Användningsområden

Stava – ABC för barn är en app som riktar sig till barn och elever i sin tidiga läs- och skrivutveckling. Appen går ut på att lägga bokstäver i rätt ordning till olika bilder. Till varje bild som visas ges läggbokstäver som ingår i ordet, t.ex. snigel. Genom att klicka på en bokstav får barnet höra vilket bokstavsljud som är kopplat till den specifika bokstaven. Barnet kan då lättare avgöra i vilken ordning bokstäverna ska läggas för att ordet ”snigel” ska bildas. Barnet drar därefter bokstäverna till bokstavsramar under ordet. Bokstäverna måste sättas i rätt ram, annars fastnar de inte. Det går således att sätta bokstäverna rätt genom trial-and-error, vilket motiverar att en vuxen sitter med och gör övningarna tillsammans med barnet. Detta särskilt om barnet ännu inte har lärt sig förstå sambandet mellan bokstav och ljud.  Det finns tre svårighetsnivåer: lätt, medel och svårt. Ordlängd och komplexitet avgör vilken svårighetsgrad ett ord hamnar inom. Inom varje svårighetsgrad ska barnet klara 15 uppgifter för att få tre stjärnor ifyllda. För att nollställa stjärnorna måste appen startas om helt. 

I en övning ska barnet matcha ord och bild: Hitta bilden. Vid varje bild finns en högtalare som läser upp ordet. Barnets uppgift är att klicka på den bild som hör ihop med texten. Barnet kan också träna på alfabetet genom att klicka på bokstäverna i övningen Alfabetet. Bokstavsnamnen läses upp när barnet klickar på bokstäverna.

Appen är en slags light-version av appen Bokstavspussel. Jag saknar möjligheter att kunna göra olika inställningar i appen. Bokstäverna ges t.ex. endast som versaler. Detta borde kunna ändras efter önskemål. Det går heller inte att lägga till egna bilder i appen. Appen kan riskera bli till en fylleri-övning om man inte ser upp, genom att barnet skulle kunna klara alla uppgifterna utan att reflektera.  Ett annat önskemål är att kunna välja engelska som språk utöver svenska. Jag gillar dock att det är bokstavsljuden och inte bokstavsnamnen som läses upp. Det finns heller inga inuti-appen-köp och den är helt reklamfri, vilket är positivt. Jag ger Stava – ABC för barn en 3:a i betyg.   

Funktioner

  • Bilda ord till en bild med hjälp av ”läggbokstäver”.
  • Dra bokstäverna till rätt plats i bokstavsramar under bilden.
  • Klicka på bokstäverna för att höra bokstavsljuden.
  • Klicka på högtalaren för att lyssna på ordet till bilden.
  • För varje klar uppgift får barnet en del i en stjärna ifylld. Max antal uppgifter är 15 innan alla stjärnorna är ifyllda (det går dock att fortsätta ändå).
  • Starta om appen för att nollställa resultatet.
  • Tre svårighetsgrader: Lätt, Medel och Svårt – gör det lättare att anpassa övningarna efter var barnet befinner sig i sin läs- och skrivutveckling.
  • Matcha bild (sex stycken) och ord i övningen Hitta bild.
  • Träna alfabetet i övningen Alfabetet. Klicka på bokstäverna och få bokstavsnamnen upplästa.

Tänk utanför appen

Stava – ABC för barn är en app som kan användas lika gärna till elever som behöver stöd i sin läs- och skrivutveckling som till yngre barn och elever som är nyfikna på språket, bokstäver och ljud. Appen kan också med fördel användas till elever med svenska som andraspråk, vilka kan få förståelse hur de svenska bokstavsljuden låter samt utöka sitt ordförråd.

Koppling till Lgr 11

Lgr 11 Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd.

Undervisningens syfte

Sv SvA  Eleverna ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Sv  SvA Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sv  SvA  Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Facebook
Recensenter
Twitter