Användningsområden

Är du intresserad av att få veta vad eleverna tycker utan att använda handuppräckning eller röstning på något annat tidskrävande sätt? Vill du arbeta med att analysera resultat i form av stapeldiagram? Vill du kolla av elevernas kunskaper inom området som ni arbetar med just nu? Eller vill du bara att eleverna ska få vara med och tycka till och påverka i skolan? Socrative är redskapet som ger dig alla dessa möjligheter.

På elevernas enheter använder man appen Socrative Student. Den går att använda både via iPhone och iPad. Som lärare laddar du istället ner appen Socrative Teacher och skapar ett gratiskonto.Det går också att använda en dator och gå in på Socrative Student och Socrative Teacher. Detta utnyttjar jag då det ofta är lättare att koppla upp datorn till projektorn. Men för varje elev är det lättare att ha sin telefon eller lärplatta att svara med.

I lärarens version skapas ett ”rum” med ett specifikt nummer. Detta nummer ska eleverna skriva in och får då möjlighet att svara på frågorna. Du ser via lärarinloggningen hur många elever som gått med i rummet. Därnäst bestämmer du om det ska vara en flervalsfråga, sant/falskt-påstående eller om eleverna ska skriva in en mening som svar på din fråga. Frågan syns inte i appen, om inte du skapar ett ”quiz”, utan den får du berätta eller skriva så att de vet vad de svarar på.

Efterhand som eleverna svarar kan man se svaren i ett stapeldiagram som ändras i realtid. Du kan också se hur många som svarat av det totala antalet deltagare.

socrative

Det finns också möjlighet att göra lagtävlingar och frågesporter eller utnyttja appen för att få så kallade ”exit-tickets” från eleverna. Detta innebär att du ställer en fråga om lektionen eller dagen när den är slut. Då ska eleven skriva in sitt namn, hur bra de förstod lektionens/dagens innehåll (4 nivåer), en kommentar om vad de lärde sig under lektionen/dagen och till sist kan du ge dem en uppgift att svara på. Här kan du välja att ge dem en testuppgift eller att ställa ytterligare en fråga t ex om de själv kan sätta ord på hur de önskar en fortsättning på dagens lektion. Du kan också anpassa frågeformuläret så att det passar dig bättre. Man kanske vill ha frågorna på svenska för de yngre eleverna. Svaren kan du själv välja hur du vill ha dem: utskrivna, mejlade eller ”ingen rapport”. Det sistnämnda ger dig ändå tillgång till de två förstnämna, då rapporterna sparas på din inloggning. Rapporten som genereras blir som ett kalkylblad med god överblick över svaren.

Frågesportsfrågor finns inlagda från början, men du kan skapa egna frågor och på så sätt utnyttja och anpassa appen så att den uppfyller dina behov.

Appen fungerar fantastiskt bra. Här finns alla varianter av frågeställningar man vill ha och man kan anpassa väldigt mycket och få frågorna på svenska om man vill det. Förbättringsområden är enklare gränssnitt och att kunna välja antalet svarsalternativ i flervalsfrågan. Appen får en stark fyra i betyg av mig.

Funktioner

 • Utnyttja olika enheter som ”clickers”.
 • Skapa lärarkonto.
 • Eleverna går med i lärarens ”rum” för att kunna svara på frågorna.
 • Upp till 50 st elever kan gå med i ”rummet”.
 • Få svar med olika svarstyper: flervalssvar, sant/falskt, kort mening, frågesport, lagtävling eller ”exit ticket”.
 • Automatisk indelning i lag vid lagtävling.
 • Skapa egna frågor till frågesporten.
 • Möjlighet att ha bilder till frågorna i frågesporten.
 • Lägga in svarsalternativ och markera det rätta svaret så att frågesporten rättas direkt.
 • Svar presenteras i olika typer av diagram eller mailas som ett kalkylblad.
 • Diagram i realtid.

Tänk utanför appen

Använd röstningen för att se hur eleverna tycker om en fråga som tagits upp på klassrådet. Låt eleverna tävla för att motivera dem till att kunna arbetsområdet. Skriv nutidsfrågor i frågesporten. Ha en snabbhetsfrågesport som lagaktivitet. Låt eleverna göra undersökningar. Tolka diagram under mattelektionen.

Undervisningens syfte

Eng  Mspr Förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift.

Sv  SvA Ml Utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter.

Re  Reflektera över olika livsfrågor.

Sh  Se samhällsfrågor ur olika per­spektiv. // Hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. // Uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Ma  Använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Förmågor som eleverna ska utveckla

EngSvA Sv Mspr Ml  Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Re  Reflektera över livsfrågor. Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Sh  Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

Sh Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Ma Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

One Response to Socrative – Responssystem för större delaktighet

 1. Margaretha Boodh skriver:

  Hej!
  Det står att man kan ändra från engelska till svenska på Exit ticket. Hur gör man då?

Twitter
Facebook
Recensenter