Användningsområden

Svenska FN-förbundet har skapat denna app, som vid första anblicken bara verkar vara ett vanligt frågespel. Men här utmanas alla till att tänka till om världen. För vet du egentligen om det är i Ecuador eller i Elfenbenskusten som kvinnorna föder 4,2 barn i snitt? Eller om det är vi eller italienarna som lever längst? Eftersom man hela tiden ges alternativ så känns spelet aldrig riktigt svårt, utan mer klurigt. Själv försöker jag hela tiden dra mig till minnes vad Hans Rosling berättar om världen i sina föreläsningar. Han bygger, liksom denna app, sina jämförelser på statistik från FN.

screen480x480Eleverna får träna sin analysförmåga samtidigt som de lär sig nya fakta om världen. Spelet är kul och enkelt och det går att gissa sig fram. Det finns fyra olika spel att välja på och alla har liknande uppbyggnad. I ”Visste du att..?” får man en fråga med tre olika svarsalternativ. Det är ofta förvånande fakta och appen lyfter fram positiva resultat i världens utveckling, som att antalet könsstympningar i världen minskar. Väljer man istället ”Två sanningar om…” så får man två länder som jämförs mot varandra och där ska man ange vilka fyra fakta som stämmer in på respektive land. Ibland blir jag lika förvånad när jag gissar rätt som när jag har fel. ”Jämför Sverige med…” är precis vad det låter som. Här ska man jämföra olika förhållanden i Sverige mot andra länder. Det svåraste spelet är nog ”Vinnaren är…”. Där ska man rangordna fyra olika länder efter olika förhållanden, som vilket land som har störst tillgång på rent vatten eller var det lever flest människor med HIV/aids.
Jag använder appen när jag har någon minut över och spelar mot mig själv. Det är dels spelmomentet som tilltalar, att hela tiden försöka få högre poäng, men det är också tilltalande med ett intelligent spel, där man utmanas i sina fördomar om världen. För trots att mina gissningar är kvalificerade, med min relativt goda omvärldskunskap, så utmanas även jag. Men också barn i min omgivning som har prövat appen blir fascinerade av den. Eftersom den kräver viss kunskap för att kunna reflektera över vilket svar som borde vara rätt tror jag att det är först runt tioårsåldern som den kan vara spännande.



Funktioner

  • Spela själv eller mot andra.
  • Fyra olika spel.
  • Allt är på svenska.
  • Frågorna baseras på statistik från FN.
  • Till appen finns även en hemsida världskoll.se som har ännu fler möjligheter.
  • Går att dela på Facebook och Twitter.

Tänk utanför appen

Läs upp frågorna och låt olika lag tävla mot varandra.

Låt eleverna undersöka någon av frågorna och ta fram bakgrundsfakta och redovisa dessa.

Utgå från frågorna i etiska diskussioner om världen.

Undervisningens syfte

Ge Utveckla kunska­per om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Sh Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika per­spektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sh Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Sh Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.



Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Recensenter
Twitter
Facebook