Användningsområden och funktioner

I Tower Math får spelaren i uppdrag att rädda siffror som blivit förvandlade till monster av en elak trollkarl. Genom att lösa mattetal bygger man olika sorters torn som skjuter mot de förtrollade siffrorna. Då bryts förtrollningen och de blir siffror igen. Tornen har olika funktioner. Vissa skjuter långt, andra skjuter kort men effektfullt. Det finns tre olika svårighetsgrader för varje torn. Ju svårare tal man löser, desto högre blir tornet och dess kraft. Man har fyra svarsalternativ att välja mellan.

Det gäller att befria så många siffror som möjligt innan de hunnit ta sig från den ena sidan av skärmen till den andra. För varje nivå man kommer till, blir siffrorna man ska befria fler.Välj torn! Ju högre torn, desto svårare tal att lösa.

Välj torn! Ju högre torn, desto svårare tal att lösa.

Tornen fungerar på olika sätt.

Tornen fungerar på olika sätt.

Man har fyra svarsalternativ att välja mellan.

Man har fyra svarsalternativ att välja mellan.

Om man klarar att befria samtliga siffror på en nivå får man en guldmedalj och går vidare till nästa nivå. Har man inte befriat tillräckligt många siffror på en nivå får man göra ett nytt försök.

Innan spelet börjar skapar man en profil, där man väljer namn samt en avatar. En enhet rymmer 5 profiler, eller så kan man välja att spela som gäst. Man väljer sedan vilket räknesätt man vill arbeta med (addition, subtraktion, multiplikation eller division).

profil

Appen kan med fördel användas i grupper om två, då eleverna ges möjlighet att diskutera sig fram till lösningar samt vilka torn man ska bygga.

Appens grafik och handling är mycket tilltalande. Eleverna blir omedelbart engagerade och motiverade att befria siffrorna och därigenom träna sig på huvudräkning. Några av eleverna som testade valde att bygga det högsta tornet i multiplikation och fick då tal som 49 x 7 =. Vi hade inte alls arbetat med så höga tal tidigare. De bad därför om hjälp att få en strategi för hur de kunde tänka för att snabbt lösa tal som detta. Jag visade dem och de anammade strategin direkt. De kände att de hade nytta av en effektiv strategi vilket förmodligen bidrog till att de så snabbt tog den till sig.

Jag och mina elever tycker att denna app är värd en stark 4:a i betyg. Den gör det motiverande att använda huvudräkning, är tilltalande i sin layout och enkel att förstå. Ett utvecklingsområde skulle kunna vara att man fick möjlighet att blanda räknesätten. Efter att ha spelat en längre stund kände några elever att upplägget blev lite tjatigt och önskade således mer variation.

Tänk utanför appen

Alla instruktioner är på engelska, vilket gör att de yngre barnen kan behöva hjälp för att förstå till exempel de nya tornens funktion. Dock tycker jag inte att dessa förklaringar är av stor vikt för eleverna. De testar sig fram och märker snabbt hur det nya tornet fungerar. Ett möjligt arbetsområde skulle kunna vara att skriva instruktioner till de olika tornen på svenska.

För de äldre eleverna kan de engelska instruktionerna användas i undervisningssyfte.

Appen har en tilltalande historia som är lätt för eleverna att ta till sig. Detta skulle man kunna använda sig av i svenskämnet och till exempel skriva historien bakom de förtrollade siffrorna. Hur gick det till när den elaka trollkarlen förtrollade siffrorna? Varför gjorde han det? Vad hände sen? Det skulle kunna bli fina bilderböcker eller varför inte filmer?

Även i bildämnet kan man spinna vidare på appen, då man förslagsvis kan måla/bygga egna torn samt beskriva vilka funktioner de har. De kan också skapa egna monstersiffror.

Undervisningens syfte

Ma Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Ma Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

En Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Ma  Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Ma Föra och följa matematiska resonemang.

En Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Recensenter
Facebook
Twitter