Användningsområden

Skrivguiden är appen som kan stödja arbetet med att öva öga-hand-koordination vid inlärning av hur våra bokstäver formas. Appen har färdiga spårningsövningar med olika former, stora och små bokstäver och en del där vi kan göra eget material med redigerbara listor som vi kan lägga till egna ord i.

Skrivguiden - översikt

Skrivguiden – översikt

Appen är enkel för användaren och utbyggbar för administratören, vilket är väldigt bra. Jag tänker mig elever som användare och vuxna, vårdnadshavare eller lärare som administratörer för den första tiden då man börjar att arbeta i appen.Spårningsövningarna ser jag som ett komplement till andra motoriska övningar man kan göra för att motivera eleverna att träna sig i att skriva för hand på plattor och på papper – så klart. Att arbeta på en interaktiv yta som samspelar med dig som användare, skapar en upplevelse via de rörliga, valbara lekuppdragen som kopplas till varje övning.

Det är ett plus att det går att göra om samma övning upprepade gånger utan att ytan blir förstörd. Papper blir lätt solkigt efter ett antal försök. Att spåra med fingret för att övergå till en penna för skärmar när användaren blivit skickligare på att spåra, fungerar utmärkt.

Appen består av fem olika moment och samtliga liknar varandra. Det finns många olika inställningar att göra för att få appen att fungera optimalt för varje unik användare. För att beskriva appen i sin helhet valde jag därför att göra en film som introduktion till Skrivguiden. Filmen är ganska lång, men jag lovar att du som ser hela klippet kommer att ha nytta av det!

Appen håller det den lovar och mer därtill, men mycket vill ha mer. Jag önskar att det gick att lägga till fler än 11 tecken i de i egna listorna, samt att det skulle vara superbra om det gick att göra egna kortare meningar. Dels för att spåra, dels för att skapa mervärde för användaren genom att öva på ordföljd med meningar som bygger på det vi arbetar med just för stunden – det nära och välkända. Mitt sammantagna intryck gör att appen får betyget 4.

Funktioner

Appen har ett antal övningar/funktioner för användaren:

 • att spåra efter mönster eller former
 • att spåra versaler
 • att spåra gemener
 • att spåra siffror
 • att spåra ord
Skrivguiden meny

Skrivguiden meny

Appen har ett antal möjliga inställningar för övningarna ovan. Inställningarna görs med fördel av administratören i samspel med användaren:

 • att välja font
 • att välja storlek på bokstäverna
 • tidsbegränsning på spelen
 • inställningar för ljud
 • parametrar för hur belöningssystemet med stjärnor ska bete sig
 • språk: svenska, engelska, franska, tyska, spanska och italienska
 • barnlås

I varje övning kan du göra dessa inställningar:

Inställningar för spårning

Inställningar för spårning

De inställningar du gör för en övning, ligger kvar och slår igenom i alla påföljande.

För varje bokstavs- eller sifferljud kan du spela in eget ljud. Jag tänker att det kan vara bra att ha den möjligheten med tanke på olika former av uttal eller att en del elever är känsliga för vilken röst de hör i övningarna. Det kan vara gynnsamt för lärandet att det är en röst som vissa av eleverna är bekanta med.

Spela in ljud

Spela in ljud

I appen kan du lägga till flera användare och alla får varsin profil att arbeta på, dessa inställningar finner du under ”Användare och rapporter”. Här hittar du även spårningshistorik samt möjligheter att exportera spårningar (se bild nedan) gjorda av den valda användaren. Dessa kan du mejla till föräldrar, dig själv som lärare eller varför inte till eleven så att denna kan följa sina framsteg med sitt skrivutvecklingsarbete.

Exportera spårningssidan

Exportera spårningssidan

Tänk utanför appen

För mig hör denna app självfallet hemma i arbetet med att skriva sig till läsning (ASL). Då tänker jag på möjligheten att göra egna ordlistor att träna helord i första läget. I andra hand tänker jag att det är en app som stödjer läget när eleverna går från att skriva med ljudande tangentbord till att börja skriva mer utan den formen av stöd. Erika Lövgren pekar i sin bok ”Med datorn som skrivverktyg” (sid. 123-131, 2009) på att vi kan dela upp bokstäverna i motsolar, höga bokstäver, raka medsolar, diagonala bokstäver och S.

 • Motsolar: c a å ä u d q g o ö e
 • Höga bokstäver: l k f t
 • Raka medsolar: i r n m h b j p
 • Diagonala bokstäver: x v w y z
 • Bokstaven S

Efter att man övat dessa, tränar man alla bokstäver som versaler (Lövgren, 2009).

Det är här jag upplever att appen kan ge ett mervärde. Om du arbetar med ASL och gör dina egna listor med motsolar och så vidare, får du variation och förnyelse till din elevgrupps arbete med att öva på att forma bokstäver på ett lekfullt sätt.

Lista med motsolar

Lista med motsolar

Appen kommer även väl till pass när vi ska träna ord och begrepp med nyanlända elever. Vi föredrar kanske att börja med appar där ord och begrepp har stöd av en bild, som förstärker vad vill vill att eleven ska uppfatta och lära. När vi går vidare och vill att eleverna ska öva på ord utan bildstöd, kan den här appen bidra genom att vi kan göra egna listor med ord- och begreppsgrupper. Exempelvis listor för vardagsnära ord inom olika språkliga domäner. Att koppla dessa listor till att påbörja ett konkret arbete med bildteman på Tema Modersmål, Skolverkets sida, för att sedan abstrahera med stöd av appen och de listor vi har gjort med utgångspunkt från olika bildteman. Att höra ordet och sedan spåra det, tänker jag gör att ordet minns med olika sinnen: syn, hörsel, känsel och muskler.

Undervisningens syfte

Sv Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

SvA  Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska.

Jag vill nämna att i Lgr11, ämnet svenska står det i centralt innehåll för årskurs 1-3 Läsa och skriva:

 • handstil och skriva på dator
 • stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter
 • alfabetet och alfabetisk ordning
 • sambandet mellan ljud och bokstav

och i ämnet svenska som andra språk lägger man till

 • läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sv  SvA  Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Recensenter
Twitter
Facebook