som har a i slutet på sitt namn kan…
 • Kan eleverna gissa vilka vad lärare säger bara genom att läsa läpparna? Hur gör personer som inte hör?

Undervisningens syfte

Det grundläggande för att kunna läsa och skriva är fonologisk medvetenhet. Genom att skapa fonologisk medvetenhet kan eleven lära sig att ljuda ihop fonem – det vill säga att läsa men också att sätta samman fonem – att skriva. Appen tränar bokstavsljud vilket är grundläggande nivå för undervisningens syfte:

Sv SvA Kommunicera i tal och skrift.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Med en här appen tränar eleven på förmågan att lyssna och urskilja olika bokstavsljud samt förmågan att förstå samband mellan ljud och symbol.

Sv SvA Kommunicera i tal och skrift.Förmågor
Kommunicera

Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

13 Responses to Se bokstavsljuden – Träna uttal och fonologisk medvetenhet

 1. Ann-Mari Strömberg skriver:

  Det funkar inte för mej att söka denna app genom att ske ange meningen ”Se bokstavsljuden – Träna uttal och fonologisk medvetenhet” som sökkriterium. Borde jag ha en dansk eller engelsk benämning på appen för att hitta den??

 2. Ann-Mari Strömberg skriver:

  Skolan där jag jobbar (i Österbotten, Finland) brukar köpa via AppStore på skolans konto och ladda ner appar direkt i iPad:en. Men att köpa appar den vägen kräver engelsk benämning på appen. Jag ska pröva lyckan via Itunes istället 🙂 Tack, Joachim!

 3. Gia skriver:

  Hej! Har appen tagits bort? Köpknappen funkar inte och det går inte att söka i AppStore.

 4. Tack för infon. Vi ska undersöka saken.

 5. Anja Murén Gille skriver:

  Hej!
  Jag kan heller inte ladda ner appen som verkar så bra. Jag hittar den inte i Appstore och om jag använder länken ovan så finns inte sidan. Är appen borttagen eller har den bytt namn?

 6. Jenny skriver:

  Jag hittar inte heller appen i Google play. Ville ladda ner den till min Samsung-platta, då denna app verkar perfekt för en av mina elever… Har den tagits bort? 🙁

 7. Jenny skriver:

  Hej! Jo, den länken kan jag öppna på pc:n (windows), men när jag söker efter appen med min surfplatta (android, samsung galaxy) i Google play butiken, hittar jag den inte. Vad kan detta bero på?

 8. Anna Lundstedt skriver:

  Den verkar bra! Kan man göra flera användare? Vi har ju bara 2 plattor på 38 barn……

 9. Charlotte skriver:

  jag sökte på ”se bokstavsljud” och hittade appen lätt

 10. Emma skriver:

  Appen verkar mycket användbar. Varför går det inte att ladda ner via Google play till samsung platta i Finland? Jag hittar appen men den går inte att ladda ner.

 11. Magnus skriver:

  Appen ‘Se Bokstavsljuden’ verkar väldigt användarbar. Finns det möjlighet att göra appen tillgänglig i den Thailändska Apple App Store så att våra barn kan öva svenskan?

  Tackar på förhand.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Facebook
Recensenter
Twitter