Användningsområden

Min grupp elever i kursen Kemi 2 på gymnasiet arbetade med organisk kemi genom att studera isomeri hos asymmetriska molekyler för att förstå hur olika enantiomerer får olika effekt inom läkemedelsindustrin. Under laborationen framställde vi eten från etanol och bevisade att det bildats en omättad dubbelbindning genom att avfärga bromvatten. När de sedan fick visualisera detta med Lifeliqe kunde vi tillsammans diskutera både cis- och transisomeri och hur det bildas kiralamolekyler. Ett annat användningsområde är i både naturkunskap och biologi när vi tar upp cellens byggnad, eftersom man kan göra en blindkarta och även exportera bilder till en presentation. Under gymnasiemässan använde vi även appen för att beskriva organ och eleverna projicerade ett pulserande hjärta på sin kropp genom att datorns kamera känner igen en slags QR-kod som placeras på kroppen.

Funktioner

Appen innehåller ett interaktivt 3D-innehåll som har bibliotek inom ämnena mänsklig biologi, djurbiologi, växtbiologi, geologi och teknologi, men det finns även en del kulturföremål som går att använda för bildanalys. När du markerar en del av modellen blir den framtonad och i en lista syns en beskrivning. Det finns även en ikon med mer information kring objektet, som även kan läsas upp av en talsyntes. När du tränat dig kan du öva dina kunskaper genom att göra egna förklaringar via en blindkarta och du kan också göra en egen beskrivning.Om ni vill använda appen för digitalt berättande finns det möjlighet att använda datorns kamera för att låta en spindel sitta på din axel eller låta några kamrater bli jagade av en Tyrannosaurus Rex. Detta kallas ”Mixed Reality”, men materialet går även att uppleva med hjälp av ”Virtual Reality” om skolan har tillgång till VR-teknik som HTC Vive eller HoloLens. Exemplet med hjärtats anatomi, som jag nämnde under användningsområden, bygger på att appen interagerar med det som filmas och det kan därmed räknas som en form av ”Augmented Reality”.

För att inspireras av andra skolor finns det även ett arkiv med lektionsförslag, där lärare beskriver hur övningarna med simuleringarna kan användas för att arbeta med olika kunskapskrav. Materialet är framtaget på engelska med hjälp av ett forskarteam från ledande universitet, men det pågår flera projekt med översättningar. Den svenska översättningen går att hitta i Windows Store under namnet Corinth Lite och sedan väljer du språk i nedre högra hörnet.

Bilder går att exportera från programmet till en presentation i PowerPoint, Keynote eller som en bildfil med transparent bakgrund. Dessutom är det enkelt att låta eleverna spela in en film när de berättar till 3D-modellerna, som sedan hamnar i mappen mina filmer och kan användas för digitalt berättande. Den senaste funktionen är att man som lärare kan använda Lifeliqe Creator för att skapa en lektionsplanering med animerade modeller eller bädda in dem på en webbsida.

Priset är 14.99 USD per månad där första månaden är gratis eller 119.99 USD per år där två månader är gratis, vilket motsvarar 9.99 USD i månadsavgift. För att få tillgång till VR-upplevelsen behövs en skol- eller kommunlicens som normalt hamnar på 5000 USD per år. Det finns även omarbetad online version, som fungerar för skolor som använder sig av Chromebooks. (Genom erbjudandet ”Back-to-School” får du under september tre månaders användning eller 20% rabatt.)

Undervisningens syfte

Bi  Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

Ke Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Ge Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om de processer i naturen som  påverkar jordytans former och mönster. Den ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med hur man växlar mellan olika tids-­ och rumsperspektiv.

Ma Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Bl Analysera konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Bi Ke  Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i människokroppen, naturen och samhället

Ge Utforska och analysera hur naturens egna processer formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.

Ma Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Bl Beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion med användning av ämnesspecifika begrepp.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Recensenter
Facebook
Twitter