Användningsområden och funktioner

Toca Store bygger på att man är minst två personer och leker affär. Man kan handla många olika saker i affären, och en av spelarna bestämmer fem varor som han eller hon vill sälja som affärsinnehavare. Totalt finns det 34 st varor att välja mellan.

När affärsinnehavaren har valt varor är det dags att bjuda in en eller flera kunder, så att de kan välja varor och betala för dem. Affärsinnehavaren bestämmer hur mycket varje vara kostar när den lagts på disken. En vara kan kosta mellan 1-5 st mynt. Eftersom kunden endast har 10 st mynt är det klokt att inte ta för mycket betalt per vara.Man betalar genom att dra rätt antal mynt till kassaapparaten. När betalningen är klar sluter sig portmonnän och en shoppingväska börjar studsa. Trycker man på den öppnar den sig och man kan dra in sin betalda vara dit.

När pengarna är slut skrivs ett kvitto ut ur kassaapparaten och man kan leka om från början. Kvittot innehåller information om vad man köpt, vad det kostade, samt totalpris.

Toca Store

Har man mynt kvar, men för få för att betala den sista varan med, dyker det upp nya mynt i portmonnän.

Man övar även på grundläggande addition och subtraktion och sambandet mellan räknesätten.

Toca Boca gör många appar som bygger på lekar som lekts i alla tider. De gör det med den äran och lyfter lekarna till högre höjder. Appen bjuder in till att barnen får ta olika roller, förhandla om pris, kommunicera och ”tvingas” till turtagning.

Jag ger appen en 5:a. Det är dock viktigt att man som pedagog är med när barnen/eleverna leker, så att man kan få dem att använda räknesätt, räkneord och matematiska begrepp.

Du hittar mer information om användningsområden, funktioner och pedagogiska tankar på PappasAppar.

Tänk utanför appen

Toca Store är som gjord för att samtala kring. Att leka affär uppmuntrar till kommunikation! Man kan diskutera vilka färger eller former man vill ha på varor, vilken sorts affär det är man har, vad varor kostar, hur mycket rabatt man får om man köper två likadana varor istället för en osv.

Man kan öva på förståelse av olika sakers värde och rimlighet. Om en glass kostar 1 st mynt, vad kostar då en fön? (Kanske inte helt rimligt, men jag tror att du som läsare förstår idén.)

Min dotter, 5 år, är mycket fascinerad av kvittot och vi brukar diskutera det ett bra tag: hur många varor handlade du, vad kostade de, en vara var hälften så dyr som en annan. Ett perfekt tillfälle för lärande.

Undervisningens syfte

Ma Eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen.

Ma Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Ma Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Ma Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Ma Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Ma Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

One Response to Toca Store – Lek affär och öva matematiska begrepp

  1. Ulrika Ihse skriver:

    Magiskt bra pedagogisk app. Lustfylld, spännande

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Facebook
Recensenter
Twitter