Användningsområden

Det finns en hel del appar som inriktar sig på färdighetsträning när det gäller avkodningssidan av läsförmågan. När ordavkodningen är automatiserad kan processen med att tolka det som läses inledas. Även om läsförståelse och avkodning har ett nära samband kan läsförståelsen inte automatiseras som ordavkodningen. Appar med inriktning på läs- och skrivförmåga kan vara motivationshöjande för många elever, framförallt för de elever med en försenad läs- och skrivutveckling. Det finns betydligt färre appar som inriktar sig på läsförståelse än som riktar in sig på avkodning.

I ”Lära läsa” ges eleverna möjlighet att träna läsförståelse på meningsnivå. Appen riktar sig till de elever som är i början av sin läsutveckling. Till varje mening presenteras fyra bilder och eleven ska klicka på den bild som motsvarar meningens innehåll. Denna app kan vara ett komplement till de tryckta läromedel som fokuserar på läsförståelse på menings- och textnivå. Det är en fördel att det finns bildstöd i appen då den riktar sig till yngre elever. Jag har prövat appen tillsammans med elever med diagnosen autism och för dessa elever har den fungerat väl, mycket pga bildstödet och det konkreta innehållet i meningarna.Appen innehåller sex olika karaktärer: Prinsessan Pia, bilen Bert, apan Alva, ormen Ola, spöket Sara och monstret Max. Till varje karaktär finns 10 olika meningar som presenteras tillsammans med fyra snarlika bilder. Eleven ska sen välja den bild som matchar meningen bäst.

Appen ger tydlig feedback om eleven väljer fel bild till den mening de läst. Dels auditivt genom en i mitt tycke ganska tråkig signal och dels genom att det blir en röd ring runt den bild med det felaktiga svaret och en grön ring runt det korrekta svaret (se bilden nedan). Personligen är jag inte så förtjust i negativ auditiv feedback och brukar därför ändra i inställningar och klicka i ”ljudeffekter av”. Jag tycker att den visuella feedbacken är alldeles tillräcklig. Svarar man fel så byts även texten ut och man får försöka igen.  Meningarna innehåller begrepp som färger,  antal och lägesbegrepp och ger på så vis även eleven möjlighet att utveckla ordförrådet.

Jag tycker om tanken med att det är sex olika teman där namnet på karaktären inleder varje mening tex ”Ola har en dator” och ”Olas kompis är ett får”. Detta gör att man får en känsla av ett tydligt tema och att det finns en struktur i appen även om meningarna i sig inte hör ihop och tillsammans bildar en historia.

Det vore önskvärt att det fanns någon form av nivåindelning så att det fanns olika svårighetsgrader på meningarna i appen.

Funktioner

  • Det går att att växla mellan versaler och gemener
  • Olika typsnitt
  • Visuell ledtråd i form av olika färg på ram -grön ram, det rätta alternativet
  • 10 olika språk
  • I appen finns möjlighet att få texten uppläst, framförallt för de elever som inte lärt sig läsa och istället behöver träna språkförståelsen på meningsnivå
  • Valbart med auditiv feedback vid felsvar

Det finns möjlighet att göra en rad inställningar:

Undervisningens syfte

Sv SvA Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Lgr 11 Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.
Lgr 11 Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sv SvA Läsa och förstå.Förmågor
Förstå Läsa

Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

One Response to Lära läsa – Fokus på läsförståelse för de yngre eleverna

  1. Helena Augustin skriver:

    Jag jobbar med ett repetitionsmaterial i läsinlärning där elever i åk 2 med en coach kan använda det här häftet ”Nu tar vi det från början!” Elever som behöver se bokstaven, höra hur den låter och ljuda samman till ord kan använda häftet. I nuläget undrar jag var/hur jag ska gå vidare. I ”create a book” tänker jag gå in och göra häftet med inscannad sida och en ljudfil på varje sida i en gratis-version. Lycka till med din verksamhet!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Facebook
Recensenter
Twitter