Användningsområden

Viltappen innehåller både fakta om olika vilda djur och fåglar i Sverige, bilder, läte och spår samt möjlighet att registrera egna upplevelser.

viltapp1När man startar appen kommer man till 9 st olika valmöjligheter, varav de första är de mest intressanta. Om man väljer ”Info arter” kan man välja däggdjur eller fåglar och därefter få bilder av djuret, spår från djuret (som spillning eller gnagspår) och djurets utbredningsområde, lyssna på djurets läte, se spår från djuret och läsa mer fakta om djuret som t ex artens utbredning, föda, fortplantning och relation till människan. När man sedan bläddrar tillbaka till första sidan kan man se vilka som var de senaste djuren man läst om och får via dessa bilder en snabblänk tillbaka till informationssidan.

viltapp2

Man kan också välja ”Spår” och får då en slags nyckel för att hitta rätt. Välj mellan tassar med fyra tår, tassar med fem tår, klövar och spår av fåglar. Spår via spilling får du se om du klickar på den tredje knappen. Här har du fyra sorteringsområden; Rovdjur/allätare, växtätare, gnagare och fågel.

Det fjärde valet är ”Lyssna på läten”. Här finns alla ljudfiler samlade och lättåtkomliga. Djuren är sorterade i däggdjur och fåglar och därefter i bokstavsordning.

Det femte valet är ”Egna upplevelser”. Här kan man dokumentera med plats, tid, datum, text, foto och ljudupptagning när man själv har gjort en egen iakttagelse. Problemet med detta, och egentligen med hela appen, är att det inte fungerar utan nätanslutning. När man är ute i naturen har man ibland dålig täckning eller så har man inte täckning alls om man bara har en WiFi-produkt. Appen har dessutom bara en begränsad mängd djur. Jag tycker att detta verkligen drar ner på appens möjligheter och ger den därför en svag 3:a.

Funktioner

  • Faktatext om däggdjur och fåglar. Rubrikerna: Kännetecken, spårtecken och läte (uppträdande och läte för fåglar), utbredning, föda och fortplantning samt arten och människan.
  • Bilder på djur, spillning, spåravtryck, spår och utbredningsområde.
  • Spåravtryck och ljudupptagningar från djuren i egna avdelningar.
  • Registrera egna upplevelser med tid, datum, plats, anteckningar, foto och ljudupptagningar. 30 sekunders begränsning på ljudupptagningen.

Tänk utanför appen

Möjligheten att registrera egna upplevelser skulle kunna utnyttjas till annat. Här kan eleverna kanske gå på upptäcktsfärd och leta efter något annat. T ex blommor eller leta former och mönster. Upplevelsen de registrerar kan mejlas iväg. Tyvärr är det bara bilden som mejlas. För att få ut optimalt av funktionen får man koppla upp plattan till projektor eller interaktiv skrivtavla och spela upp deras registrerade upplevelse.

Undervisningens syfte

Bi  Ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Bi  Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med er­farenheter från undersökningar av naturen och människan.

Bi Utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Bi Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning.

Bi  Genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Bi  Använda biologins begrepp, modeller och teorier.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Facebook
Twitter
Recensenter