Användningsområden

Sensavis visuella lärverktyg är en app som förväntas individanpassa lärandet och aktivera eleverna genom att använda interaktiva och levande 3D-visualiseringar. Ledorden är visa, skapa och aktivera. När läraren visar blir det en verklighetstrogen upplevelse i klassrummet, men det är genom att skapa egna individanpassade videor som eleverna får lära genom att utforska och upptäcka. Min grupp i kursen Biologi 1 på gymnasiet arbetade med celldelning genom att studera olika faser i mitosen hos rotspetspreparat med mikroskopering. När vi sedan analyserade skillnaderna mellan mitos och meios fick eleverna lära genom att utforska och upptäcka med appen, vilket skapade en visuell upplevelse. Arbetssättet innebär att eleverna inte bara tränar sitt abstrakta tänkande utifrån kursens teori utan även får använda 3D-visualiseringar för att levandegöra kunskapen. Kreativitet handlar om att skapa något nytt och aktivt leta efter nya synsätt eller annorlunda vinklar. Min målsättning är att använda digitala verktyg för att skapa kreativt lärande.

Kreativitet handlar om att skapa något nytt och aktivt leta efter nya synsätt eller annorlunda vinklar.

Funktioner

Innehållet täcker biologi, kemi, fysik, matematik, geografi och teknik. På hemsidan skriver de att appen ”stärker läraren genom att göra det enkelt att visualisera det abstrakta och förklara det komplexa” och detta är precis den funktion simuleringar fyller i klassrummet. Dessutom är målet att ”Appen är flexibel, interaktiv och tvingar inte läraren att rätta sig efter förutbestämda texter eller ljud” och jag kan intyga att oftast tar jag fram appen för att illustrera något vi arbetar med eller låta eleven använda sina egna ord för att visa sin kunskap. Rent praktiskt låter jag eleverna göra en skärminspelning och förklara genom att använda digital penna och spela in sin röst. Det finns även Sensavis Premium där man tillsammans med en 3D-skärm eller 3D-projektor och 3D-glasögon, kan ta eleverna på en resa i stereoskopisk 3D.

Priset är i dagsläget 2995 kr för enstaka licenser, finns möjlighet till skol- eller kommunlicens där även videorättigheter ingår. Du kan prova appen kostnadsfritt under 9 dagar.

Undervisningens syfte

Bi Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Bi Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

Ge Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om de processer i naturen som  påverkar jordytans former och mönster. Den ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med hur man växlar mellan olika tids-­ och rumsperspektiv.

Ma Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet

Förmågor som eleverna ska utveckla

Bi Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Bi Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

Ge Utforska och analysera hur naturens egna processer formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.

Ma Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Facebook
Recensenter
Twitter