Användningsområden

Spela sig till en förståelse för bråktal. Går det? Ja, med Slice Fractions är det riktigt klurigt men också roligt att lära sig. Den söta lilla mammuten ska ta sig fram men det är en massa lavablock från ett vulkanutbrott eller isblock i vägen. Lavablocken rensar du med hjälp av lika stora isblock eller tvärtom. Blocken är upphängda på olika sätt och behöver lossas och lotsas fram. Detta påminner om appen Cut the rope om ni kommer ihåg detta populära spel. Isblocken behöver ibland också delas för att man ska ha en lika stor bit som lavablocket så att de tar ut varandra. Isblocken kan delas med diagonala snitt så att man får triangelformer men man kan också välja att dela så att man får rektangel- eller kvadratiska former. Det finns hela tiden bilder som visar storlek men ibland även siffror på isblocken.

Spelet har en progression. Först handlar det om att förstå bråktalens uppbyggnad. Efter det jämför man bråktalens storlek för att därefter addera bråktal med olika nämnare och till sist subtrahera. Banorna blir så småningom även räkning i två steg. Först forma isblocket till rätt storlek för att sedan kunna matcha lavan längst ner. När du spelat igenom banorna kan du via menyn trycka på lärarhatten och så se vilka banor som behandlar vilket område.Det är väldigt mycket fysik i spelet då saker och ting faller så att man får fundera i vilken ordning man ska lösgöra saker. Banorna blir snabbt riktigt kluriga och det kan vara bra att ha en kompis att diskutera med. I diskussionerna behöver man använda matematiska begrepp för att kunna göra sig förstådd.

Du får hela tiden belöningar för det du lärt dig och då står det på engelska vad du lärt dig och så får du en konstig hatt till din hattsamling. Varje gång du börjar en ny bana kan du välja vilken hatt du vill ha på dig för tillfället. Detta är en rolig detalj i spelet.

Appen är riktigt rolig att spela samtidigt som man lär sig mycket. Det kan hända att några lärmoment går eleven förbi då det så klart går att testa sig fram men med samarbetande elever som också samtalar har man mycket att vinna på att spela det här spelet. Dock behövs vuxenguidning till begreppen. Betyget för den här appen blir en femma.

Funktioner

  • Mer är 60 kluriga banor.
  • Lava- och isblock att matcha för att rensa banan.
  • Kedjor, bubblor och hinder samt en mammut som ska lotsas fram.
  • Börjar med 1/2 och 1/4 och fortsätter med 1/3 och 1/6 osv.
  • Jämför olika bråktals storlek.
  • Belöning i form av text om vad du lärt dig samt en mössa till samlingen.
  • Markering i forma av prickar i nederkant som visar hur många banor till nästa belöningsmössa.
  • Via spelplansmenyn se vilka banor som handlar om vad.

Tänk utanför appen

Appens tema är istiden med vulkanutbrott, isblock och en mammut. Man skulle kunna diskutera vad som inte hör hemma på istiden. Appen innehåller t ex kedjor. Det går också att spinna vidare på tema vulkaner, istid, landområden mm.

Undervisningens syfte

Ma  Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Ma  Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

Ma  Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Ma Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Ma  Föra och följa matematiska resonemang.

Ma Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Eleverna tycker till

Annie och Julia (åk 2) har blivit intervjuade av Oliver (åk 5) och Olivia (åk 4). Olivia har dessutom filmat.

Barnen verkar ha kul och samarbetar kring problemlösningen. De förstår nog inte riktigt hur mycket de lär sig och detta och att få begreppen behöver de få hjälp med.

 Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Recensenter
Twitter
Facebook