Användningsområden

Barn med typisk språkutveckling börjar förstå och använda lägesbegrepp i 3-årsåldern. De första prepositionerna som barnet tillägnar sig är oftast ” i” och ”på”. Lägesbegreppen framför, bakom, bredvid och mellan kan vara svårt för barn upp i 5-årsåldern då det här även handlar om att ta någon annans perspektiv rumsligt. Lägesbegrepp är centrala för att utveckla en rums- och kroppsuppfattning och som matematiska begrepp. Ur en språklig aspekt krävs det att barnet har språkkunskaperna  för att kunna benämna och förstå lägesbegrepp. Det finns en stark koppling mellan språk och matematik och barns svårigheter med matematik kan i vissa fall härledas till en nedsatt språkförståelse avseende begrepp. I geometri åk 1-3 är vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet ett centralt innehåll.

Det skiljer sig en hel del på världens språk hur vi använder oss av lägesbegrepp, både hur de uttrycks (verb, ändelser eller ordklass) och hur centrala de är. I svenskan är ju lägesbegreppen en egen ordklass, prepositioner. För barn som lär sig svenska som andraspråk är prepositionerna inte de första orden man lär sig. Då och ”i” och ”på” är två av svenska språkets mest frekvent använda ord är det ändå av vikt att träna på dessa centrala begrepp. För även om det rör sig om små och oböjliga ord så kan de få betydelsen av en mening att  ändras radikalt. Det är ju t ex stor skillnad på om bollen går i mål eller över mål!Appen Spökbus är den första appen på svenska som tränar lägesbegrepp med svenskt tal. Appen riktar sig till yngre barn eller barn med en försenad språkutveckling eller svenska som andraspråk. Under inställningar kan man ställa in vilka prepositioner man vill träna och vilken svårighetsgrad man önskar.

spokbus

Appen består av tre olika miljöer; ett tornrum, en skog och en labyrint.

I skogsmiljön är det en kurragömmalek där en inspelad barnröst berättar vilket spöke det är man ska hitta och dra till nyckelpigan.

spokbus3

I tornrummet är det leken ”gömma nyckeln” där man efter en instruktion t ex ska dra nyckeln ”framför burken”.

spokbus4

I labyrinten gäller det att dra spöket genom labyrinten. I denna miljö ges inga instruktioner eller återkoppling vilket ger utrymme för att tillsammans diskutera kring hur spöket rör sig i förhållande till sakerna. Eller som den 6-åring sa som prövade labyrinten efter att först ha gjort ”gömma nyckeln” och ”kurragömma”: ”Här ska man nog själv säga var spöket är”. spokbus5

Förutom att träna lägesbegrepp blir denna app ett sätt att träna det auditiva minnet, att lyssna till en muntlig instruktion och utföra det som efterfrågas. Om man behöver få en instruktionen repeterad klickar man på nyckelpigan. De val av saker som finns med i appen som kittel, kista, tunna och stubbe känns genomtänkta och ger tillfälle att utöka ordförrådet.

Det hade varit bra om appen även hade innehållit en funktion för att lära ut lägesorden, inte bara träna på dem, t.ex. genom att ge rätt svar när man gjort fel några gånger.

Precis som i Språka Meras tidigare app Färger och fordon är talet mycket tydligt och appen är animerad på ett mycket tilltalande sätt. Appen är extra tydlig, den är lätt att förstå och det är ett lugnt tempo. Om man vill få skriftliga instruktioner finns det tydliga sådana om man håller frågeteckensikonen intryckt i två sekunder.

Appen känns genomtänkt och pedagogisk och får därför betyget fyra. Ett extra plus är att i tornrummet så måste barnet lyssna färdigt på instruktionen innan det går att flytta nyckeln. Jag hade önskat att det hade varit på samma sätt vid kurragömmaleken i skogen.

Funktioner

  • Möjlighet att ställa in svårighetsgrad lätt/svår.
  • Möjlighet att välja vilka prepositioner som ska tränas vilket möjliggör individuell anpassning utifrån elevens behov.
  • Träna auditivt minne/språkförståelse.
  • Det går att få varje instruktion repeterad genom att klicka på nyckelpigan.
  • Mycket tydliga övergripande skriftliga instruktioner.
  • Tips på hur appen kan användas och inspirera till vidare lek finns beskrivet.
  • Hemlig teleportering.

Undervisningens syfte

Sv SvA Eleverna ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Sv SvA Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Ma Utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och med grundläggande matematiska begrepp

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sv SvA Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Ma Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Recensenter
Twitter
Facebook