Användningsområden

För att enkelt skapa ett bildspel, prata till det och sedan ladda upp det på YouTube är appen Sonic Pics ett bra verktyg. Det är enkelt att lägga in sina bilder, ta nya bilder i appen, ändra ordning på bilderna och skriva en liten bildtext med stavningshjälp. Det verkar inte finnas någon gräns för hur många bilder som kan läggas in. Jag har testat med över hundra och det fungerade. Det finns också en funktion som gör att du kan bläddra fram till en viss bild och inte måste ta dem i rätt ordning när du väl spelar in. Det går att pausa i inspelningen och sedan fortsätta på den. Att spela in sin röst när man pratar till bilderna är alltså lätt och sedan kan man dela med sig av bildspelet via t ex YouTube, mejl eller att spara till bildalbumet. Man kan också få en IP-adress så att man kan komma åt bildspelet från en dator som är i samma WiFi-nät. Se mer om detta i filmen nedan.Eftersom appen är så lätt att hantera tror jag att detta är ett suveränt verktyg för barnen själva att använda redan tidigt i åldrarna.

Det finns bara två ”avdelningar” i appen: projekt och inspelningar. I projektdelen arbetar man med att lägga in bilder och ljud och i inspelningar finns det du skapat för uppspelning eller delning.

Appen får en fyra för att jag gärna hade velat skriva mer under bilden och för att jag hade velat kunna rita lite eller i alla fall peka och inte bara prata till bilden. Men appen fungerar bra som den är till många områden i alla fall.

Funktioner

  • Lägg in bilder från ditt album eller ta foto direkt.
  • Välj hur många bilder du vill.
  • Placera om bilderna i den ordning du vill ha dem.
  • Skriv en kort bildtext (2 rader).
  • Prata/spela in till bilderna.
  • Pausa inspelningen.
  • Bläddra fram och tillbaka bland bilderna medan du spelar in.
  • Dela med dig av projekten via IP-adress, mejl, kamerarulle eller YouTube.

Tänk utanför appen

Att arbeta med bilder till en presentation kan användas till massor av arbeten i skolan. Eleverna kan ta foto på tal och berätta hur de tänker när de räknar ut det. De kan ta foto på en slöjdprocess och göra en presentation av det. En utflykt kan redovisas. Man skulle också kunna ta foto på barns konstverk och låta dem kommentera bilderna. De kan göra en steg-för-steg instruktion kring t ex hur man bakar en kaka. I engelska skulle eleverna kunna ta foto och presentera sig själv och sina intressen eller berätta en kort saga. Inom NO-ämnena finns massor att förklara som t ex planeterna, människokroppens system, kretslopp och näringskedjor.

Undervisningens syfte

En Mspr Ml SvA  Kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Ma Utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Ke Fy Bi Utvecklar kunskaper om kemiska/fysikaliska/biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Sl  Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lös­ningar, framställa föremål och värdera resultat.

Sv  Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att ut­ veckla sitt tal-­ och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sv En Mspr Ml SvA  Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Ma Föra och följa matematiska resonemang.

Ke Fy Bi Använda kemins/fysikens/biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Sl Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Recensenter
Facebook
Twitter