Hur fungerar det med tävlingar?

Ibland har vi tävlingar där priserna kommer från sponsrande företag. Vår regel vad gäller sådana tävlingar är att vinsterna skall ha en tydlig koppling till lärplattor och pedagoger/elever/barn. Vi får inte någonting betalt av företagen för detta utan vår förhoppning är att det kan skapa ett intresse och få fler att upptäcka webbplatsen.

Recensenter
Twitter
Facebook