Användningsområden

DayCape är en interaktiv digital fotokalender som möjliggör för skola och hem att samarbeta med planering kring en elevs schema. Appen är framtagen för att stötta barn med autism men målgruppen är i mitt tycke betydligt större än så. Appen är ett utmärkt stöd för elever som behöver hjälp med struktur över sin dag. Appen kan användas av personal på förskolan och för elever upp till högstadiet då det går att anpassa funktioner och bilder utifrån barnets behov. DayCape är under utveckling och är i den nuvarande verisionen gratis. Företaget som står bakom DayCape kommer att i ett senare skede ta betalt i form av en månadskostnad per användare men appen kommer fortsättningsvis att vara gratis att ladda hem.

Via DayCape kan flera personer via ett gemensamt planerarkonto skapa aktiviteter för en gemensam elev.  Detta görs via nätet och aktiviteterna förs sen över i appen så att eleven kan överblicka sin dag. Det finns även möjlighet för eleven att själv lägga in aktiviteter i själva appen (denna funktion är under utveckling). Det går inte att ta bort aktiviteter i appen utan om man ska redigera en aktivitet så gör man det via planerarkontot på nätet.Om flera personer har tillgång till kontouppgifterna kan olika personer tex både hemmet och skolan lägga in aktiviteter via webbplatsen så att de hamnar i appen. Denna funktion är suverän.

Det finns en färdig bildbank i DayCape och denna ska enligt uppgift göras betydligt större under hösten. De bilder som finns inlagda i dagsläget är i mitt tycke mest lämpade för förskolan. Även pictogrambilder kommer att läggas in framöver. När jag har använt appen har jag framförallt använt fotografier tagna med  lärplattan och bilder från nätet.

daycapebild

Innan en aktivitet börjar så finns det möjlighet att få påminnelse om att aktiviteten startar.

När en aktivitet pågår så finns det en ”timstock” som visar hur mycket av aktiviteten som kvarstår. Det finns även animerade tidsmätare som följer med tidsnedräkningen på ”timstocken”. Det går att välja olika figurer men även att välja bort dessa figurer.

daycape2

Efter varje avslutad aktivitet finns det möjlighet för eleven att utvärdera aktiviteten i form av ett skattningsschema med ledsna och glada gubbar. Detta kan bli ett verktyg för att snabbt överblicka en elevs upplevelser och på så sätt fungera som diskussionsunderlag tillsammans med eleven.

daycape3

Möjligheten att bli påmind innan aktiviteten, att få hjälp med tidsstöd under aktiviteten och sen en möjlighet att utvärdera aktiviteten efteråt gör DayCape till en användbar app när det gäller att stötta elever med struktur och planering.

Funktioner

  • Bildpåminnelser
  • Timstock
  • Animerade tidsmätare
  • Möjlighet till utvärdering av varje avslutad aktivitet
  • Talsyntes
  • Möjlighet att ställa in hur många dagar som ska visas åt gången
  • De olika dagarna har olika färger enligt särskolans färgsättning av dagar
  • Bildbank ingår

Undervisningens syfte

Lgr 11 Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

Lgr 11 Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.

Lgr 11 En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang.

 

Förmågor som eleverna ska utveckla

Lgr 11 Läraren ska tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen.Verktyg
AKK Planera Tid

Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Twitter
Facebook
Recensenter