Användningsområden

Hur kan vi få våra ungdomar att förstå hur det var att leva under Kalla kriget? Ett sätt kan vara att de får ta del av olika historiska spår och källor och undersöka dem. I den här appen är flera olika källor samlade och elever kan ta del av såväl fotografier på föremål och personer som texter, vilket ger stora möjligheter att arbeta med historiska källor, något som ibland kan vara lite svårt att hinna förbereda som lärare. Det enda som saknas är filmer och ljudspår från tiden.

The Berlin Wall omfattar tiden då muren fanns, 1961-1989. Som stöd för att förstå i vilken ordning allt hände så finns en historisk översikt där eleven kan läsa kortare texter. Appen är ett gemensamt projekt mellan Bundeszentrale für politische Bildung, Deutschlandradio och Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam. Ursprungligen skapades en hemsida som appen även länkar till.En av de saker som elever ofta har svårt att förstå är runt vilken del av Berlin som muren gick. De tänker att det var östtyskarna som ville fly och då borde muren gå runt Östberlin. De är svårt att tänka att man vill fly in till en muromgärdad stad. Här är appen ett utmärkt redskap för att förstå det eftersom eleven kan zooma in och ut på kartan. Det skapar en rumslig förståelse över var Berlin ligger i förhållande till övriga Europa och även hur Berlin var delat. Här blir det tydligt att muren går runt Västberlin och det väcker bra samtal kring demokrati och diktatur.

Det fungerar bra att bara låta eleverna utforska appen på egen hand. Vissa elever kan behöva lite mer vägledning såklart. Eftersom appen är gratis och finns för både Android och iPhone så kan eleverna själva ladda ned den på sina privata mobiler. Det är också ett bra tips för kollegor och vänner som ska resa till Berlin. Appen fungerar dock inte så bra i offline-läge. På min Berlinresa löste jag det genom att läsa om platserna jag besökt under dagen när jag hade tillgång till hotellets wifi. Att både besöka en plats och samtidigt studera platsen på kartan ger en ökad förståelse för platsens olika kännetecken, som avstånds- och lägesförhållanden.

Det vi upptäckte när vi utforskade de olika flyktödena, som är det mest spännande att undersöka, var att det fanns få lyckliga slut. Många dog under försöken att ta sig över muren. Det gjorde vissa elever väldigt frustrerade, samtidigt som det ger ytterligare en insikt och förståelse för människornas levnadsvillkor. Men det är precis det här som gör att appen får en femma i betyg! Appen utvecklar elevernas förmåga att uppleva historisk empati och verkligen få insikt i hur det var att leva under kalla krigets tid.

Funktioner

  • Interaktiv karta
  • Många bilder och korta texter
  • Markerar bland annat platser för flyktförsök, gränsövergångar och spår av muren idag
  • Engelska
  • Flera olika sökfunktioner
  • Stöds av GPS och kan ge väganvisningar om du är på plats
  • Möjlighet att skapa egna turer
  • Länkar till utförligare information på en hemsida
  • Karta, texter och bilder fungerar även offline

Undervisningens syfte

Hi  Undervisningen i historia ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder.

Sh  Undervisningen i samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Hi Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

Sh Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Twitter
Recensenter
Facebook