Användningsområden

Inom alla SO-ämnen har det blivit viktigt att kunna söka och värdera information från olika sorters källor. Vissa källor kan anses som mer tillförlitliga än andra och Världsbanken räknas som en av dessa. För den som inte vet, så är Världsbanken en vinstdrivande bank som ägs av medlemsstaterna i FN. Egentligen består den av fem olika organisationer med lite olika inriktningar. Världsbankens främsta uppgift är att bekämpa fattigdom. Den ser också som sin uppgift att sprida information om den ekonomiska utvecklingen i världens länder. Ett sätt att sprida den senaste statistiken är via den här appen.

När appen öppnas väljer man själv om man ska söka data om ett land eller om ett speciellt ämne. Som ni ser i bilden nedan finns det en mängd olika ämnesområden som går att undersöka. Det går att se informationen i både tabellform och i ett diagram.WBD3   WDB4

Eftersom allt i appen är på engelska så passar den främst till äldre elever. Världsbanken vill att så mycket data som möjligt ska vara tillgängligt och lättåtkomligt. De vänder sig till både beslutsfattare och lobbygrupper för att dessa ska kunna vara välinformerade och fatta mer välgrundade beslut och kunna följa förbättringar som sker. Den data som Världsbanken gör tillgänglig vänder sig även till journalister, forskare, studenter och andra som vill fördjupa sitt kunnande i globala frågor. I vissa fall tycker jag att funktionerna på deras hemsida är lättare att tolka, medan appen är snabbare och mer hanterbar. En del av informationen är även visualiserad i kartor, men dessa är inte interaktiva. Här kan jag återigen rekommendera Världsbankens hemsida där alla projekt går att hitta på en interaktiv karta (GIS).

Appens styrka är att det går att jämföra olika länder med varandra. Jag brukar säga till mina elever att det är bra att jämföra med något som man känner väl. Det ger eleverna en tydligare referensram om de jämför med svenska förhållanden. Appen fungerar utmärkt när elever ska formulera egna frågor eftersom den har så omfattande information. Det kan dock uppstå problem när elever vill hitta specifika uppgifter eller göra vissa jämförelser. Dessa problem uppstår främst eftersom det ibland kan saknas data. Världsbanken samlar inte in egna data utan förlitar sig från andra officiella källor. Olika länder gör undersökningar och rapporter olika år, eller inte alls. Här nedan visar bilden hur resultatet på en sökning kan se ut. Jag ville veta hur många barn (7-14 år) som arbetar. Data från länderna är rapporterade olika år. Dessutom kan det vara svårt att veta hur ett streck ska tolkas, saknas det uppgift eller saknas det barnarbetare?

WDI tabell

Slutsatsen blir ändå att appen har en viktig funktion att fylla i äldre elevers mobiler eller surfplattor. Den är ett utmärkt verktyg för att göra geografiska undersökningar och redovisa sina fynd i diagram. Det är lätt att skapa diagram i appen och eleven kan själv bestämma år, land/länder och indikationer som visualiseras i diagrammet. Det går sedan lätt att dela sitt diagram via e-post, Facebook eller Twitter. Eftersom appen dessutom är gratis kan eleverna utan kostnad ladda ned den i de egna enheterna.

Funktioner

  • Välj ett eller flera länder
  • Välj en eller flera indikationer
  • Få informationen i tabellform, diagram eller karta
  • Appen är på engelska
  • Dela på Facebook, Twitter eller e-post
  • Spara favoriter

Undervisningens syfte

Ge   Ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

Sh  Ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och  studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. Utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor.

Ma  Ge möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Ge Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

Sh  Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet samt att argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

Ma  Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Recensenter
Twitter
Facebook